A budapesti és a környékbeli távbeszélő-hálózatok előfizetőinek és nyilvános állomásainak betűrendes névsora 1917 (Budapest)

Y - Z

493 24-91 Wntzaslk Henrikné élővirágkeres- kedő (1) VI.. Andrássv-út 38. 14-69 VVdrner J. és társa gépgyára, ma­lomépitészeti és kereskedelmi osz­tály (2) V., Váczi-út 48. <1-90 Wörner .1. és társa gépgyára, gyors- sajtó-osztály V., Váczi-űt 48. 176- 68 WBmer Vilmos lakása (1) nyáron: 11., Vérhalom-utczá 12., télen: V., Váczi-út 48. 115-28 Wukschitz Gergely, a Kábelgyár részvénytársaság pozsony-budapesti irodájának főmérnök-czégvezetője, 11., Margit-rakpart 54. 177- 89 Wurgllts Vilmos vendéglős (1) VIII.. Rákóczi-út 29. 144-70 Wurm testvérek, szigetelő-művek (1 mellékállomással) (2) V.. Eürdő-u. 1. József 6-93 Wurmser Dániel Lillmann és Müller képviselője, ügynökségi és bizományi üzlet (1) VIII., óriás- utcza 34. József 2-48 Wünsch és társa besztercze­Wotzasik—Zala bánvai betonépitési vállalat: Obrist Vilmos mérnöki irodája Cl) VIII., Baross-utcza 86s 24-58 Wiinscher Frigyes mérnök (1) I., Pálva-utcza 15. 70-47 Württemberg! fémárúgyár, ezelőtt Köhler A. és társa, korlátolt fele­lősségű társaság (1) IV,., Váczi- utcza 18. 175-13 Württemberg! szállitniánybiztositó társ. magyarországi vezérképvise­lője Horváth Gyula (1 mellékállo­mással) VI.. Teréz-körút 25. József 34-26 Wüttz Mihály dr. ügyvéd és Eichner Albert dr. ügyvéd, IX., Ráday-utcza 53. 142-62 Würzl M. és fiai bőrárugyárosok (1) IV.. Váczi-utcza 5. 94-88 Wüsztner Pensio (1) IV., Váczi- utcza 40. 165-48 Wys Muller & Co., Mutua Copfi- dentia tudakozó iroda (1 mellékál­lomással) (2) V., Nádor-utcza 17. Y. 113-36 Yellow szivacs behozatali áróház (1) VI., Teréz-körút 28. 76-69 „Yes“- és „Fayence“-készitmények vezérképviselője Miklós Elek és társa. VI.. Király-utcza 94. 117-06 Yes porczellánpnuder, Fayence krém és szappan budapesti képviselősége és irodája, Diana sósborszesz el­adási központja, tulajdonos: a Ma­gyár érték- és iparbank r.-t. (1 mel­lékállomással) V., Nádor-utcza 6. 78-27 Yildiz-kávéház (1) VII., Rákóczi- út 36. József 4-55 Yost írógép r.-t. (l mellékállo­mással) (2) VII., Erzsébet-körút 9—11. sz. z, József 1-45 Záhorszky István dr. orvos Cl) X., Hungána-körút (Máv. telep) 260. sz. 19-35 Zacchirl N. és G. utóda. Bátor! Sán­dor szőnyeg-kereskedő (1) 1V„ Aranvkéz-utcza 2. 137-89 Zách Imre műszerész (1) VI., Vas­vári Pái-utcza 7. 129-44 Zacher Árminná dohánytőzsdéje (nyilvános állomás) (1) IV., Irányi- utcza 10. József 41-38 Zadák József, sertésbizományi iroda (1) Vili.. Rákóczi-tér 6. 178-15 Zádor Félix czégvezető (l) V., Per- czel Mór-utcza 2. József 6-37 Zahler Emil dr. orvos (1) IX., Ullői-út 95. 122-56 Zahler testvérek uriszabók (1) V., Nádor-utcza 13. 132-07 Zahler Zs. papirkereskedő (1) X., Jászberényi-út 5. József 26-77 Zaiac Szaniszló üvegcsiszoló (1) Vili.. Tavaszmező-utcza 2. József 50 Zákány, VIII., Eszterházy-u. 25. 153-29 Zakár János hölgyfodrász és virág­üzlete. VI., Király-utcza 36. József 49-70 Zakár Lajos dr. és Szentiványl Gábor dr. ügyvédek irodája (1) VIII., Szentkirályi-utcza 1/a. 10-10 Zala Adolf bankigazgató (1) V„ Lipót-körút 13. 31-99 Zala Dezső dr. ügyvédi irodája (1) VT, Teréz-körút 24/a. 17-46 Zala Imre dr. ügyvéd (1) V., Pan-, nónia-utcza 2/d. 47-60 Zala Lajos bankigazgató (1) VII., Erzsébet-körút 28. 144-47 Zala Lajos borbizománvos. fahordók. czementhordók és vasbetonpincze építkezések (1) VII.. Király-u. 95. 82-64 Zala Mór zenemfikereskedő (1) VI., Teréz-körút 2.

Next

/
Oldalképek
Tartalom