A budapesti egységes hálózat (Budapest és környéke) betűrendes távbeszélő névsora 1942 (Budapest)

A

Váltson rádióengedélyt. Ambrózy Alpár Ödön dr. ügyvéd, VI. Dal­szinház-u. 10. 811-507 Alpár Pál Endre dr. föl-, orr-, gégeszakorvos, VU. Erzsébet-krt 18. 422-554 Alpár Sándor dr. gyermekorvos. V[ Teréz krt 21 124-476 Ha nein felel: Orvoshívő *186-986 Alpár-ntca 9. sz. garage, túl. Tóth István, vll. Alpár-u. 9. 428-625 Alpár V. Terry, H. Margitkrt 39. 352-906 Alpárné dr.-né Welszmann Gizella női ruhaszalon, IV. Váci- u. 9. 184-114 Alpek Ferenc vendéglős, EX. Ferenc-kít 3. 144-397 Alpern Jenő és Aipern Sándor szűcs- és 8zőrmeárukeresk., V. We- kerle Sándor-n 24. 118-911 Alperon vegyészeti váll., túl. Bürger Armin. VEI. Rózsa-u. 1. 424-345 Alpesi lain vendéglői r.-t., XIV. Hermlna-út 71. 221-425 Alpesi Vaj Sajtház, lásd Hungá­ria Országos Magyar Tejgazdasági stb. alatt. Alscher Ödön asztalosmester, Új­pest, Ösz-u 63. 294-195 Bútorüzlete, VHI. Baross-u. 18. 142-891 Alszéghy Antal né özv. dohány kisárus.vn. Rózsa-u 40 227-889 Alszéghy Béla dr. kormány­főtan., máv. lg. b., IX. Kinizsy­q. 25. 186-055 Alszéghy Kálmán dr. rőtfalvai, miniszteri tanácsos, XIT. Város- major-u. 26. 157-429 Alszéghy Kálmánná operaházi főrendező, örökös tag özvegye, II. Fö-u. 11. 353-871 Alszéghy Zsolt dr. egyet. ny. r. tanár, n. Hattyu-u. 7 352-929 Alt Albertné leiró, fordító és sok­szorosító irodája, VT1. Akácfa-u. 16. 427-268 Alt Zslgmond dr. ügyvéd, V. Bálvány-u. 26. 121-837 Alth Egon dr. orvos, XIV. Do rozsmai-u. 225. 297-684 Alth Valdemár lovag, ny m kir. rendk. követ és megh. minisz­ter, XIV. Abonyi-n. 19, 427-567 Altai Nándorné ny tanítónő, II Olasz-fasor 27. 355-658 Által Rezső lakása. V Katona Jó- zsef-u. 28. 122-236 Nyári lakása, Mátyásföld. Rákóczi Ferenc-u. 24. 408-963 Altay Antal vitéz, r.-t. cégvezető, IX. Ranolder-u. 16. 340-865 Általános elektromos válla­lat, cégtui. Udvarhelyi István, VI. Andrássy-út 1. ' 427-795 Általános építőanyag ke* resk. váll., tnl. Zsigry Bertalan, XTV. Nagy Lajos király-útja 124. 499-608 Általános fakereskedeiml vállalat, cégtul. Szepessy János, TO. Péterfy Sándor-n. 5. 0425-180 Általános Fonó és Textilipari r. -t., Pestszentlőrinc, József-u. 8/10. 147- 043 Pamntfonóda, Pestszentlőrinc. József u. 8/10. 347-131 Általános Háztartási Szövetkezet: Központi irodája. IX. Közraktár- u. 80/34. 0*187-890 Hamza Elek cégv. 188-782 Fiókok: 1. sz. fiók, TH. Paesirtamező-u. 33. (husszékkel) 162-873 2. sz. fiók, IX. Üllői-út 124. 148- 365 3. sz. fiók, X. Belső Jászberényi­ét 12. (husszékkel) 348-771 4. sz. fiók, X. Külső Jászberényi­éit 40988. hrsz. 348-187 5. sz. fiók, XIII. Váci-ét 125. 493-498 111. a köv hasábon.) (1. az előző hasábon.) 