A budapesti egységes hálózat (Budapest és környéke) betürendes távbeszélő névsora 1940. szeptember (Budapest)

A budapesti egységes hálózat (Budapest és környéke) betürendes távbeszélő névsora - S

Szerb Szerb-horvát-slovén királyi I követség, lásd Jugoszláv követ­ség Szerbák Elek dr. a József Ná­dor Műegyetem testnevelési elő­adója, I. Attila-krt 13/21. 351-434 Szercsényl Tivadar fogtechni­kai laboratóriuma, Vili. Sándor- a. 30/b. 136-374 Szerdahelyi Aladár parafadugó- üzeme, VI. Bajnok-u. 17. 327-576 Szerdahelyi Arnold szobafestő, mázoló, festék, háztartási és illat- szertár üzlete, XII. Pery Oszkár­u. 80/a. 155-558 Szerdahelyi Béla gyáros', n. Herman Ottó-út' 7. 153-415 Szerdahelyi Endre dr. nyitra- s/.erdahelyi, fogorvos, v. klinikai orvos. Rendel d. e. 10—12. d. u. 2—5-ig. 1 Krisztina-tér 7. 357-934 Szerdahelyi Ferenc és Bognár Sándor tűzifa-, szén- és koksz- nagykeresk. telepe. X. Józsefvárosi p. u. X sz. kapu. 0134-435 Szerdahelyi Imre dr. főhad­nagy hadbíró, XI. Verpeléti ül 22 258-148 Szerdahelyi István M. F.T.R. föintézö, XI Tétényi út 5/a. 257-795 Szerdahelyi János női kon­fekció üzeme, VI. Laudon-u. 3. 427-023 Szerdahelyi Jenő, aTriesti Ált. Bizt. Társulat titkára, VI Vilmos császár-út 43. 327-966 Szerdahelyi Jenő cégv., V Visegrádi-u. 17. 124-710 Szerdahelyi József üzemvezető, XI. Fadrusz-u. 19. 457-239 Szerdahelyi József dr. lakása, vili. üiiöi-út 44 340-971 Nyáron, XII. Normafa-út 8. 165-457 Szerdahelyi Kálmán posta- föraérnők, VII. Csányi-u. 3 228-644 Szerdahelyi Károly gyógysze­rész, V Arpád-u. 12. 112-795 Szerdahelyi Károly dr., n Hattyu-u. 8'a. 155-469 Szerdahelyi Lajos müasztalos, X. Füzér-u. 14. 348-636 Szerdahelyi László, Vili. Mu- zeum-krt 10. 133-453 Szerdahelyi László dr. ig., XII. Dániel-út 52. 164-860 Szerdahelyi László dr., kir. törvszéki biró, II. Fazekas-u. 20. 157-331 Szerdahelyi László dr. opera teur, egyet, tanársegéd, IX. Sobieski János-u. 33. 141-276 Szerdahelyi Rózsi színésznő, II. Medve-u. 23. 166-541 Szerdahelyi Sándor m. tisztv., V. Mérleg-u. 12. 389-054 Szerdahelyi Tibor gyárig., XIV. Thüköly-út 119. 496-846 Szerdahelyi Vilmosné özv., V. Csáky-u. 20. 119-551 Szerdahelyi Zoltán, parafaáruk és pincészet! cikkek behozatala A in. kir. osztálysorsjáték főárusitója, VI. Horn Ede-u. 6. 112-671 Szerdahelyi Zoltán dr., korm. főtan., ny. máv. ig. h., XIV. Ál­mos vezér-út 27. 499-733 Szerdeiyi Ferenc kárpitos és díszítő, lakásberendező. IV. Ferenc József rkp. 25. 384-208 Szerderit parafaárugyár r.-t., XIV. Telepes-u. 12.296-081 496-590 Szerdahelyi Dezső vezérig, lakása 0496-590 Szerecsen gyógyszertár, túl. Flamm István gyógyszerész, V. Do­rottyám. 13. 182-722 Szeredai Ferenc oki. gépész­mérnök, m. kir. állami vas-, acél- és gépgyári müsz. főtan.. Vili József-krt 44. 