A budapesti egységes hálózat (Budapest és környéke) betűrendes távbeszélő névsora 1942 (Budapest)

A

hogy a posta visszaadhassa, ha nem Ma kézbesíteni. Átyiwi 1 C T D il Kézi és villamos összeadó és könyvelőgépek. 1?f|Jiít1 il J I Kfl Irógépbehozatali rt. V. Nádor-u. 24. IwV Jvl Ásmány Gyula dohánykisárns, Xlli. Jász-u. 9i/b. 291-3Ó5 Ásmány Zoltán közigazgatási biró, n. Margit-u. 17. 155-485 Asphaltlparl és útépítő r.-t., XIII. Váei-út 35. 498-114 Assaudy G. M. Glasner Miksa mű­fordító, nyelvtanfolyamai és lórii tó irodája, IV. Kossuth Lajos-u. 15. 0386-617 Asslcurazlonl Generali Triesti általános biztosító társalat. Köz­pontja : portás este 7 óra atárr a 184-914 szám alatt bivbató, V. Do- rottya-a. 10. 0#184-918 (Első ált. baleset és kárbizt. társa­ság) 0182-003 (Magy. jég- és viszontbizt. r.-t.j 0182-005 (Középenrópai és Minerva ált. bizt. r-t.) 0382-115 Kőbányai kerületi főügynöksége. Kőszegi Ferenc, X. Líget-u. 16. 0148-078 Assisi Szent Ferencről neve­zett ferencvárosi r. kát. egyház­községi hivatal, lásd Plébánia­hivatalok. Ásta szappan- és zsiradék- tizem, tál. Scbönlébe Brúnó Sorok­sár, Grassalkovich-n. 194. 0347-631 Astmann Stefánia m tisztv., VI. Csengery-u. 48. 425-413 Astor pensió, túl. özv. Adler Bán- dorné, V. Mórleg-n. 2. 381-523 Astor ruha, tál. dr. Kende László és dr. Kende Pál, VE. Rákóczi­ét 16. 426-579 Astoria automobilgyár és keresk. r—t., vm. Dankó-u. 15. 143- 246 Astoria drogéria, tál. Rooblitz Emil, VEI. Mnzenm-krt 2. 144- 115 Astoria éiövirágtlzlet, tol. Toron Szaniszló, IV. Károly király­ét 8. 189-096 Astoria filmszínház, túl. Niczfey Elynor filmszínház k.f.t., X. Szent László-tér 14/15. 0148-030 Astoria nyomda, tni. várnai Jenő, VIU. Beeerédj-n. 4. 143-428 Astoria szálloda r.-t. Köz­pontja: Este 10-töl reggel 8-ig a 187-840 szám hivandó, ÍV. Kossuth Lajos-u. 19/21. #187-840 Portás 187-845 Internrban vonala 187-844 Előcsarnoka 385-535 385-536 185-479 Astra biztosító r.-t., V József nádor-tér 8. #188.-910 Astra filmszínház, túl. Német­völgyi filmszínház k.f.t.,XII. Ugocsa­n. 10. 154-422 Astra fűző szalon, túl. M. Raditz Aranka, IV. Muzeum-krt 7. I 184-514 Astra kábel- és gummláru- gyár r.-t., V. Csáky-u. 72. 490-309 292-734 Astra konyhai csemegeáruk és tápszerek, tol. Ledermann Frigyes. V. Gróf Klebelsberg-u. 10. 116-107 Astra műszaki váll., túl. Singer Béláné sz. Varga Margit müsz. ásványolaj-, vas-, fém- és celluloid keresk.. XIV. Korong-u. 5. 496-352 Astra Werke Aktiengesell­schaft Chemnitz u. Adrema Masch'nenbanges m. b. H. Berlin magyarországi vezérképv, Gróf Stubenberg Károly, VI. Szív-u. 33. 