A budapesti egységes hálózat (Budapest és környéke) betürendes távbeszélő névsora 1940. szeptember (Budapest)

A budapesti egységes hálózat (Budapest és környéke) távbeszélő szaknévsora - T

o betűrendes néusorngn inicnnnioit mes. 1 oj ás her e sk <d ok 10. Textilkikészítők. Budakalászi Textilmüvek, Kiin­ger Henrik r.-t., We Sándor-u. 11. *111 Fleisehmann Oszkár 3 Révész Lajosné 1 Szalay Gyula 1 Vámos Károly 4 11.Textiimanloulénsok. Bölimer Viktor saját kikészitésü tex tiláruk, bel- és külföldi puplinok és divatáruk, V. Sas-u. 2. 380-337 Büchler Adolf és fia Textiláruk gyári rakt. V. Sas-u. 21 112-064 Dános textilkereskedelmi k.f.t. 380-692 Freudiger Mózes és Fiai *1 Qarai Pálnó 2 Illés és Hermann V. 8as-n. 9 380-362 Kreiner Ferenc 113-835 May László 113-960 Menczel Géza és Társai, V. Wekerle Sándor-u. 13. 120-930 Neumann, 8chwarcz és Adler 124-598 Róth István 180-286 Sátor Lásrló, textilgyári képviselet, V. Sas-u. 4. ' 1 Schlesinger Bertalan és társa, textil- nagykereskedök, V Szent István- tér 12. 129 036 12. Textil- nagykereskedők. Áron Henrik 426-58Í Árvái Lajos 189-421 Bálint L. Bálint, textilnagykeresk V. Wekerle 8ándor-u. 14. 121-1 Oí Bánovszky Pál 423-63; Bartal Ferenc 226-161 Bauer Adolf 226-341 Behr és Flusser 121-291 Benkő János 383-191 Bersuder Lajos 381-051 Bertex Textiláru r.-t. V. We kerle Sándor-u. 8. 180-23Í Betskey István 186-521 Biró Lajos 117-15; Blau Jenő 180-64; Blumberger József 227-971 Bock és Társa k.f.t. 227-221 Böhmer Viktor, saját kikészitésü tex tiláruk, bel- és külföldi puplinok és divatáruk, V. Sas-u. 2. 380-331 Bruck Boldizsár 259-601 Bruck Sándor és Fia, V. Bálvány-u. 13 114-491 Buchhalter József textil és bélésárul nagykeresk. V. Vilmos császár­át 14. 181-481 Claremont Textilkereskedelmi Vál lala k.f.t. 128-621 Csókaköy Nándorné özv. vitéz 342-921 Dani Irén 426-061 Dani László 226-171 Darai László 112-421 Deutsch Ernő és Gábor 380-341 Deutsch és Spitzer 380-331 Dezső Pál 121-52' Dolensky Szaniszló 493-621 iisnmannGyula a Soproni Pamutipar rt. gyári lerakata VI. , Panlav Hde-u 7/9. 227-240 Farkas Arnold 111-689 Farkas Miklós, V Sas-u. 11. 182-424 Fehér István 157-371 Feldmár Imréné 227-760 Fichmann Zsigmond, V. Sas­it. 7. 3SO-123 Fleischer és Rosenfeltl 380-323 Fodor Sándor 380-545 Fonféder Mózes 386-764 Friedmann Gyula 119-062 Fürst S. György (Fürst Jakab és fiai). Non plus ultra pamutvászon lerakat, V. Sas- u. 21/23. 123-357 Gerstmann Gyula 326-574 Gerstner Antal 227-666 Goidschmid Izidor 380-181 1 Goldsmann Emil 380-555 Gottlieb Tibor dr. 426 106 Gömöry Géza 383-017 Grosz Jenő 426-585 Gyapotáru kereskedelmi k.f.t. f. a. 180-795 Győry Ervin 221-656 ' Haas Árpád és fia 129-656 Haller Alfréd gróf 186-2P6 Halmos Róbert 180-263 Hermann Miklós, V Sas­u. 25. 116-989 , Hercz 8ándor, VI. Laudon-u. 12. 227-244 Herczog István 381-188 Herzog Károly és Fia 115-018 Hirschler Zoltán 298-636 Hofbauer Miklósné 121-548 Horovitz Rezső 154-524 Illés és Balog, textilimiion, V. Sas­n. 1. 