330-752 Szeredás Rezső szfőv. statisz­tikai főtiszt, XI. Tétényi-út 39. ' 456-243 Szeredi Gyula m. kir. posta- főtiszt,, Pestszentlőrinc, Gróf Szé­chenyi lstván-u. 8. Tárcsázza először a *146-654 számot, azután kérje Pestszentlőrinc 1-99 Dísztáviratlap ára mind belföldre. Szered! Saupe Gusztáv, n ’Fenyves-ó. 2. 164-343 Szeredy FUlöp vitéz, a Standard villamossági gyár cégvezetőjének özvegye, XI. Mohai út 37. 456-515 Szerednyel István nyug. áll. m. kir. alezredes, XI. Ulászló-u. 45. 256-696 Szerednyey Béla dr. m. kir. rendőrkapitány, VI. Szoudv-n.45/47. Í23-823 Szeredy, lásd Szeredi. Szerelem bolondjai ven­déglő, túl. Tóth István, XII. Tor- hágyi-üt 67. 165-176 Szerelemhegyi Ervin dr. hírlapíró,-VII. Dohány-u. 20 223-668 Szerelemhegyi Jenöné dr.-né, Sszül. magyarbéli Vöröss Margit iparművész, I. Szent János­iét 1/a. 166-704 Szerémi Adolf, VII. Rottenbiller­u: 66. 228-712 Szerémi Ede máv. föintézö, XII. Márvány-u 11. 152-987 Szerémi Gusztáv,az orsz. m. kir Zeneművészeti Főiskola ny. tanára, XI. Lenke-tér 5. 268-028 Szerémi József gyógyárn nagy- keresk., Caesar & Loretz Halle a/S vezérkópv., IV. Muzeum-krt 23/25. 182-055 Szeremley György dr. tisztv.. V. 8zalay-u. 5/b. 123-966 Szerencse sorsjegyárusitó r.-t., Vi. Andrássy-út 34. 0125-745 Szerencsi Károlyné özv., VII. . Bethlen Qábor-u. 29. 425-105 Szerencsi Pál és Frühwirtli Rózsi, női ruhaszalon, IV. Fehérhajó­it. 8/10. 181-572 Szerentsy Róza burgonyake- resk., IX. Nagyvásártelep 1. sz. fülke 142-279 Szerény! Géza szfőv. polg. isk. testnevelési tanár, XI. Kökörcsin­u. 1. 456-967 Szerény! Gyula B.Sz.K.Rt. müsz. főtan., XIV. Szent Domonkos-u. 1. 496-612 Szerény! Károly vitéz, dohány- kisárus, VII. Alsóerdösor 12. 424-722 Lakása, XIV. Vitézi kertváros 82. 299-968 Szerény! Ödön dr. vitéz, szfőv. müsz. tan. II. Zsigmond királv­Ütja 7. 156-489 Szerény! Tibor dr. orvos, XI. Parádi-u. 3. 256-109 Szeretet gyógyszertár tnl. Fabritius Henrikné, XI. Horthy Mik- lós-út 128. , 456-052 Szeretetkórház Pesti Chevra Kadisa, XIV. Amerikai-út 56. 0*297-360 Szeretet kórház Ingatlana, XIV. Amerikai-út 65. 296-608 Szeretetszövetség, Országos Református ügyv. ig- XIV. 8tetánia-üt 29. 0296-008 Szeretin Hugó műszaki tanácsos, II. Szász Károly u. 6. 166-947 Szerető Géza áll. gimn. tanár, in. Nagyszombat-u. 23. 362-255 Nyáron, Diósd, Balatoni müüt, társas­gépkocsi megállója mellett. Tárcsázza először a *269-837 számot, azután kérje Diósd 16 Szerszámgépgyár r.-t., X Endre u. 13/15. *148-487 Szerszámgépraktár k.l.t.va6-, fém- és lemezmegmunkáló tépek, v váci-út ío. 121-943 Szérumtermelő Phylaxia r.-t., lásd Phylaxia. Szervánszky Jenő. I. Tárnok­it. 2. 161-024 Szervei György Óbudai Hegyvi déki Szövetség ügyv. elnöke, VUI. Horánszky-n. 7. 132-332 Szervita Nővérek zárdája,ovoda és napközi otthona, VU. Nefelejts- u- 65 221-201 Szervita Rendház, IV. Szervita- tér 6. 