6. sz. fiók, Csepel, Báró Weiss Manfréd-n. 86. 147-879 7. sz. fiók, Csepel, II. Rákóczi Fe­renc-u. no. 347-532 8. sz. fiók, Csepel, Horthy Miklós­ét 100. 347-509 9. sz. fiók, Csepel, 8zebeni-n. 62 347-6Í2 10. sz. fiók, Pestszenterzsébet, Kossuth Lajos-u. 41. 347-565 11. sz. fiók, Pestszenterzsébet, Vörösmarty-u. 113. 347-457 12. sz. fiók. Kispest, 8zalay-u. 18. 146-934 13. sz. fiók, XIII. Váci-ét 108. 493-265 14. sz. fiók, Kispest, Füzér-u. 67. 146-931 15. sz. fiók, Kispest, Viola-u. 17. 146-933 16. sz. fiók, Kispest, Wekerletelep, Főtér l. 346-949 17. sz fiók, Kispest, Üllői-ét 111. 346-914 18. sz. fiók, Pestszentlőrinc, Üllői­út 47. 345-992 19. sz. fiók, Pestszentlőrinc, Üllői­ét 155. 845-999 20. sz. fiók, Rákoshegy, Baross­n. 20. Tárcsázza először a *148*570 számot, azután kérje Rákoshegy 22 21. sz. fiók, Sashalom, Horthy Mik­lós-út 51. 208-502 22. sz. fiók, Sashalom, Bocskay­u. 34. 208-485 23. sz. fiók, Rákosszentmihály Károly király-étüOö. 208-655 24. sz. fiók, Rákosszentmihály, Rákosi-út 108. 208-652 25. sz. fiók, Pestújhely, Gróf Andrássy Gyula-ét 25. 297-467 26. sz. fiók, Pestújhely, Gróf Andrássy Gyula-ét 56. 299-942 27. sz. fiók, Rákospalota, Bocskay­u. 86. 294-484 28. sz. fiók, Rákospalota, Rákos­ét 90. 494-067 29. sz. fiók, Újpest, Templom-u. 7. 294-178 30. sz. fiók, Újpest, Bocskay-u. 49. 495-126 31. sz. fiók, Hl. Homokosdülő 1< 362-669 32. sz. fiók, V. Csanády-u. 8. 493-612 34. sz. fiók, Soroksár, Grassalkovich­u. 48. Tárcsázza először a *147 380 számot, azután kérje Soroksár Q1 35. sz. fiók, Soroksár, Grassalkovich- u. 160. Tárcsázza először a *147-380 számot, azután kérje Soroksár 50 36. sz. fiók, Soroksár, Ócsai-út 7. Tárcsázza először a *147-380 számot, azután kérje Soroksár 66 37. sz. fiók, Pestszentimre, Jenö- u. 87. Tárcsázza először a *146-669 számot, azután kérje Pestszentimre 14 Általános Inkasso bank r.-t. osztálysorsjegy föárusitója, bejárat Pilvax-köz. IV. Városház-n. 14. 0188-140 Általános közjótékonysági egyesület, Lányi Márton dr. főispán, ügyv. elnök, XII Ráth György u. 18. 353-110 Általános műszaki vállalat, VÍG Aréna-út 66. 427-131 Általános nyomda és Gra­fikai Intézet r.-t., vi. Nagv- mező-u. 3. 0*225-030 Általános olaj és vegyiter- raékek, Doíiaib, XIII. Petne- házy-u. 35. 0292-418 Általános önsegélyző egye­sület, VII. Csengery-u. 30. 222-403 Általános szállítmányozási és elvámolást iroda, cégtul. Bán Zoltán, VEK. József-krt 40. 0137-680 Általános textllnyersanyag- forgalmi vállalat, Vll. Károly király-ét 7. 222-831 Általános vágóállat és élel­miszerbizományi r.-t., Köz­ponti iroda, IV. Váci-u. 78/80. 183-285 EX. Marhavásártér húspiac 16. sz kamara, IX. Soroksári-ut 58. 