28 találat (0,290 másodperc)

Találatok

1. Y • Z (495. oldal)
[...] N és Q utóda Báíori Sán­dor szőnyeg kereskedő l IV Aranykéz [...] 5 József 26 77 Zajac Szaniszló üvegcsiszoló 1 VIII Tavaszmező utcza [...]
2. Y • Z (1_493. oldal)
[...] N és G utóda Bátor Sán­dor szőnyeg kereskedő 1 1 V [...] 5 József 26 77 Zaiac Szaniszló üvegcsiszoló 1 Vili Tavaszmező utcza [...]
3. Foglalkozás szerint összeállított szaknévsor • U (2_264. oldal)
[...] üvegek József 11 92 Weisz Sándor VIII József körút 71 12 [...] 6 József 26 77 Zajacz Szaniszló VIII TavaSz mező utcza 2 [...]
4. M (355. oldal)
[...] 40 József 102 45 Marberger Sándor dr kór­házi főorvos 1 VII [...] u 38 1 02 Margittal Szaniszló oki fogorvos és fogtechnikus 1 [...]
5. I. Nyilvános távbeszélő-állomások (14. oldal)
[...] 24 Aut 862 93 Latinovits Szaniszló dohánytőzsdéje M T A pénz­bedobó [...] 43 40 Demokrata kávéhaz Heimann Sándor Árpád út 120 Automata állomásokról [...] tárcsázni AU 41 43 EisenstMter Sándor fűszer liszt és csemegekeresk Arpád [...]
6. A budapesti távbeszélő-hálózat előfizetőinek névsora • K (199. oldal)
[...] Fttlöp dr ügyvéd IV Petőfi Sándor u 11 Aut 890 30 [...] 27 Aut 159 51 Kemény Sándor bankig V Alkotó mány u 20 Aut 275 46 Kemény Sándor és Mann Jenő műszeré­szek V [...] Kéményseprő számlákat felül­vizsgáló iroda Bargár Szaniszló VH Akácfa u 38 J [...]
7. A budapesti távbeszélő-hálózat előfizetőinek névsora • L (234. oldal)
[...] J 310 64 László S Sándor dr belgyógyász és gyermekorvos T [...] tárcsázni Lá 2 19 László Sándor női konfekció áru ke­resk Vll [...] 29 J 401 16 László Sándor paplanüzeme VEU Vas n 14 [...] 4 Aut 533 43 Latinovits Szaniszló dohánytözsdéje Nyilv á M T [...]
8. A budapesti és Budapest környékén lévő m. kir. távbeszélő-hálózatok előfizetői és nyilvános állomásainak betűrendes névsora • A (1_7. oldal)
[...] 40 1 104 30 Altoray Szaniszló m Keve­u 53 1 633 [...] a 1 368 45 Altorjay Sándor dr al torjai ny r [...] 2 1 834 03 Ambrus Sándor Bazilika gyógy­szertára V Bálvány u 9 01 138 47 Ambrus Sándor dr ügyvéd özv dr Politzer [...]
9. A budapesti és Budapest környékén lévő m. kir. távbeszélő-hálózatok előfizetői és nyilvános állomásainak betűrendes névsora • A (1_10. oldal)
[...] 56 2 695 38 Áronfiy Sándor m kir alezre­des 1 Németvölgyi [...] Nöiruhák finom kötött­áruk IV Petőfi Sándor u 18 1 883 69 [...] Imre finom ékszerkészitő IV Petőfi Sándor u 14 1 826 08 [...] 15 Astoria élövirágUzlet túl To­ron Szaniszló IV Károly király iit 8 [...]
10. A budapesti és a Budapest környékén lévő m. kir. távbeszélő-hálózatok előfizetőinek szaknévsora • O (2_132. oldal)
[...] dr 1 359 55 Darvas Sándor dr VI Hajos u 9 [...] 87 2 919 39 Eröss Sándor dr 1 862 92 Erössy [...] dr 1 830 82 Fuchs Sándor dr 1 300 82 Fülöp [...] 18 1 295 12 Margittai Szaniszló TV Petőfi Sándor u 2 1 880 48 [...]
11. A budapesti egységes hálózat (Budapest és környéke) betürendes távbeszélő névsora • A (1__13. oldal)
[...] 115 Astoria élöviráglizlet túl Toron Szaniszló IV Károly király­ét 8 189 [...] n 13 152 653 Auer Sándor fuvarozási váll XIV Bibor u [...]
