A budapesti és a környékbeli távbeszélő-hálózatok előfizetőinek és nyilvános állomásainak betűrendes névsora 1917 (Budapest)

Foglalkozás szerint összeállított szaknévsor - U

üveg 264 Üveg 164-38 Kohn Samuné özv. és társa, 111., Ta­vasz-utcza 9. 5-50 Kontur Alajos, IV., Veres Pálné-u. 16. József 34-72 Kossuch János, IX., Várnház- körút 5. József 4-97 Läufer Ferencz és Béla, Vili., József-körút 19. 145-12 Liebhauser és Vámos, VII.. Király- i utcza 51. József 34-27 Michel Mór (használt üveg), V1L, Dembinszky-u. 32. 75-76 Rosenzweig D., VI., Szabolcs-u. 5. 86-39 Scheiber Béia, III., Tavasz-utcza 10. 185-18 Scheiber Mór. L, Fehérvári-út 16/b. 29-89 Schwarz A. és fiai ..Üvegudvar", VI., Szerecsen-utcza 25/27. 143-30 Semmel Mór. VI., Gróf Zichy Jenő- utcza 44. József 21-80 Takács Ferencz porczellán- háza, VIII., Baross-tér 4. Állandó rak­tár parti-árukban. 15-59 Ungar és társa, V., Fáik Miksa-u. 3. József 9-64 Weiss Salamon, VIII., Népszin- ház-utcza 23. 44-19 Weisz Gyula ifi. üvegnagvkereskedő, V., Vadász-u. 29. Táblaüvcg, tiikor- üveg. nyers öntött üveg, zsinórüveg. spalin (falburkoló) és színes üvegek József 11-92 Weisz Sándor. VIII., József- körút 71. 12-00 Zucker Henrik, VII., Akáczfa-u. 32. h) Üvegmozaik. József 2-28 Palka József, VIII., Baross-u. 59. t) Üvegmiícsiszoló k. József 13-14 Burger A. és fia. Vili., Stáhly- utcza 13. 25-80 Deutsch Mór és Jenő, VI., Szerecsen- utcza 57. 126-25 Fuchs Mór. VI., Hungária-körút 72. József 9-97 Geldner R.. IX., Tüzoitó-u. 22. József 13-41 Kiitz Jakab és társa, VIII., Práter-utcza 84. József 34-15 Kopista és Dubsky, VII.. Ga- ray-u. 36. 97-27 Könyvesi Dezső üvegcsiszoló, réz- foglaló és tükörgyár (vésés, edzés). V.. (Jgynök-utcza 26. 83-68 Menczer és Prégler, VII., Kazinczy- utcza 9. József 25-09 Szeszler és Frankl, VIII., Erdélyi-utcza 1. József 21-97 Váredi Béla és társa, VIII., Aggteleki-utcza 21. 176-34 Wagner Ármin, VII., Szövetség-u. 6. József 26-77 Zajacz Szaniszló, VIII., TavaSz- mező-utcza 2. j) Üvegprizmák. 72-44 Haas és Somogyi, Luxfer- prismák sötét helyiségek megvilágítására, járda felül­világítók személy- és fuvar- forgalom részére, elektro- üveg, üvegvasbeton, eiek- tro diszüvegezés, VI., Fran- gepán-utcza 7. ________ 1 52- 07 Katzmarek és társa b. t., V., Újpesti­rakpart 3/B. 153- 01 Sollux prizmagyár. VII., Ilka-u. 6. k) Üvegtetők. 167-29 Bratma^n Emanuel, az Eberspächer J. ragasznélküli fö.ülvilágitó (magyar szabadalmi) gvár vezérképviseiője. VI.. Andrássy-út 20. 144-06 Első magyar üvegtáblagyár r.-t„ I.. Csurgói-út 28. 72-44 Haas és Somogyi. Komplett tetők üvegezéssel, ragacs- mentes tetők, diszmenyeze- tek, kristályüveg-menyeze- tek, VI., Frangepán-ti. 7. I) Üvegvágó gyémántok. 102-06 Morgenstern Zsigmond, VII.. Wesse- lényi-utcza 16. m) Táblaüvegkereskedők. 8-95 Rothberger Vilmos, V., Vilmos csá- szár-út 16. 29-89 Schwarz A. és fiai. Üvegudvar, VI., Szerecsen-utcza 25/27. József 46-14 Szaurász A., VIII., Madách- utcza 33/b. 44-19 VVeíss Gyula ifi.. V., Vadász-u. 29. n) Tükör gyárak és raktárak. József 13-14 Burger A. és fiai, VIII., Stáhly- utcza 13. József 9-97 Gefdner R., IX., Tüzoltó-u. 22. 77-68 Hirschier és Török, V., LiPót-körút 18. József 34-15 Kopista és Dubsky mérnök, üvegcsiszoló, hajlító és tükörgyára, VII., Garay-u. 36. 114-48 Kovács Vendel, X., Cserkesz-u. 3. KOPISTA ÉS DUBSKY mérnök Budapest, VIL, Garay-u. 36. iivegcsiszoló, hajlító és tükörgyéra Telefoni József 34—15.

Next

/
Oldalképek
Tartalom