134-966 Altay, lásd Altai. Altenbach Ferenc, Varta Ház accumulátor- és villamos-ipar, VI. Ó-u. 44. 317-195 118-011 Altenburger Gynla dr. egyet, c. nyilv. rendes tanár, VUL UUöi- ét 4. 339-153 Altenburger János dr., XII. Széher-ét 23. 165-830 Altenstein Frigyes gépészmér­nök, volt Ganz gyári üzemi és kohá­szati ig. mérnöki irodája, V. Po­zsonyi-ét 32. 290-695 Altensteln Károly gépészmér­nök, V. Pozsonyi-ét 16. 128-216 Alter Mór vonatozó intézete és üzleti könyvek gyára, Vll. Hársfa­it to. 221-653 Alth, lásd Alt nevek ntán. Altheim Karoly gyujtósfaüzem, XIV. Egressy-út 8. 296-625 Altlechner Károly vésnök, dom­borműnyomda és ruggyanta-bélyeg- zőüzem, IV. Régiposta-n. 11. 386-369 Altman Ferenc dr. ügyvéd, V. Rothermere-u. 2. 124-936 Altman Julia dr. férj. Földes Tivadarné fogorvos, VI. Teréz-krt 6. 224- 213 Altman Márta dr. gyermek- orvos, V. Pannonia-u. 30. 292-491 Altmann Andor, a bpesti kir. tőrvsz. bites bollaDd tolmácsa, Hl. Lelkész-u. 28. 355-957 Altmann Andor dr. ügyvéd, V Hollánn. 30. 119-442 Altmann Antal sütömester, vm. Bérkoesis-u. 25/a. 337-402 Altmann Dezső festékkeresk VII. Murányi-u. 36. 220-386 Altmann Gynla ny. min. tan., XI. Vincellér-u 43. 259-758 Altmann Imre sütömester, XI. Kelenföldi-ét 33. 457-631 Altmann István dr.. ügyvéd, VI. Lázár-u. 5. 110-965 Altmann Jenő dr. orvos. Rendel 12—8-ig, VII. Erzsébet-krt 2. 225- 866 Altmann József burgonya-, hagy­ma- és zöldségnagykeresk., VIH. Bezerédj-u. 11. 132-591 Altmann Llpót dr. orvos, H. Zsigmond Inrály-étja 7. 151-069 Altmann Lörlncné dr.-né özv., IV. Petőfi Sándor-u. 7 182-134 Altmann Magda kozmetikai in­tézete, V. Katona József-u. 39. 0120-994 Altmann Mór villanycukrászda, VI. Kiiály-u. 82. 220*963 Altmann Ottó cipőgyári képv.,V. Katona József-n. 39. 120-994 Altmann Rezső selyem-, szövet-, vászon- és divatárnkeresk., V. Vil­mos császár-ét 40. 110-430 Altmann Rudolfné,Luxus fehér­nemű és divatipari cikkek gyártása. V. Csáky-u. 68. 493-358 Altmayer Istvánné filmfoto- fizem, laboratórium. VUL Rökk Szi­lárd-«. U. 130-805 Aüímayer József cimfestö, vn Kirá!y-n. 29. 426-408 Altmayer József, Topánka cipő- ház, II. Margit-krt 46. 353-641 Altmayer Karolán, TO. Rózsa­it. 38,a. 228-510 Altoray Szaniszló, III. Kévé­it. 53. 362-545 Altorjai Ede, XI. Fehérvári­ét 88/a. 256-647 Altorjai Gynla kordélv fuvarozó váll., XI. Somogyi-ét 22. 256-074 Altorjai Lóránt dr. pn. szám tiszt, V Sas-u. 20/22. 310-633 Altorjay György nemes altorjai, m. kir. huszárezredes, XI. Eszék­u. 20. 456-955 Altorjay Sándor dr. al-torjai, ny. r. k. jogtanár, ügyvéd, IV. Eskü-tér 7. 184-687 Altschüler E. haj- és fodrászat! cikk nagykeresk., parókaspecialista. TO. Csányi-u. 12. 