A budapesti egységes hálózat (Budapest és környéke) betürendes távbeszélő névsora 1939. május (Budapest)

A budapesti egységes hálózat (Budapest és környéke) betürendes távbeszélő névsora - P

- -JUAU&Ü afcVüftigwüwgamiyj il táiatnwlaiiw olcsó és eredményes üzletszerző. Petvóc&i Petényi J. 1st van né m. kir. consul neje, XI. Budafoki-út 8. 459-058 Petényi József szfőv. tanár, I. Gyöző-u. 5. 367-723 Petényi Ottó m. kir. korm.-fő­tan., ny. ra. kir. államvasuti ig. b., I. Kékgolyó-n. 14. 152-550 Péter Aladár dr., I. Karátsonyi- n. 1. 367-731 Péter Albert postafelügyelő, Kis­pest, Wekerletelep, Fő-tér 4. 149-394 Péter András dr. egyet, magán­tanár, n. Gülbaba-u. 36. 367-243 Péter Anna liirlaptudósitó, VII. Nagydiófa-u. 27. 340-841 Péter Ernő talajnedves épületek kiszárítása, V. Pannonia-u. 34. 298- 600 Péter Ferenc, XI. Nagyboldog- aszony-útja 4. 456-166 Péter Ferenc speciális radiátor­mázolómester, V. Visegrádi-u. Ifi. 115-086 Péter Frigyes ny. postás, ellenőr. VIEL Gyulai Pál-u. 10. 130-230 Péter Gyiirgyné dr.-né női szabó, V. özent István-krt 4. 311-493 Péter Gyula ezűstmüves, VIII. Bezerédj-u. 5. 332-156 Péter János ref. lelkész, a Ke­resztyén Család sz§rk., XIV. Hnu- gária-lcrt 198. 112-004 Erzsébet kpti uj száma 220-301 Péter Jenő mérnök. XI. Bakator­u. tő. 268-762 Péter József, Ü.Margit-krt 50/52. 366-676 Péter József korcsmáros, VTI. Király-u. 85. 140-949 Péter József ponyva-, zsák-, linó­leum-, lenáruk- és zsinegüzlete, n. Margit-körút 44. 166-642 Péter József dr. ügyvéd, XIV. Várna-u. 22. . 0499-974 Péter Lajos B.Sz.K.Rt. felügyelő lakása.Vili. 8ándor-u.22. 138-257 Péter Lajos pénzkölcsönltözv. iroda és építési váll., VII. Garay- u. 4. 131-455 Péter Mária festömüvésznö, II. Pázsit-u. 14. 165-781 Péter Miklós dr. szfőv. tanácsi fogalmazó, II. Corvin-tór 13. 155-072 Péter Pál, XIV. Fürész-u. 16. 499-712 Péter Pál zsákok-, len-, kender­és jutaáruk nagykeresk., V. Zoltán­u. 8. 0112-058 Péter Samu szőnyeg- és régiség- keresk., XIV. Királyhida-u. 3. 299- 850 Péter Sándor műterme, I. Kék­golyó-n. io. 156-606 Péter Sándor dr. bites könyv- vizsgáló, V.Hollán-u. 7/b. 120-505 Péter Sándorné,V. Báthory-n. 6. 123-020 Péter Sándorné dr.-né ma­gánzó, V. Pannonia-u. 44. 290-036 Péter Szaniszló postatiszt, Csil­laghegy, Losonez-u. 4. 163-537 Péter testvérek ezüstárugyára, VII. Kazinczy-n. 37. 141-329 Péter Vilmosné özv. gyermek- üdülője, VII. Damjanich-u. 12. 134-302 Erzsébet kpti uj száma 422-772 Nyári áll., I. Alkony-u. 17/19. 165-477 Peterdi Sándor ny. postahiv. igazgató, iró és birlapiró, XI. Dayka Gábor-u. 100. 457-177 Peterdy Béla kir. töryszéki tanács­elnök, XIV. Ajtósi Dürer-sor 5. 135-144 Peterdy Lajos dr. orvos, Vili. József-krt 72. 0143-531 Peterdy-u. 31. sz. bérház, túl. Ciner Zoltánné, VII. Peterdy-u. 31. 