0115-930 Ásványi István miikeresk.. VII. 8zövetség-u. 17. 0424-476 Ásványi Istvánná postakezelőnő, VII. SzŐvetség-u. 17. 424-666 Ásványolaj nyilvántartási iroda (ásványolaj nyilvántartás a Buch­ner Sándor és Társai, Délkárpáti kőolaj finoinitó és Kereskedelmi r.-t., Fantó Egyesült Magyar Ásvány­olaj gyárak r.-t., Nyirbogdányi Petróleum gyár r.-t., Péti Nitrogén­művek r.-t., Shell Kőolaj r.-t., Steaua Magyar Kőolaj r.-t., S’zöregi Petróleum gyár r.-t., Vacuum Oil Company r.-t., részére) V Nádor­it *. #182-909 Vezetőség 188-682 Nyúl Gyula dr. ig. lakása, 01. Perényi-út 7. 0162-730 Podrabszky István dr. ügyv. ig, h. lakása, XII. Nárcisz-u. 24. 0355-220 Ásványolaj Kereskedelmi Vállalat, cégtul. Velemi Nándor, V. Thnrzó-köz 8. 498-538 Ásványolajipari Bizottság, lásd AnyaggazdálkodásiBizottságok. Ásványolajipari Termékek, Erdősné, IX. Szvetenay-u. 38. 0135-803 Ásványőrlő és festékáru r.-t. (ezelőtt Adler H. ásványőrlő és festékáru r.-t.) XTV. Telepes­u. 54/6«. 296-458 296-653 Ásvány viztiz,em,XI.Szent Gellért- rkp. 1. (Lásd még Budapest Szekes főváros Gyógyfürdői és Gyógyforrásai alatt.) Kereskedelmi vezető 153-817 Megrendelések felvétele 153-003 Garage, XI. VSli-út 6/b. 458-504 Hungária Gyógyforrás (Rndas- park) 153-821 Aszalós Zoltán dr. pü. fogal­mazó, V. Gróf Tisza István-u. 16. 185-132 Aszfalt- és fedéllemezipar, Kirschner Ignác, V. Csáky-u, 30. 293-967 Aszfalt-és kátrányipar r.-t. központi irodája. V. József nádor­tér 8. 189-226 Gyára, IX. Soroksári-ét 121. 132-766 Aszfaltépitölpar, Plazzeriáno Tamás, VHI. Kistemplom-u. 3. 0137-023 Aszlányl Dezső magánzó, XI. Vásárhelyi Pál-u. 9. 256-017 Aszlányl Károlyné iró özvegye. XI. Kököresin-u. 3. 256-716 Aszódi Arnold Ernő dr. szü­lész, nőorvos, XII. Endresz György- tér 1. 150-256 Aszódi Károly dohánvkisárus, X. Kápolna-n. 4. 149-028 Aszódi László szobafestőmester, VH. Rottenbiller-u. 12. 424-220 Aszódi Zoltán dr. orvos, egyet, magántanár (Liebner O.dr.) VG. Ká­roly király-út 3/a. 423-749 Ha nem felel: Orvoshivó *186-986 Aszódy Tamás dr., kir. kincs­tári ügyész, Rákospalota, Lukácsi Sándor-u. 3. 494-274 Asztalos Béla építészmérnök, i. Attila u. 55. 360-379 Asztalos Béla lakása. V. Szigot- u 27. 293-562 Asztalos Béla m kir. honv. szá­zados., I. Lovas-ót 17. 161-156 Asztalos Domokos dr. ny. posta tőigazgató, n. Gábor Áron-n. 2. 165-622 Asztalos Ferenc dr. egyet, tanársegéd, bel^ és röntgenszak­orvos, VI. Munkácsy Mihály-u. 22. 119-982 Ha nem felel: Orvoshivó %í186-98ő Asztalos Géza hmszt. őrnagy, XI. Horthy Miklós át 3-4. 259-364 Asztalos György cipönzlete, IX. Ferene-krt 46. 185-152 Asztalos Gyula bőrdíszműves. VI. Szondy-u. 79. 