Budapest és környékének távbeszélő betürendes- és szaknévsora 1929. május (Budapest)

A budapesti távbeszélő-hálózat előfizetőinek névsora - K

Ii ligyúnli mindjárt tönlnntliml, In i fcézpant um jelentkaiik innal ; Kendi Kender-, Jutó- és Mit-lpur R.-T. (Újpesti Jntnsyfir) Magyarország legrégibb Városi iroda: Készit mindennemű jutafonalat, és legnagyobb jutagyára! Budapest, V., Akadémia-utca 16. jutaszövetet és Jutazsákot Gyártelep: VI. kerület, Váci-út 189. Telefon: Aut 240-10, Auft 288-76 Kemeness Oszkár kemenesmihályfai, dr. ügyvéd (özv. Deutsch A.-né) VI. Bajzá­it. 26. Aut 222-42 Kemény Ad olt női kalapok és kellékek ügynöks. és hízom, rakt., VII. Doh-u. 24. J 424-16 Kemény Aladár dr. ny. h. állam­titkár, ügyvéd, n. Zsigmond-u. 24. Aut 512-64 Kemény Albertné özv. magánzó, I. Mészáros-u. 2. Aut 506-98 Kemény Alfréd Aladár dr. ügyvéd, V. Fáik Miksa-u. 6. Aut 107-99 Kemény Andorné (Schlinger 0.) VII. Wesselényi-n. 4. J 405-01 Kemény Arnold dr. ügyvéd, a Kül­földi magyarok szöv. titk., VI. Lázár-u. 9. AL 968-97 Kemény Árpád báró nagybirtokos (1 m. á.) IX. Kinizsi-u. 27. Aut 860-53 Kemény Béla ig., V. Visegrádi-u. 9 Aut 157-85 Kemény Béla magántisztv., I. Fery Oszkár-u. 32. Aut 510-65 Kemény Benőné ttzv. magánzó, II. Mecset-u. 17. Aut 584-96 Kemény D. Dezső dr. ügyvéd, V. Arany János-u. 1. Aut 261-92 Kemény Dezső fabizom., V. Visegrádi­ig. 9. Aut 213-73 Kemény Dezső dr., a Bpesti keresk. és ipark. titk., I. Csaba-n. 7/b. Aut 502-30 Kemény Elemér báró özvegye m. kir. dohánykisárus (Nyilv. á.) VI. Aradi­u. 39. Aut 120-81 Kemény Elemérné báróné föld- birtokos, IV. Molnár-u. 20. Aut 845-41 Kemény Emánuel gyárig., V. Gorove­u. 3. Aut 219-79 Kemény Endre, a Textilipari műszak iroda túl., VI. Horn Ede-u. 3. AL 972-01 Kemény Ernő dr. orvos (Kohn 1.) VI. Teréz-krt 30. Aut 279-27 Kemény és Krausz Automobilja autó­alkatrészek, felszerelések, pneumatikok, VI. Liszt Ferenc-tér 4. Aut 105-08 Aut 259-18 Kemény és társa, Az Est drogéria és illatszert., Újpest, Arpád-út 54. Automata állomásokról először *924-0O-et kell tárcsázni AU 50-78 Kemény és társa szerszám- és szerszám- gépgyár, X. Bánya-u. 1. Automata állomásokról először *482-20-at kell tárcsázni J[ 74-96 Kemény és Tisza, Magyar vasbeton, épit. váll., V. Mária Valéria-u. 19. Aut 825-42 Kemény Ferenc a Pesti Hírlap belső munkatársa (Kemény H.) V. Fáik Miksa- n. 24. Aut 118-34 Kemény Ferenc Író, ny. «reáliskolai ig., c. tanker, főigazgató (Kemény Ist­ván dr.)VIl. Damjanich-u. 52. J 444-17 Kemény Ferenc villamfelsz. üzlete, V. Báthory-u. 4. Aut 298-79 Kemény Fttlöp dr. ügyvéd. IV. Petőfi Sándor-u. 11. Aut 890-30 Kemény Géza dr. fóv. tanácsnok, VII. Károly király-út 15. J 