330-031 Erzsébet kpti uj száma 420-600 Peterdy Vineze kávé- és tea- szaküzlete, I. Endresz György­iét 6. .154-854 Péterffy Béla atyliai, m: kir. al- ezredes-föhadbiztos, H. Bólyai-u. 11. 150-253 Péterffy Eiemérné dr.-né atthyai és ikáchi, vrn. érv. ügyész, tb. főügyész özvegye, I. Gellert liegy-n. 1. 151-553 Péterffy István vendéglős, IX. Tompa-u. 28. ' 189-329 Péterffy József takptári ig., IV. Apponyi-tér 1. 189-626 Péterffy Katalin vitéz, IV. Régi- posta-u. 13. 183-196 Péterii József Rezső, a Pongrác- úti kisegítő kápolna egyesület lel­késze, X. Pongrácz-nt 17. 348-732 Péteri! Margit dr. Szinténé dr.-né szemorvos, v. egyet, tanár­segéd (Szinte J. dr.) VIII. Üllői­ét 36. 0131-274 Péterfy Gyula dr. orvos, Kispest, Géza-u. 5. 147-184 Péterfy Lajos, a Békéscsabai fa­iskola és kertgazdaság r.-t. ig., i. Bán-u. 1/b. 154-784 Péterfy Lajos férfifehérnemü- készitö, IV.Városház-u. 6.184-638 Péterfy Lajos vitéz, Vili. Rákóczi­ét 59. 137-092 Péterfy László, XIII. Róbert Ká- roly-krt 34. 490-040 Péterfy Mária dr. v. egyetemi tanársegéd, a őzt. László kórház közp. laboratóriumának vezető al­orvosa, Vin. Kun-u. 12. 134-131 Péterfy Sándor leányotthon igazgatósága, VI. Hegedűs tíándor­u. tó. 118-428 Interaátusa 123-037 Péterfia Gyula dr. ügyvéd,VIH. Tisza Kálmán-tér 1. 139-146 Pétergái Henrik dr. gimn. c. ig., rendes tanár, I. Csaba-n. 6. 367-675 Péteri Bódog, a Saborsky József és fiai r.-t. ig. nyári lakása, Mátyás­föld, Dióssy Lajos-u. 1. Tárcsázza először a *297-900 számot, azután kérje Mátyásföld 18 Péteri Ferenc dr. ügyvéd, IV. Régiposta-u. 12. 188-541 Péteri Ignác dr. egyet. m. tanár, gyermekorvos. VIII. József-krt 35. 130- 564 Péteri Jánosné dohán vkisárus, Újpest, Bercsényi-u. 2. 294-277 Péteri Jenő dr., ül. Áldás-u. 7. 152-475 Péteri József angol és francia női divatterme, IV. Kaplony-n. 7. 383-582 Péteri Lajos, a Magyar Leszámí­toló és Pénzváltó bank ny.cégv., I. Attila-u. 95/99. 161-338 Péteri László dr. orvos, Vili. Baross-u. 27. 0141-016 Péteri Ödön dr. államtitkár, a m. kir. bpesti Nemzeti és Szabad­kikötő elnöke, II. Hunyadi János­ét 7. 355-929 Pétery Aladár dr. vitéz, öz­vegye, II. Margit-krt 1. 366-742 Pétery János dr. irodája, V. Sza­badság-tér 17. 115-581 Peterka Ferenc sokszorosító klisé müintézet beltagja, X. Áttiha­Irrt 13/21. 167-717 Peterka János István aszta­losmester. VII. Rózsa-u. 19. 131- 553 Peterlongo József,n.Batthyány- u. 12. 366-976 Peternell Károly, a vas- és fém­öntöde Peternell és Kulhanek cég társtul., Pestszenterzsébet, Attilá­it. 37. 0147-231 Peternell Károiyné özv. ta- ós szénkereslc., Pestszenterzsébet, Baross-u. 80. 147-610 Pétery, lásd Péteri. Pethe, lásd Pete. Petheö, lásd Pető. Pethes Alfrédné dr.-né özv., IV. Semmelweis-u. 4. 188-251 Pethes Béla dr. gyógyszerész, Petőfi-gyógyszertára, XIII. Szent László-u. 85. 