Budapest és környékének távbeszélő betürendes- és szaknévsora 1929. május (Budapest)

A budapesti távbeszélő-hálózat előfizetőinek névsora - L

foglaltságra ege gyors ütemben László Dezső dr. ügyvéd, VT. Jókaí­u. 6. AL 966-63 László Ellemér ny. áll. ellentengernagy, X. Rezsö-tér 3. J 378-90 László Ernő gabonakeresk. és ügyn., V. Arpád-u. n. Aut 256-16 Lakása: I. Horthy Miklós-út 28. Automata állomásokról először *582-20 at kell tárcsázni Lá 18-50 LászlóJErnő oki. mérnök, szigetelő tető­fedő és mélyépítő váll., VÚI. Népszínház­it. 17. SJ 314-01 László Ernő dr. med., Orvosi Gyógy kozmetika, IV. Szervita-tér 5. Aut 821-60 László Ernő dr. oöorvos. V. Berlini­tér 5. AL 999-61 László Ernő P. ny. rcndörfelügy. válla­lati ig., V. Visegrádi-u. 10. Aut 220-63 László és Blnm oki. mérnökök, épí­tési váll. (1 m. á.) n. Margit-krt 7. Aut 512-50 László es Fekete női divatkeime nagy­kereső, IV. Petőfi 8ándor-u. 14/16. Aut 873-02 Aut 887-22 László és Társad férfiszabók, V. Ferenc József-rkp. 33. }Aut 822-29 László és Társa gyarmatárnügyn. és bizom., VI. Szondy-n. 22. Aut 290-64 László és társa ingatlankőzv. és tózsde- bizom., V. Szabadság-tér 2. AL 901-30 László és Társa szállítók, V. Tükőr-n. 5. Aut 118-31 László és Taub textil- és divatárnrakt., V. Szent István-tér 2. Aut 814-55 László Ferenc gyári képv., I. Horthy Miklós-út 80. Antomata állomásokról először *5S2-20-at kell tárcsázni Lá 8-08 László Ferenc közp. Irodája (1 m. á.) VI. 8zegfü-u. 6. Aut 263-70 László Ferenc dr. ny. rendörfőtan., ügyvéd, IX. Üllöi-út 59. J 391-78. László Ferencné kelmefestő-vegy- tisztitó, VII. Thökőly-út 36. J 414-26 László E'rlgyes keresk., VH. Colom bus- n. 28. J 356-30 László Frigyes «3r. orvos, VI. Teréz- krt 4. AL 992-95 László Flilőp magánzó (Éj. kikapcs.) VI. Andrássy-út 20. Aut 131-82 László Gábor dr. geológus, V. Nádor­it. 24. Aut 276-27 László Géza gépészmérnök lakása, VI. Reiter Ferenc-n. 56. ▲L 973-40 László Géza lakatosára gyára, Újpest, Bocskay-n. il. Antomata állomásokról először *924-90-et kell tárcsázni AU 46-76 László Géza nemzetközi szállító, VII. Erz8ébet-krt 14. J 386-06 László Géza dr. keresk. min. titkár, II. Kő-u. 6. Aut 565-67 László Géza dr. ügyvéd, énektanár, VI. Liszt Ferenc-tér 9. Aut 126-95 László Gy. A. keresk. behozat, és kivi­teli ügyn. (1 m. á.) V. Vilmos császár-út 12. Aut 806-01 Lakása: n. Hattyu-n. 13. Aut 518-09 László Gyula dr., a tüdőbetegségek szakorvosa (1 m. á.) VI. Anker-köz 2. Aut 248-47 László Gyula ifj. juta és kender- forgalmi r.-t., V. Nádor-n. 20. AL 960-82 AL 963-16 László Gyulailfj.rl lakása, jV. Fáik Miksa- n. 4. “ AL 969-53 László Henriette |dr. fogorvos, VI. Jókai-n. 26. Aut 298-44 László Ignác festék-olaj és zsiradék- nagykeresk., IX. Rákos-n. 1. Aut 860-88 László Ignác» Vacuum ált. beraktározó és pormentesitö váll. (1 m. á.) V. Vise- grádi-u. 8. Aut 271-82 László ülés r.