228-474 Altstüdter Andor szücsmester, vm. Ér-u. 2. 340-859 Altstttdter Béláné kormányfő- tan. özvegye, XTV. Columbus- u. 69/b. 296-993 Altstttdter István dr. ügyvéd, V Szent latván-krt 20. 325-151 Altstfldter Izidor dr. orvos, vm. Stáhly-u. 15. 131-327 Altstödter László dr. belgyó­gyász, vm. 8táhly-u. 15.0131-327 Altstock S. Sándorné özv. női kalapszalon, V. Visegrádi-u. 3. 816-089 Aluminlumérc bánya és Ipar r.-t. (Bauxit Ipar r.-t.) V. Kossuth Lajos-tér 18 *129-426 Alváry Ilona hőlgyfodrász sza­lonja, VI A.ndrásBy-ét53. 425-827 Alvlnczy Miklós m. kir. posta­főtiszt és Alvlnczy Miklósné m. kir. postamester Budapest 19., XI. Horthy Miklós-ét 112. 268-082 Alvlnczy Miklósné ny. postafő- felügy. őzvegye, Rákosliget, H.- utca 14. Tárcsázza először a *148-527 számot, azután kérje Rákosliget 33 Alvlnczy Roland dr. m. kir. rendőrtan., VI. Rózsa-u. 63. 222-840 Aly Abbas perzsaszönyegkeresk., IV. Váci-u. 44. 380-241 Amar Reneé dr. elme- és Ideg­orvos, I. Attiis-u. 8i. 161-277 Amar Rezső hites könyvvizsgáló, XI. Aradi-n. 66. 316-126 Amateur kino service, túl. Ehrenthal Zoltán és Bellschein Antal, vm. Rákóczi-ét 23. 0143-399 Amazon ruházati vállalat r.-t., VI. Vilmos császár-ét -16/a. 123-379 Amberg József iparművész, VI. Kazár-n 12. 426-107 Ambra vegyészeti labora­tórium, tnl. Nágel Miklós, TO. Dembinszky-u. 29. 220-511 Ambró István adamóczi, XII. Bzaraos-u. 5. 155-468 Ambró László dr. adamóczi, a Győri Textilmüvek r.-t. ig., n. Hunyadi János-út 11. 351-681 Ambrosia cnkorka különle­gességek gyára, Kópfmann János utóda dr. vitéz Szojka Kornélné, m. kir. p. ü. főtanácsos felesége, XII. Endresz Györgv-tér 1. 166-914 Ambrósz Béláné dr.-né szföv. kerületi orvos özvegye, XIV. Szen- tes-u. 35/a. 496-890 Ambrovlts László faáru és fa­megmunkáló üzeme, Vll. Jobbágy­u. 11. 424-276 Ambrózy Ágoston sédeni. XI. Budafoki-ét 17. 256-167 Ambrózy A rnoldzsédenyi,vezér­kari százados, XI. Horthy Miklós­ét 86. 468-377 Ambrózy Árpád dr. m. kir. tábornok-hadbíró, I. Krisztina- krt 155/157. 166-818 Ambrózy Béla, a Zeneművészeti Főiskola tanára,VI. Dessewffy-u. 43. 0127-835 Ambrózy Béla dr. ügyvéd. VIJI. Bérkocsis-u. 18. 189-443 Ambrózy Ferenc dr. sédeni, legfőbb állami számvevőszéki titkár. XII. Maros-n. 23'25. 358-138 Ambrózy Gusztáv, a Salgótar­jáni kőszénbánva r.-t. ig., IV. Petőfi- tér 3. 183-426 Ambrózy Gusztáv dr., XI. Szent Imre herceg-útja 10. 269-030 Ambrózy György sédeni, VI. Aréiia-ét 96. 128-114 Ambrózy Györgyné sédeni, sz. Lónyay Pálma grófnő uradalmainak budapesti irodája, IX. Tóth Kál­mán-«. 8/10. 143-409 Ambrózy Gynla gróf, a Magyar Általános Hitelbank tisztv., L. Csa­logány-«. 21. 351*995 Lószerszámokhoz SCHMOU-PASTA

Next

/
Oldalképek
Tartalom