181-782 Illés és Hermann, V. Sas-u 9 380-362 Imhof Dezsőné dr.-né 227-619 líalotay Zoltán vitéz, VII Akácfa­u. 18. 227-151 Kemény Oszkár 128-330 Kézmüáru kereskedelmi társaság k. f. t. textiláru nagykeresk., V. Bálvány-u. 4. 180-094 Klenfau Mihály 113-545 Klimpt Miklós, textilnag ykeresk. V. Sas-u. 3 185-002 Kohári Adolf 424-209 Kohn Dezső 389-147 Kollin Testvérek, pamut-, len- é3 damaszt­áruk. V. Szent István-tér 5. 189-292 Kováts Lászjó 226-919 Kovásznay Ákos 113-932 Kozma János 118-386 Kölbl Ágoston, cégtul. Forstner Károly. V. Vilmos császár­út 16. 181-087 Kövesi Ignác 426-249 Krausz Béla 426-779 Kreiner Ferencné özv 121-975 Kun László 124-835 Kux és Langfelder 181-346 Lakics Matild 329-35C Láng János 316-549 Len-, Pamut- és Jntaáru kereskedelmi k. f. t. 110 681 Leuchter Béla 226-673 Limitex Szövőipar k.f.t. 329-337 Löwy Hugó és Társa k.f.t. V. Sas-u. 14. 128-187 Mahunka Ferenc 387-115 Mangel Józsefné 427-870 Maróti István 327-859 Márton László dr. 187-485 Matlaszkovszky Róbert 384-545 Merkur textilforgalmi k.t t. 426-235 Mérő Frigyes 183-470 Mintext textilnagyk. 315-029 Olympia textilipari és kereskedelmi r.-t. 298-038 Ott Aladár 149-461 Pál Fülöp 427-170 Pártos László 380 403 Páríos Zsigmond, v. 1 Bálvány-u. 10. 110-425} 114-047 j Patkó Gyula 116-538 Pátria Textilforgalmi r.-t. *427-750 Pfeifer Lajos k.f.t. V. Sas-u. 6. 381-579 Pollák Mátyás 115 918 Polló László 123 201 Gábor és Korányi Gaal Andor Galata Ilona 381-539 113-457 319-835 Prager Henrik Reinitz Miksa Rogácsi István Rosenberg Albert Rosenberg és Benedek Rosenfeld és Grümvald Rosenthal László 185 698 227-756 113-873 110-795 382-100 426- 011 427- 389 Rosenzweig Emil és Nándor 123-880 Rosenzweig Nándor 457-468 Sándor Jenő 427-712 Sátor László, textilgyári képviselet. V. Sas-u. 4. 186-020 Schön és Fischer, V Wekerle Sándoi 180-766 117-418 111-470 223-456 180-653 186-152 227-243 428-051 u. 7. Scbwarcz Henrik Schwarz Miklós Sebődi Béla Sípos és Porgesz Somogyi László Spitz Lipót Sréter Dezső 13. Textilpapir. (Lásd papirszakma alatt.) 14. Textiltechnikai cikkek. erger Páf ifj 326-479 odó Jenő 167-033 olgár Zsigmond, V Wekerle Sándor u 13. 115-753 ordakötö k.f.t. 259-088 'reudAdolf, Presspan, Jaquard- lemez, «Hartpappe», Y. Va- dász-u. 38, 118-543 ere ben Gábor, speciális keféküzeme, fonó-, szövő- és kötőipari kefék. 147-093 lasel és Rózsa 298-094 yözö és Rosenberg, Jaquard kártya készitö üzem. VI. Révay-u. 14. 124 052 Textilszakértők. (Lásd szakértők alatt.) Tímárok. Gancz Manó Hermes dobozgyár és nyomda. Felsodró keretek és henge­rek. XIV. Nürnberg-u. 9. 297-015 talicsek Rezső 499-352 lolnár és Pintér 122-335 'budai Textilkeret Üzem 362-596 éri Sándor 498-640 [uittner Ferenc *128 435 árközi, Talár és Forgács textiltech­nikai és műszaki k.f.t. V. Fáik Miksa-u 13. 