119-878 Asztalos Gyula festőművész. XI. Kelenhegyi-út 12/14. 456-396 Asztalos Gyula szfőv. számv. tsn., V. Csáky-n. 36. 493-848 Asztalos Ipar testület, Buda pest székesfővárosi,vm. Bér- kocsis-u. 12. 131-235 Asztalos István dr. ügyvéd, IV. Váci-n. 25. 383-575 Asztalos Károly bőripari váll., Csepel, Duna-u. 49/61. 147-365 Asztalos László, a Salgótarjáni kőszénbánya r.-t. tisztv., II. Ilona- u. 57. 154-953 Asztalos László Könyvkötészete. IX. Erkei-o. 9. 184-195 Asztalos Miklós dr., a m. kir. Vallás- ós Közoktatásügyi Miniszté­riumba berendelt Nemzeti Mnzeuini alkönyvtárnok, iró, H. Olasz-fa­sor 45/a. 157-262 Asztalos Sándor gépészmérnök 0. T.I. müsz. főtanácsos, áll. bírósági szakértő, XII. Ráth György-u. 18. 154-738 Asztalos Sándor m. kir. posta forg. gyakornok, Pestújhely, Dr. Szües István-u. 21. 297-638 Asztalosmesterek kiviteli szövetkezete, V. Mérleg-o. 9. 184-169 Asztalosmesterek Lapja, VEI Bérkocsis-u. 12. 0131-235 Asztalosmesterek Országos Szövetsége, VIEBérkocsis-n 12 0131-235 Asztalosok Anyagraktár Szövetkezete, mint az 1. 0. K 8z. tagja: Központi iroda, fakeres­kedés, X. Kerepesi-út 27/29. 134-674 Igazgatóság 135-487 6 óra után és vasárnap és ünnepnap csak 134-674 szám hivandó. Fiókok: VII. Dob-u. 90. 424-453 VHl. Nagytemplom-u. 16. 149-568 IX. Bakáts-tér 6. 186-738 IX. Gróf Haller-u. 1/c. 134-241 XII. Márvány-u. 11. 157-954 Kispesti fiók. Kispest. Üllöi-út 190 347-143 Asztalosok és Kárpitosok termelő és értékesítő szö­vetkezete, Központja: IX. Üllői­ül 15. 183-319 Központi iroda, EX. Üllői-út 15. 187-773 Fiók eladási telepek: VI. Podmaniczky-u. 14. 128-064 VI. Rózsa-u. 69. 220-492 vm. Baross-n. 9. 135-473 Asztalosok és rokonszak­mák szakosztályai,vm. Mag- dolna-n. 5/7. 0138-052 Asztalosok Fatermelők Szö­vetkezete, mint az I. 0. K. 8z. taaja, gőzfürész, X. Kerepesi­ül 27/29. 0135-487 Asztalossy Aladár vitéz, m. kir. ezredes, a m. kir. Mária Terézia 1. honv. gyalogezred parancsnoka, X Család-n. 21. 137-433 Átal János kéziszövödéje, Vili. Aggjeleki-u. 10. 130-799 Atanaszov és Boeff k.f.t. gyü­mölcs- és zöldségnagykeresk., IX. Nagyvásártelep, ig. ép. 137-893 ATE hűtőgépek magyarországi vezérképviselete Igaly és Tsa, VII. Vörösmarty-u. 9. 0220-239 Atelier Játéklilmgyártó és forgalmi k.f.t., vn Erzsébet­im 8. 422-584 Atelier művészeti tervező és mühelyiskola és Atelier Service, V. Bzemélynök-n. 9/11. 119-519 Athenaeum Irodalmi és nyomdai r.-t. (Magyar Könyv­terjesztő vállalat r.