415-04 Kemény Gusztáv cukrászda (Nyilv. á.) VI. Teréz-krt 21. Aufc 24066 Kemény György dr. közgazd. iró, 1. Pauler-u. 21. Aut 520-58 Kemény Győző dr. ügyvéd, kormány- tanácsos, VII. Hernád-u. 29. J 353-44 Kemény Búgó gyáng., V. Fáik Miksa- U. 7. Aut 110-25 Kemény Hugó v. amerikai konzul­helyettes, kir. törvényszéki angol tolmács, a Western Union Telegraph Comp, kép­viselője (Kemény F.) V. Fáik Miksa-u. 24. Aut 118-34 Kemény Ignác olaj, zsiradék nagy- keresk., cégtul., özv. Kemény Ignácné, V. Ujpesti-rkp. 5. Aut 146-84 Kemény Imre gyári képviselő (Eisen- bach J.) V. Bálvány-u. 6. Aut 820-61 Kemény Imre selyem, bársony, szalag, női divatcikkek, kalapkellékek, IV. Város­ház-u. io. Aut 893-57 Kemény Imre vetőmagvak és mezógazd. termények (1 m. á.) V. Kossuth Lajos­tér 14. Aut 152-68 Aut 287-60 Kemény Imre dr. fogorvos, V. Nádor­U. 23- AL 983-81 Kemény Izor ig. lakása, vi. Sziv-u. 26. AL 973-49 Kemény Jakab cukorka-üzlete és tej. csarnoka. VII. Damjanich-u. 39. J 324-36 Kemény Károly, a Kemény Manó mű­szaki üzlet beltagja, műsz. keresk. lakása, V. Arpád-u. 9. Aut 275-67 Kemény Lajos István irodája, VH. Rákóczi-út 86. J 316-42 Kemény László oki. gépészmérnök (Teveli L dr.) I. Györi-út 2/c. Aut 547-18 Kemény Manó müsz. Keresk., V. Rudolf-rkp. 8. Aut 159-02 Kemény Manóné özv. lakása (Schil- linger M.) V. Csáky-u. 8. Aut 217-90 Nyáron : I. Normafa-út 8. Aut 66Ö-33 Kemény Marcell dr. ügyvéd, VII. Damjanich-u. 28/b. J 421-42 Kemény Miklós mérnök, I. Fery Oszkár­u. 6. Aut 513-92 Kemény Miklós dr. ügyvéd, VI. 0-u. 6. Aut 238-65 Kemény Miklósné, IX. ipar-u. 11. J 330-24 Kemény Mór takarmány- és termény- keresk., Vin. Orczy-út 10/a. J 319-42 Kemény Nándor dr. festőművész, VII. Thököly-út 35. J 456-37 Kemény Oszkár textilárnkeresk., V. Sas-u. 12. Aut 203-03 Kemény Pál és társa értékpapir- keresk., v. Szabadság-tér 17. Aut 296-40 Kemény Pál lakása : V. Pozsonyi-út 4/c. AL 988-10 Kemény Pálné báróné, nyug. hon­véd őrnagy özvegye, VIII. Üllöi-út 66/a. J 316-38 Kemény Rezső orsz. m. kir. zeneműv. főiek. tanár, VI. Felsőerdősor 4. AL 996-38 Kemény Róbert csillár és villanyszer. váll., VI. Szondy-u. 9. Aut 122-68 Kemény Samu dr. ügyvéd, VI. Nagy- mező-u. 27. Aut 159-51 Kemény Sándor bankig., V. Alkotó mány-u. 20. Aut 275-46 Kemény Sándor és Mann Jenő műszeré­szek, V. Pozsonyi-út 4/a. Aut 261-95 Kemény Sándor lakása, IX. Lónyay- u. 15. Aut 865-32 Kemény Sándor mérnök-ig., V. Aka­démia-u. 11. Aut 233-07 Kemény Sándor oki. mérnök, épitöm., V. Pannónia-u. 18. AL 904-24 Kemény Sándor orvosi műszerész szak- váll., VI. 8zondy-u. 11. AL 900-71 Kemény Sándor dr. ügyvéd (lm. á.y IV. Prohászka Ottokár-u. 10. Aut 834-70 Kemény Testvérek