187-020 Máriaremete, Templom-tér 167-996 Szerzők Mechanikai Jogait Védő r.-t. (8emert) IV. Gerloczy­u. 3 187-214 Szeszegyedárusági igazga­tóság m. kir. Pénzügyminiszté­rium X/b. főoszt.. V. Gróf Tisza István u. 6. #182-969 Szeszlér Antal dr. ügyvéd, IV. Muzeum-krt 13. 384-012 Szeszler Endre dr. ügyvéd iro­dája, Újpest, Arpád-út 29. 295-199 Szeszlér Hugóné rendőrfőkapi­tány helyettes özvegye, n. Margit­krt 26 358-253 Szeszler József női-divatterme, VI. Audrássy-út 9. 226-120 Szeszler Lajos szűcs szőrme­szalonja, IV. Bécsi-u. i. 182-786 Szesztay László mérnök, mű egyet. r. k. tanár mérnöki irodája. XI. Kelenhegyi-út23/a. 269-585 Szesztay Sándor mérnök, XI. Szent Imre herceg-útjij 9.456-986 Szétsl, lásd Szécsi. Szetskás Lajos m. kir. postaszám- ellenör, XII. Nagyenved-n 11. 151-810 Szevecsek István fuvaros és bu- torszállitó. X. Bihari-u. 12. 348-745 Széver és Adamkovits úri- és egyenruhaszabók, V. Gróf Vigyázó Ferenc-u. 4. 327-898 Szeverényt Béláné szföv. ta­nítónő, II Fő-n. 53. 153-320 Szeverényi Gyula dr. közp. kir. járásbíró, V Szent István-park 23 293-046 Szeverényi Sz. Szaniszló dr. máv. tan., XI. Bertalan Lajos­it. 9. 257-148 Szeyffert nővérek téglagyára, X. Óhegy-u. 16. 149-083 Szgál Árpád műszerész, kerékpár és tricikli szaküzlete, VI. Eötvős-u. 4 224-318 Szibenllszt Henrik dr. kir. ítélőtáblái biró, XII. Ferv Oszkár­u. 80/a. 352-551 Szibenllszt Nándor ny. alezre­des, VI. Eötvös-u. 24. 116-152 Sziberth Bertalan kir. tábla- biró, n. Hjdapród n. 8/a. 164-330 Sziberth István dr kir. kúriai biró, V. Fáik Miksa-n 30. 112-012 Szlbinklls Danicany postaellen- örnö, XII. Hóvirág-űt 14. 165-862 Szidanits Ferenc rendőr hivatal- tiszt. XI. Horthy Miklós-út 132. 456-422 Szidanits Károlyné özv. dohánykisárus, VII. Madách Inlre- tér s/4. 226-209 Szldon Arnold r.-t. ig., IX. Lónyay-u. 19. 186-402 Szldon Dezső dr. ügyvéd, Vll. Almássy-u. 3. 222-790 Szldon Gyula ny. szföv.állatorvos- tanácsos, IX. Ipar-u. 15/21. 145-658 Szldon Henrik dr. egyet, orvos- tudor, fogorvos, Újpest, Váci-üt33. 494-390 Szldon Imre magántisztv., VII. Jósika-u. 13. 224-348 Szldon Vilmos festék-, itlatszer- és háztartási cikkek üzlete, V. Visegrádi-u. 60. 493-063 Szldon Vilmosné illatszer-illó­olaj- és kozmetikai készítmények, VII. Rózsa-u. 38/b. 428-405 Szieber Imre szobafestő- és má­zolómester, II. Batthyány-u. 59. 158-116 Szlebcrok Ferenc dr. orvos. Vili. József-krt 42. 131-824 Szfeberth Imre m. kir. kormány­tan., ny. áll. vasgyári felügy., X. Óhegy 21/a. 348-702 Sziegbart Vendel oki. g.-mér­nök, az Elektr. Müvek m. főtaná­csosa, XII. Gömbös Gyula-üt 31. 356-336 Sziget-Club, IV. 8emmelweis-u. 3. 189-228 Nyáron, IH. Alsó-Margitsziget, M A.C. székház 114-013 Sziget-utca 29. száma bér­ház lakói, V. Szlget-u. 29. 292-030 Sziget-utca 84. sz. bérház. túl. Schmideg Leó, V. Sziget-u. 34. 327-881 Sziget-utca 39. sz. bérház ház­felügyelője, V, Szigeten. 