12. A budapesti egységes hálózat (Budapest és környéke) betürendes távbeszélő névsora • H (1__164. oldal)
[...] u 9 111 161 Harsányi Sándor oki gépésztnérr nök V Pannonia [...] u 46 131 498 Harta Sándor gazdálkodó 1 Pi roska u [...] út 9 137 084 Hartmann Sándor árui 5 ynök sége V [...] u 4 148 298 Hutolkay Szaniszló szfőv iro­datiszt VH Ro ttenbiller [...]
13. A budapesti egységes hálózat (Budapest és környéke) betürendes távbeszélő névsora • P (1__333. oldal)
[...] u 3 299 850 Péter Sándor műterme I Kék­golyó n io 156 606 Péter Sándor dr bites könyv vizsgáló V [...] u 44 290 036 Péter Szaniszló postatiszt Csil­laghegy Losonez u 4 [...] 17 19 165 477 Peterdi Sándor ny postahiv igazgató iró és [...]
14. A budapesti egységes hálózat (Budapest és környéke) betürendes távbeszélő névsora • A (1_9. oldal)
[...] u 29 426 408 Altoray Szaniszló dl Kévé­it 53 362 545 [...] u 15 351 614 Altorjay Sándor dr al torjai ny r [...] n 16 155 614 Ambrózy Sándor szobrászmű­vész V Bálvány u 13 [...] tér 2 187 101 Ambrus Sándor Bazilika gyógy­szertára V Bálvány u [...]
15. A budapesti egységes hálózat (Budapest és környéke) betürendes távbeszélő névsora • H (1_177. oldal)
[...] u 4 148 298 Hatolkay Szaniszló szföv iro­datiszt VTI Rottenbiller u [...] i b 366 971 Hauptmann Sándor órásmes­ter ékszerkeresk VI 8 zoudy [...] tér 15 149 477 Hautzinger Sándor ny gimn tanár XI Ibrahim [...]
16. A budapesti egységes hálózat (Budapest és környéke) betürendes távbeszélő névsora • P (1_374. oldal)
[...] fehérsütemény és kenyérgyára cégtnl Preisz Sándor VI Kazár u 9 426 [...] u 80 310 977 Presser Sándor divatfonal és kézimunkaüzlet VHI Rákóczi [...] máv ig lakása IV Petőfi Sándor u 2 4 384 030 [...] u 10 151 466 Priszter Szaniszló dr ny min tan I [...]
17. A budapesti egységes hálózat (Budapest és környéke) betürendes távbeszélő névsora • S (1_458. oldal)
[...] Szercsényl Tivadar fogtechni­kai laboratóriuma Vili Sándor a 30 b 136 374 [...] 934 Szerdahelyi Ferenc és Bognár Sándor tűzifa szén és koksz nagykeresk [...] u 23 166 541 Szerdahelyi Sándor m tisztv V Mérleg u [...] 23 293 046 Szeverényi Sz Szaniszló dr máv tan XI Bertalan [...]
18. A budapesti egységes hálózat (Budapest és környéke) távbeszélő szaknévsora • T (2_255. oldal)
[...] Kiin­ger Henrik r t We Sándor u 11 111 Fleisehmann Oszkár [...] Géza és Társai V Wekerle Sándor u 13 120 930 Neumann [...] r t V We kerle Sándor u 8 180 23 Í [...] Dezső Pál 121 52 Dolensky Szaniszló 493 621 iisnmannGyula a Soproni [...]
19. A (1_9. oldal)
[...] krt 18 422 554 Alpár Sándor dr gyermekorvos V Teréz krt [...] 397 Alpern Jenő és Aipern Sándor szűcs és 8 zőrmeárukeresk V We kerle Sándor n 24 118 911 Alperon [...] 38 a 228 510 Altoray Szaniszló III Kévé­it 53 362 545 [...]
20. A (1_15. oldal)
[...] 115 Astoria éiövirágtlzlet tol Toron Szaniszló IV Károly király­ét 8 189 [...] iroda ásványolaj nyilvántartás a Buch­ner Sándor és Társai Délkárpáti kőolaj finoinitó [...] kir kincs­tári ügyész Rákospalota Lukácsi Sándor u 3 494 274 Asztalos [...] 45 a 157 262 Asztalos Sándor gépészmérnök 0 T I müsz [...]

 

  • 1
  • 2