291-745 Pethes Sándor, a Nemzeti Szín­ház tagja, Vili. Stáhly-u. t. 139-316 Pethes Zoltán dr. orvos, V. Lég- rády Károly-u. 8/10. 290-301 Pethö, lásd Pető. Péti Nitrogén műtrágyagyár r.-t., V. Nádor-u. 21. #128-599 114-257 Petics János kádármester, VI. Lehel-u. 15. 290-270 Petik János épületbádogos mun­kák váll., XIII. Aróna-üt 12fi. 292-069 Petikin Istvánné, V. Árpád-u. 13. 124-679 Petira Adolf fémcsiszoló és galva­nizáló üzeme, VUl. Táncsics-u. 5. 132-064 Petkov Ferenc fogtechnikus, IV. Semmelweis-u. 4. 189-299 Petkovits Gyula vendéglős, IV. Veress Pálná-u. 7. 184-145 Petneházy Antal vitéz, gépész- mérnök, m. kir. hadmémökkari al­ezredes, államtitkár, II. Margit- rkp. 27. 351-528 Petneházy Imre m. kir. honvéd vadászfőhadnagy, Újpest, Deák Fe­renc-u. G2. 295-150 Petneházy László dr. ny. min. tan. lakása, I. Attila-u. 47. 160-695 Petheö Attila, a Nemzeti Szinház tagja, VH. Akácfa-u. 7. 143-715 Petheö Béla dr. máv. titkár, ügyész, III. Darázs-u. 1. 152-571 Petheö Kálmán dr. ny. min. tan., n. Keleti Käroly-u. 1. 353-328 Petheö Miklós dr. fogorvos, II Margit-krt 56. 357-559 Petheöné Babothay Mária, XI. Horthy Miklós-körtér 7. 456-314 Pethö József hirlapiró lakása, VIH. Tormay Cecii-u. 7. 340-280 Pethö Lajos kárpitos, Újpest, Ist- ván-út 29. 495-074 Pethö Sándor autófuvarozó, Kispest, Wékerle-n. 44. 146-909 Pethö Sándor dr. szerkesztő, VHI. Muzeum-u. 15jb. 132-818 Pethö Zoltán dr. vitéz, ügyvéd irodája és lakása, IV-, Királyi Pál- u. 7. 185-798 Pető Andor dr. banktisztv., n Pasaréti-út 10. 0355-309 Nyaralója. III Mármarosi-u. 61. 362-766 Pető Béla banktisztv., Vili. Rá- kóczi-út 41. 332-117 Pető Béla dr. ügyvéd, Trenpsén vui. tb.t. főügyésze, ügyvédi irodája és lakása, V.Rudolf trónörökös-tér 1. 128-170 Pető Emil irodája és lakása, V. Fáik Miksa-u. 12. 115-685 Pető Endre dr. gyermekorvos, VIH. Sándor-tér 4. 139-066 Pető Ernő dr. ügyvéd, VI. Vil­mos esászár-út 15/b. 116-828 Pető Félix ig. lakása, VI. Bajzá­it. 18. 113-940 Erzsébet kpti uj száma 220-014 Pető György vendéglő, «étterme, VI. Hegedűs Sándor-u. 7.^ 115-161 Pető György dr. ügyvéd, V. Vil­mos császár- út 62. 117-877 Pető Gyula P. K. ellenőr, V. Bál- vány-n. 18. 128-376 Pető Imre, a m. kir. Operabáz kar­mestere, a Nemzeti Zenede tanára, VH. Dohány-u. 12. 135-749 Pető Imre bankhivatalnok, VI. Rózsa-u. 59. 127-907 Erzsébet kpti uj száma 221-155 Pető Kálmán asztalosmester, Budafok, Attila-^. 8. 269-947 Pető László 0. K. H. cégvezető, az 0. K. H. házkezelőség és gazda­sági figyoszt. vez. lakása, Rákospa­lota, Bethlen-u. 2. 295-372 Pető Manó testék-, lakk-, Vegy.- és háztart. cikk, kefe- és ecsetáru rakt., V.Vilmos császár-ót 56. 129-632 Pető Mihály cégvezető, V. Gyöngy ház-u. 2. 498-738 Pető Mihály exportőr, V. Akadé­miám. 7. 127-574 Pető Miklós gyárig., I. Fenyő n. 8. 154-927 Pető Róbert, VII. Károly király­it 3/a. 131-791 Pető Tivadar tornaruba- és fehér- nemükészitő, VI. Szondy-u. 62. 