-t. ig., V. Katona József­u. 9. Aut 151-92 László Imre!mérnök, II. Retek-n. 79­Aut 547-37 László Imréné, sz. Morvay Margit, (1 m. á.) VI. 8zondy-n. 22. Aut 131-39 László István vas és lemezára üzeme, Kispest, Klapka-n. 58. J 453-35 László Izidor bízom., EL Zslgmond-n. 1. Aut 527-51 László Izsó, a Gizella gőzmalom r.-r. ig. lakása (1 m. á.) IX. Soroksári-út 16. J 410-37 László Izsó nyersbőrkeresk., VEI. Károly király-út 17. J 432-66 László Jenő a Pénzintézeti központ h. ig., I. Verpeléti-út 4. Automata állomásokról először *582-20-at kell tárcsázni Lá 13-48 László Jenő bortermelő, V. Sziget-n. 11. AL 973-30 László Jenő gyógyszerész, IX. Mester­it. 18. J 438-50 László Jenő oki. mérnök, építési váll. lakása, I. Zárda-n. 42. Aut 528-56 László Jenő papirnemü- és zsinegáru nagykeresk. (1 m. á.) IV. Váci-u. 42. Aut 837-12 László Jenő dr. ügyvéd, IX. Tompa- u. 15/a. ” J 393-68 László József furnér- ésfakeresk. (lm. á.) Baross-u. 88. J 352-85 László József dr. ügyvéd, VT. Andrássy- út 19. ál 912-10 László Kálmán divatkeresk., VT. Hunyadi-tér 1. Aut 142-10 László Károly papirkeresk., X. Liget­tér 3. J 335-61 László Lajos úri- és női divatáru-üzl., VIH. Losonczi-u. 15. J 443-66 László Lajos dr. fogorvos, VI. Pod- maniczky-u. 2. AL 970-25 László Lajos és Gyula hentesáru­gyár r.-t. (1 m. á.) VIH. Német-u. 21. J 315-34 J 462-48 László Lilly zeneiskolája (Bagyó J. dr.) n. Aranka-u. 8. Aut 522-05 László Lipót vezérig, lakása, VIH. Ba­ross-u. 88. J 343-74 László M. Mihály dr. és Gelléri Gyula dr. ügyvédek irodája (1 m. á.) IV. Bécsi-u. 1. Aut 817-07 László M. Mór gabonaügynök, V. Vé- csey-u. 5. Aut 144-75 László Manó dr. ügyvéd, VH. Ki- rály-u. 93. J 432-12 László Marcell, VI. Eötvős-u. 28. Aut 246-19 László Marcel és Nimród vas, fegyver és lőszer kereskedelmi r.-t., VI. Révay-u. 20. Aut 214-65 László Mátyás, □. Zsigmond-u. 6. Aut 513-71 László Menyhért keresk. ügynök, V. Arpád-u. 9. Aut 244-22 László Mihály fűszer-, bor- és cse­megekeresk. (Nyilv. á.) VI. Hajós-u. 9. Aut 296-10 László Mihály dr., V. Hold-u. 19. Aut 266-30 László Miklós dr. orvos,VI. Aradi-u 22. AL 991-72 László Mór, az Angol-Magyar Bank R.­T. alig., III. Zsigmond-u. 21/23. Aut 511-34 László Ödön gabonaügynök, V. Bala­ton-u. 2. Aut 109-75 László Ödön hat. eng. villanyfelsze­relő, V. Visegrádi-u. 14. AL 986-95 László Pál mÚ8z. keresk. Kálmán ég László müsz. cég beltagja, V. Korall- u. 15. AL 912-22 László Pál ny. min. tan. (Pátkai P.) I. Lejtő n, l/f. Aut 504-18 László Richard építőmester, VH. Elö­li ány-u. 20. J 409-26 László S. füszerkeresk., VH. Damjanich- u. 18. J 310-64 László S. Sándor dr. belgyógyász és gyermekorvos, T. Horthy Miklós-út 15/c. Automata állomásokról először *582-20-at kell tárcsázni Lá 2-19 László Sándor női konfekció áru ke­resk., Vll. Király-n. 29. J 401-16 László Sándor paplanüzeme. VEU. Vas- n. 14. J 438-92 László Sándor vezérig, lakása (1 m. á.