A budapesti és a környékbeli távbeszélő-hálózatok előfizetőinek és nyilvános állomásainak betűrendes névsora 1914. junius (Budapest)

Y - Z

YM 495 Zaorál Y. József 26-81 Ybl Lajos műépítész (1) VII., Rottenbiller-utcza 35. 113-36 Yellow szivacs behozatali árúház (1) VI.. Teréz-körút 28. 76-69 „Yes“- és „Fayence“-készitmények vezérképviseíője Miklós Elek és társa. VI.. Király-utcza 94. 117-06 Yes porczellánpouder, Fayence krém József 1-45 Záborszky István dr. orvos (1) X., Hungária-körút (Máv. telep) 260. sz. József 4-75 Záborszky Jenő főherczegi igazgatósági titkár (1) VIII., Eszter- házy-utcza 20. » 10-35 Zacchiri N. és Q, utóda, Báíori Sán­dor szőnyeg-kereskedő (l) IV., Aranykéz-utcza 2. 137-89 Zách Imre műszerész (1) VI., Vas­vári Pál-utcza 7. 129-44 Zacher Árminné doháriytőzsdéje (nyilvános állomás) (1) IV., Irányi- utcza 10. József 41-38 Zadák József, sertésbizományi . iroda (l) VIII., Rákóczi-tér 6. 178-15 Zádor Félix czégvezető (1) V., Per- czel Mór-utcza 2. József 30-98 Zagora Zoltán, a „Sherlock“ magándetektív és okmánybeszerző vállalat tulajdonosa (1) VII., Rá- kóczi-út 56. József 6-37 Zahler Emil dr. orvos (1) IX.. Üllői-út 95. 122-56 Zahler testvérek uriszabók (1) V., Nádor-utcza 13. 132-07 Zahler Zs. papirkereslcedő (1) X., Jászberényi-út 5. József 26-77 Zajac Szaniszló üvegcsiszoló (1) VIII., Tavaszmező-utcza 2. József 50 Zákány, VIII., Eszterházy-u. 25. 153-29 Zakár János hölgyfodrász és virág­üzlete, VI., Kiráiy-utcza 36. 46- 43 Zakár Lajos dr. és Szentiványi Gábor dr. ügyvédek irodája (l) Vili.. Rákóczi-út 19. 10-10 Zala Adolf bankigazgató (1) V., Lipót-körút 13. 31-99 Zala Dezső dr. ügyvédi irodája (1) VI., Teréz-körút 24/a. 17-46 Zala Imre dr. ügyvéd (l) V., Pan- nónia-utcza 2/d. 47- 60 Zala Lajos bankigazgató (1) VII., Erzsébet-körút 28. 144-47 Zala Lajos borbizományos, fahordók. és szappan budapesti képviselősége és irodája. Diana sósborszesz el­adási központja, tulajdonos: a Ma- gyár érték- és iparbank r.-t. (1 mel­lékállomással) V., Nádor-utcza 6. József 4-55 Yost írógép r.-t. (l mellékállo­mással) (2) VII., Erzsébet-körút 9—11. sz. czementhordók és vasbetonpincze építkezések (1) VII.. Király-u. 95. 82-64 Zala Mór zeneműkereskedő (1) VI., Teréz-körút 2. 7-64 Zálogház m. klr. (1) IV., Királyi Pál-utcza 1. 20-08 Zálogház m. klr. (1 mellékállomás­sal) (2) VI.; Eötvös-utcza 3. József 23-88 Zálogház ni. kir. központi, igazgatósági irodája (2 mellékállo­mással) (5) IX., Kinizsi-utcza 2. József 23-89 Zálogház m. kir. központi, számvevősége (1 mellékállomással) IX.. Kinizsi-utcza 2. 118-66 Zálogház m. kir. budai fióküzlete (1) II.. Margit-körút 7. 159-23 Zálogház m. kir. VII. kér. fiók­üzlete (1) VII., Rákóczi-út 80. József 4-07 Zálogház m. kir. VIII. kér. fiók­üzlete (l) VIII.. Práter-utcza 22. Zálogkölcsön (Budapesti takarékpénztár és országos zálogkölcsön r.-t.) 28-53 Központja (14 mellékállomással) VI.. Andrássy-út 5. 28- 54 Váltóüzlete. VI., Andrássy-út 5. József 20-11 Zálogkölcsön intézete, VIII, József-körút 2. 29- 11 Zálogkölcsön intézete. VII., Király­utcza 57. 17-24 Zálogkölcsön intézete, IV., Károly­körút 30. 3-91 Zálogkölcsön intézete, IV., Feren­cziek-tere 4. 152-42 Zálogkölcsön intézete, V., Lipót- körút 27. 53-64 Zálogkölcsön intézete, VIII., Üllői­út 6. József 16-48 Zálogkölcsön intézete, VII., Rottenbiller-utcza 1. József 4-12 Zander intézet és Reich Miklós dr. orvos. IV.. Semmel\veis-u. 2. 101-93 Zánkai Viktor (1) II., Pálffy-tér 5. 58-78 Zaorál János, borotva- és késmű- árúgyár (1) Újpest, Árpád-út 25.

Next

/
Oldalképek
Tartalom