117-074 Pető Zsigmond gyáros, TV. Szép- in 3. 188-352 Petöez Gyuláné dr.-né törvsz. elnök özvegye, I. Rátb György-u. 18. 154-755 Petraesek Lajos dr. iigvvéd, 1. Attila-u. 11. ‘ 360-710 Petráez István dohánykisárus, IX. Liliom-u. 33. 132-873 Petrákovics Lujza női kalapsza­lon tál., I. Krisztina-tér 7. 157-069 Petrányi Andor ig., 1. Virányos­át 38 fb. 164-094 Petrányi Győző dr. egyet. m. tanár, adjunktus, csecsemő- és gyer- .mekorvos, H. Olasz-fasor 19/21. 152-805 Petrányi Győzőné özv. tanár, festömüvésznö, n. Káplár-u. 5. 167-202 Petrás Ernő magántisztv., I. Alkotás-u. 13. 167-225 Petrás Kálmán ny. alezredes, VI. Benczur-u. 34. 310-131 Erzsébet kpti uj száma 420-056 Petráss László idb. orvosi or- thopiid műszerész, kötszerész m. sz. üzem, IV. Galamb-u. 6. 382-050 Petráss László if j. mérnök,orvosi műszerész, orthopäd gép és müsz. váll., IV. lrányi-u. 18. 380-055 Lakás, IV. Irányi-u. 21. 182-127 Petráss Mária, IV. Váci-u. 44'. 185-658 Petráss Pálné özv. dohánykis­árus, II. Olaszfasor 25. 152-198 Petréncs Miklós dr. ny. alez­redes hadbíró, Mátyásföld, Liszt Ferene-p. 6. Tárcsázza először a *297-900 számot, azután kérje Mátyásföld 9 Petres József és Mester István autókarosszéria üzem, Xlif. Váci- tt 69. 291-935 Petres József dr. szemész-főor­vos, XI. Horthy Miklós-út 82. 269-115 PetrI Endréné ,szül. Rákos Etus zongoratanárnő, Újpest, Venetiáner Lajos-u. 17. 295-698 Petri Gyula fémárugyáros, XIV. Telepes-u. 47. 296-626 Petri Lajos szobrász, n. Aranká­in 4. 152-376 Petri Mór dr. ny. kir. tanfel­ügyelő, v.’ Sziget-u. 9. 493-205 Petri Viktor hites könyvszakértő, X. Hölgy-u. 48. 348-668 Petry Béla ny. postahiv. igaz­gató,VHI.József-krt 26. #144-504 Petry Béla oki. gépészmérnök, XI. Tas vezér-u. 18. Levente-udvar 256-193 Petry Ödön m. kir. postaföfei- figyeló, I. Greguss-u. 6. 155-535 Petrieh Béla dr. gimn. ig., 1 Györi-üt 2/b. 166-249 Petrieh Gyula mü-és tanszerváll. müsz. keresk., V. Eötvös-tér 2. 384-304 Petrichevich Horváth Emil báró ny. államtitk. miniszteri rang­ban, -n. Margitrrkp.*44. 166-565 Petries Györg'yné özv. -bőrke- reskedése, Pestszenterzsébet, Er- zsébet-u. 82. 147-501 Petricsko Miklós ny. all. reál- gimn. tanár, VIII. József-krt 46. 132- 248 Petrik Béla térfiszabó, IV. Mu- zeum-krt t3. 387-067 Petrik Károly Princ cukrászati és csokoládé üzem, VII. István-út 36. 133- 872 Petrikovits István m. fcii. ezredes. IV. Ferenc József-rkp. 9. 184-496 Petrilla Aladár dr. m. kir. köz­egészségügyi felügyelő, XT. Lenke- tér 7. 256-266 Petrilla István gépészmérnök, IX. Soroksári-út 42. 140-936 Petris Bruno tánctanár, IV. Pá- risi-u. 2. 187-050 Petró Lajos mükertész. Újpest, Gróf Ajiponyi Albert-u 1. 295-762 Petró Oszkár siitömester. XIII. Szt. László-u. 164. 298-238 PetróczI lásd Petróczy. 333 Bőröndökhöz SCHMOLL-PASTA

Next

/
Oldalképek
Tartalom