> VT. Vilmos császár-út 57. Aut 275-27 László Vilmos, a László és Fekete cég beltagja, V. Mőrleg-u. 4. Aut 810-52 László Vilmos festék, háztart. és pipere­cikkek keresk., VUI. József-krt 42. J 835-47 László Vilmos textiláruk rakt., V. We- kerle 8ándor-u. 19. Aut 238-46 László Zoltán, I. Ménesi-út 12. Automata állomásokról először *5S2-20-at kell tárcsázni Lá 9-42 László Zoltán fémárugyár közp. iroda, V. Katona József-u. 2/a. Aut 110-56 László Zoltán dr. csikszentimrei pü. titk., iró,I. Krisztina-krt 69. Aut 502-98 Lászlóit Albert vitéz szücsm., VHI. József-krt 35. J 462-55 Lászlófy László vitéz, csendórszázados, I. Verböczy-u. 20. Aut 602-53 Lasztovicza Győző dr. ügyvéd (Katona A. dr.) IX. Réday-u. 41. Aut 871-04 Laszy Győző h. államtitkár, Csillaghegy, Fő-u. 12. Aut 623-90 Latabár Árpád a Király színház tagja, IX. Angyal-u. 29. J 329-56 Latinák Jenő gép- és szerszámgyára? X. Monori-út 2/4. J 392-06 Latinovits Endre borsodi és katymázi, min. ein. nyug. min. tan., földbirtokos, a feUöház tagja fl. Szilágyi Dezső-tér 4. Aut 533-43 Latinovits Szaniszló dohánytözsdéje (Nyilv. á. M.T.A. pénzbedobó) IX. Ferenc­krt 30. Aut 892-95 Látka János Pál csemegekeresk., VHI. Rákóczi-út 1. J 460-44 Latter Mór magánzó, V. Visegrádi-u. ii/a. AL 910-06 Nyáron: I. Budakeszi-út 47. Aut 643-84 Lattyák Nándor gépszij és sportbőráru üzem, Hl. Vőrősvári-u. li. Aut 622-48 Latzkó 1. Laczkó. Laub Adolf likőr és rumgyár, Adriatlca teabeahozatala (1 m. á.) VEI. Alpár-u. 5. J 335-79 Laub Ferenc szőlőbirtokos, a Tévén Zoltán örökösei gazdaságainak vezetője, V. Nádor-u. 26. Aut 104-67 Lakása: VT Hajós-u. 15. Aut 156-36 Nyaralója: I, Karthauzi-u. 4. Aut 662-26 Laub Gyula textilárunagykeresk., V. Wekerle Sándor-u. 24. AL 902-65 Lakása : n. Nyul-u. 9. Aut 508-76 Laub László dr. a Szent István kőzkórh. orr- és gégeoszt. főorvosa, VT. Liszt Fe- renc-tér 11. Aut 124-10 Laub Lipót elektromosgyár (2 m. á.) VI. Csengery-u. 47. Aut 139-42 Este 6 óra után is hívható Aut 213-47 Laub Lipót lakása Aut 213-47 Laub Miklós Sándor m kir. osztály- sorsjegy főárusitó, I. Lágymányosi-u. 20. Automata állomásokról először *5S2-20-at kell tárcsázni Lá 10-70 Laubach Neuburg Kleer szállítók, VII. Wesselényi-u. 8. J 459-43 Laubacher Alfonz dr. ügyvéd, hites könyvszakértő, VII. Kazinczy-u. 7. J 304-61 234

Next

/
Oldalképek
Tartalom