kéktestögyára ée darálómalma, cégtul. Kemény Zoltán és Kemény Lajos textilvegyész (2 m. á.) Hl. Külső Bécsi-út 2615. hrsz. Aut 624-72 Kemény Tibor vetőmag és gazdasági cikkek keresk., VI. Gróf Zichy Jenő-u. 7. Aut 144-13 Kemény Vilmos nagyvágó, mészáros és hentes, IX. Központi vásárcsarnok 26/a. sz. fülke. Aut 883-61 Kemény Zslgmond reáliskola, VI. Bulyovszky-u. 22/24. Aut 213-29 Keményül Gyula dr. orvos, V. Csáky­U. 8. Aut 136-03 Kéményseprő számlákat felül­vizsgáló iroda, Bargár Szaniszló, VH. Akácfa-u. 38. J 443-58 Kéményseprő vendéglő bérlője. Gráf János (Nyilv. á.) VI. Aréna-út 106. AL 981-79 Kémeri Dezső dr. orvos, IV. Kossuth Lajos-u. 7. Aut 861-69 Kemna J. gőzeke- és gépgyár, VI. Vil­mos császár-út 51. Aut 291-21 Kfimpfner Dávid női szabó, IV. Haris­bazár 1. Aut 872-03 Kempiner Sándor könyvkiadó, VI. Király-u. 42. AL 975-24 Kempskl Lénárd lakoszyni, lovag, m. kir. pestatakarékptári ig., V. Perczel Mór- u. 1. AL 97032 Kence- és festékipar r.-t. Kollar Jakab és Hajós József ig. (Poliak J. és tsai) IX. Lónyay-u. 50. Aut 875-04 Kenczler Józsefné özv., in.- Ujlaki- rkp. 4. Aut 511-37 Kende Artur dr. ügy ved, V. Alkot- mány-u. 27. Aut 225-97 Kende Béla dr. nöorvos, szülész, a János-szanatorium ig. főorvosa (Hann F. dr.) V. Báthory-u. 17. Aut 225-57 Kende Ernőné dr. sz. Krausz Bára dr. idegorvos, polikliu. asszisztens, V. Csáky- u. 12/a. Aut 282-32 Kende Henrik m. tisztv., VI. Jókai­u. 26. AL 991-49 Kende Ignác okleveles épitészmérnök és építőmester, VH. Gizella-út 38. J 322-40 Kende János dr. rogorvos, V. Nádor- u. 14. Aut 158-87 Kende Jenő úri és női divatáru üzlet (Engl J.) VH. Király-u. 47. J 426-70 Kende Jolán iparművész, V. Katona József-u. 26. Aut 136-29 Kende József Keresk., VU. Rákóczi- út 76. J 442-00 Kende József lakása, VI. Andrássy­út 66. Aut 153-33 Kende Károly titkár (1 m. a.) V. Fáik Miksa-u. 24. Aut 27068 Kende Manóné dr.-né. a Magyar Gyorsíró társ. tanfolyam vezetője, VH. Király-u. 13. J 345-34 Kende Margit női kalapkészitő (Vizi F. dr.) II. Margít-krt 43. Aut 532-61 Kende Miksa dr. nyug. tiszti orvos (Grósz M. dr.) V. Pannonia-u. 8/a. Aut 114-60 Kende Sándor keresk., V. Vilmos császár-út 74. AL 90060 Kende Zslgmond dr. íg. (Hajdú M dr.) VII. Aréna-út 29. J 396-20 Kender-, juta-és textllit-ipar r.-t. V. Akadémia-u. 16. Aut 24010 Aut 288-76 Bpesti gyártelepe (1 m. a.) VI. Váci-ut 189. AL 915-09 Kenderessy Kálmán m. kir. posta számv. tanácsos, I. Márvány-u. 27. Aut 504-32 Kendi A. bőrbutoripar, szék rakt. és javitó- mühely, IV. 8emmelweis-u. 7. Aut 892-31 KENDI ANTAL csaK IV., Semmelweis.u. 7. Bőrbutor és kárpitosipar Renoválások. Bőrfestés. •> Telefon: Aut 892-31 199

Next

/
Oldalképek
Tartalom