117-141 omló Bertalan 420-963 izekrényessi László faip. v. orsók, ütőkarok, lehenge­reli, kádak IX., Tóth Kál- mán-u. 17. 131-951 k.f.t 999-743 15. Textíltechnikusok. Ács István Boinitzer György Büchler Endre Deutsch György ICisenstädter ,József Fischer Ferenc Fis.-her Pál Fodor István Fürst Béla Glasel Dezső Glasel Lipót Győző Ernő Havas Emil Horovitz Ferenc dr. IP és Imre Pallan Károly Porgesz Andor Schneer János Singer György Szendrő György Vita Sándor Weiss Tibor 327 445 497- 036 329-236 116-430 423-391 160 677 296-810 421-225 118 157 '298-729 299-310 157-501 426-447 157-778 329-980 498- 667 129-958 459-114 221-517 336 673 129-213 141-469 Textilipari és textil­vegyészeti szakértők. (Lásd állandó bírósági szakértők alatt.) Tinta. Dóri Müvészfesték. — Tinta és Vegy, üzem, VI. Gróf Zichy Jenö-u. 16. 128-727 Haertel Walter, IV. Cukor- u. 5. 183-273 Járitz Nándor és Tsa K.f.t IX Dandár u 24 134-664 Mercantilchemia, «Horgony» tinták. IX. Dand&r-u. 9. 139-071 Norma vegyészeti üzem. Vili. Futó- u. 7. 107-564 Südleld Alfréd 121-180 Teiszler Gyula, vegyészeti üzem, papir és giafikai cikkek, írógép- kellékek, tinták stb. készítési és szállítási vállalata. VI. Aréna-át 140 292-078 Tisztitő anyagok és rongyok. (Lásd gép, rongyok és textil alatt is.) Engel Géptisztitóanya- gok k.f.t.,VI. Liszt Ferenc­iéi- 10. 225-645 Konoróif) Jenő, Hulladék és géptisztító anyagok.VI. Izabella-u. 83. 118-291 Krausz Alfréd, IX. Sorok- sári-út 140. Géprongyok. 131-949 Termény és Nyersanyag Ke­reskedelmi r.-t. géptisztító anyagok, IX. Soroksári- út 94. *146-423 Tojáskereskedők. Appel Manó Bácskai Beck József 227-559 184-204 428-430 Blazsanyik és Tatár VI Vilmos cs-út 29. 126-842 Darvas Frigyes, V. Szent István-krt 2. 129-671 2iobó Sándor, IX. Ráday- u. 35. 187-120 Engel Lászlóné Fábián Mihály Farkas Bállá Erzsébet Fischer Miksa 326-550 137-165 157-683 122-423 Flórián Ferencné ÖZV. és Fia, Nagyvá- sártelep 131-044 Közp. v. csarnok 188-307 Fonon cAszlone özv., IX. Imre-u. 4. 186-035 Lakása s 389-059 Friedman Sándor Gerstenfeld Grandits Ferencné Grünbaum Ferenc Grünberg Dávid Günther Frigyes Hajdú István Halász Józsefné özv Halpern Adolf, VII. Hoffmann Hermann, VII. Csányi-n. 10. Hudra János 494-216 227-600 185-068 227- 965 428-438 358-232 457-271 139-458 Szövetség-u. 23. 224-761 tojáskereskedö, 228- 427 382 47» irattáskákhoz SCHMOLL-PASTA St einer és Társa textilkereskedelmi k.f.t. 112 829 Stranss Oszkár, textilnagykereskedő, V. Wekerle Sándor-u. 16. 316-007 Szana Károly 117-899 Bzentváry Alfréd László vitéz 188-049 Szilák Ferenc 113-417 Szokolik József 223-487 Tamás János 329-383 Tamásy Alfréd 180-729 Titánia textilárunagykeresk. 116-253 Tóth Etel 326-523 Tóth Kálmán, V. Bálvány- ' u. IC 18. 122-350 I Ungár Ernő, textil és kézi- i munka nagykeresk. V. j Sas-u. 29. 121-352 Varga Jenő 226-553 Weisz Adolf ifj. V. Wekerle Sándor u. 2. 181-465 Wertheimer, Klein és Virág 380-173 Zathureczky Zsombor 184-193

Next

/
Oldalképek
Tartalom