-t.) Központja, VII. Erzsébet-krt 5/7. #224-260 225-413 225-295 225-297 Athenaeum Könyvesboltja 226-855 (1. a köv. hasábon.) (I. az előző hasábon.) Éjjel, valamint vasár- és ünnepnap bivbató távbeszélóái lomások: Portás O#224-260 Könyvkötészet 224-269 Nyomdai müvezetőség 224-267 Kárpáti Antal igazgató 0225-295 Hetilapok szedöterme, közvetlen vonal 224-289 Mélynyomó osztály 0225-413 Angermayer K. igazgató 224-268 Anyagbeszerzés 224-265 Expedíció 224-266 0225-297 Atlnay Károly vitéz neje sz. Kovách Olga, IV. Magyar n. 27. 382-462 Atkárl István kazánkovácsmester, elektromos és autogénhegesztő váll., Xm. Révész-u. 4. 499-348 Átköltöztetési bizottság, a német hl rodalmi követség­nél, V.Vörösmarty-tér 7. 188-563 Atlantic Sportáruk, tni. Var­sányi Sándor, VE. Damjanich-n. fii. 420-652 Atlantié szálloda, túl. Nemes Mór. vm. Baross-tér 19. 425-545 Atlantis pensió, túl. Herzfeld Miklósné.V. Bálvány-n. 8.381-547 Atlas gépkereskedelmi az ^ngol Dunlop pneumatikok vezér­képv. Este és vasárnap 114-917 hívandó, VL Hegedűs Sándor-n. 4. 224-214 Atlas Nemzetközi Szállítmá­nyozási iroda, túl. Szádváry Zol­tán, V. Katona Józseí-u. 22. 120-488 Atlasz faipari váll., túl. Varga Alajos, VII. Rákóczi-út 42. 0425-056 Atlasz Márton kereskedelmi és iparkamarai s.-titk., V. Rudolf trón­örökös-tér 6. 111-468 Atlasz olaj- és vegyipari r. t., X. Horog-U. 6.148-279 149-124 Atlasz papírgyár r.-t., xm. váci-út 193. 490-347 292-914 Átmeneti Javitónevelő Inté­zet, kir., lásd Javitónevelő intézet. Atom gép-, szerszám és fém- tömegcikk üzem, túl. Homa Károly, Újpest, Arany János-u. 5. 295-159 Átrium filmszínház r.-t. jegy­pénztár, n. Margtt-krt 55. 153-084 154-024 Nyilvános telefonállomás 153^)65 Áts, lásd Ács. Attányi Károly id. m. kir. kon­zuli iroda ig., E. Toldy Ferenc- n. 4i. 153-542 Attenberger Ödön iparművé­szeti tervező, épitőiparmüvész. VEI. Tisza Kálmán-tér 27. 380-955 Attila mozgó, túl. özv. vitéz Vaunay Kornélné, VE. Rákóczi­út 82. 222-644 Attila nyomda és paplrke­resk., Újpest, Árpád-nt 18., lásd Bellák Gyula. Attila nyomda r.-t., Ti Szász Károly n. 8/6. #150-080 Kulcsár Andor ig. lakása, n. Csa- logány-u. 3/b. 0155-404 Attila pensió, tni. dr. Egri Kál­mánná, VI. Andrássv-út 78. 129-678 122-510 Attila-udvar Társasház Szö­vetkezet, I. Győzö-u, 5. 154-971 Attila-utca 33. sz. Társas­ház, I. Attila-n. 33. 160-783 Attila-utca 65/a/b. sz. bér ház, I. Attila-u. 65/a/b. 360-720 Attila-utpa 81. sz. bérház, túl. A Hazai Ált. Biztosító r.-t. elismert VáUalati nyugdíjpénztára. I. Attilá­it 81. 360-798 Attila-utca 89. sz. bérház,túl. Fenyő Györgyné, I. Attila-n. 89. 161-840 Atzél, lásd Aczél. Átylm László korcsmáros, XEI. Váei-út 100. 293-719 15 * Irattáskákhoz SCHHOLL-PASTA

Next

/
Oldalképek
Tartalom