39. 299-361 Szigetelő és aszfaltipar, Fried Miksa oki mérnök, Újpest, Aödrássy­u. 3. 0294-258 Szigetelő és burkolólemez­ipar k.f.t., XI. Hidvég-u. 4. *0268-662 Szigether Károlyné Bonnet Emilia, IX. Gát-u. 36. 340212 Szigethi Ernő hites könyvvizs­gáló, v. kir. adóügyi biztos, VI. Horn Ede-n 10. 115-671 Szigethi József könyv- és papir- keresk., könyvkötészet, in. Kis- korona-u. 15. 162-814 Szfgethy Emilia, Bp. kir.ügyészs. irodatiszt, Remetekertváros, ke- rényi Frigyes-u. 4/a. 167-919 Szfgethy Gyula gépészmérnök lakása, Újpest, Horthy Miklós-üt 66. 494-704 Szfgethy Gyula István, a Mok- tár-flók főnöke, IX. Lónyay-u. 17. 387-178 Szfgethy Gyula Jánosné özv., IX Lónyay-u. 17. 181-117 Szigethy István étlapkészitő üzem, VII. Nagydiófa-u 34. 223-554 Szigethy Istvánná Dr. Ba­lassa Margit belgyógyász, VUI. Déry-u. 15. Í37-712 Szigethy Istvánné dr.-né magánzó, IX. Ráday-u. 32. 380493 Szigethy Kálmán lakatosraü- helye, VI. Szondy-n. 61. 129-917 Szigethy Lajos, a Budapest Szé­kesfővárosi AUatvásár Pénzforgalmi r.-t. aligazgató lakása, XI. Mohai­ét 43. 259-324 Szigethy Ödön yendéglős, XIII. Váci-út 97. 291-196 Szigethy Ödönné keresk., VI. Eötvös-u. 2. 425-018 Szigethy Pál dohánynagyárndája. VII. Dohány-n. 11. 427-991 Szigeti Andor magántisztv., IX. Ráday-u. 31. 183-110 Szigeti Andor oki. gépészmérnök, ll. Fö-u. 37/a. J53-219 Nyáron: Csömör, Cinkotai-út 2131/a. Tárcsázza először a 297-388 számot, azután kérje Csömör 18 Szigeti Antal tisztv., V. Tátra- u. 29/b. 490-149 Szigeti Antalné magánzó, V. Szent István-krt 20. 125-114 Szigeti Béla gyári tisztv., H Margit-krt 31/33. 153-951 Szigeti Béla müsz. vállalkozó, Csepel, Király-u. 15. 147-554 Szigeti Béla utóda Rosenleld I. müköszörüs, finomacéláruk, VI. Teréz-krt 29. 126-513 Szigeti Dezső dr. ügyvéd. XII. Pilsudski-út 39. 166-786 Szigeti Endre bélipar és bélke- resk., IX. Soroksári-út 92. 142-488 Lakása. VI. Délibáh-u. 31. 220-474 Szigeti Endre hírlapíró, a Nagy Budapest felelős szerk., XI. Fürj­u. 38/a. 457-790 Szigeti Endre központi osztály­főnök, XI. Bőd Péter-u.8l. 456-116 Szigeti Ferenc, VI. Andrássy­út is. 319-828 Szigeti Géza, a Gutmann Testvé­rek kőszénbánya tisztv., V. Aka- démia-u. 14. 327-874 Szigeti Gusztáv dr., V: Gróf Klebelsberg-n. 19. 0329-853 Szigeti György oki. gépészmér­nök, II. Mária-tér 2. 358-385 Szigeti Győző szobafestő, mázoló és bu torfényező, Újpest, Pozsonyi- u. 27. 295-424 Szigeti Gyula dr. miniszteri tan.. n. Hattyu-u. 2, 155-669 Szigeti Ilona lakása, EX. Üllői­ét 105. 149-771 Szigeti Ilona dr. oki. középiskolai tanárnő nyelviskolája, XII. Endresz György-tér 4/a. 367-581 Szigeti Imre máv. főtiszt, XIV. Balázs-n. 56. 299-805 Szigeti István, az Adler és Szi­geti Írószer- és papirnagykeresk. cég túl., VII. Nagyatádi 8zabó-u. 35. 0222-046

Next

/
Oldalképek
Tartalom