4. oldal, 244 találat (0,590 másodperc)

Találatok

61. 1911-11-05 / 45. szám
[...] ARMEGYEI KÖZLÖNY dasági oklevél Veisz Sándor bérlő Nagyká­roly 1587 16 Veisz [...] Nábrád 1312 70 Gróf Teleki Sándor földbir­tokos Nagysomkut 1311 37 Dr [...] ügyvédi oklevél Szilágyi György földbirtokos Szaniszló ll 00 10 Lövi József [...] a nála látogatóba volt Mátyás Sándort véletleoülagyonlőtte Hlansche ket a biróság [...]
62. 1903-08-09 / 32. szám
[...] igazgató gyűj­tése 19 k Marosán Sándor gyűjtése 8 k 20 f [...] 9 k 60 f Kepes Sándor gyűj­tése 8 k 40 f [...] Galgóczy István 13 k Szoboszlay Sán­dor 20 k Nagy Béla 20 [...] lenni Mező Petri u p Szaniszló Saághy Gusztáv 3 3 körjegyző [...]
63. 1910-05-29 / 22. szám
[...] láttunk a Somogyi és Dénes Sándor szatmári újságíró kollegánk müve mely [...] nyújtó szereplőit Az előadáson Dénes Sándor a szatmári szerző is jelen [...] helyiségben c a III előtt Szaniszló Erkörtvélyes Erendréd Penészlek Csomaköz Bere [...] elnök HÍREK Uj járásbiró Dániel Sándor az erdődi járásbíróság vezető járásbirája [...]
64. 1903-01-04 / 1. szám
[...] Jegyzőválasztás Csomaközön Csomaközön a Rácz Sándor nyugdíjazása folytán megüresedett kör­jegyzői állásra [...] iparos Csőkör Ferencz birtokos Darida Sándor iparos Nagykároly Doinahidy István földbirtokos [...] Nagykároly Garzó Imre urad kasznár Szaniszló Gózner Antal földbérlő Kaplony id [...] Szécsényi Lajos kér ifj Németi Sándor Tischler József és Szigeti Sándor 40 40 f Gindele Ignácz [...]
65. 1901-09-29 / 39. szám
[...] Pintye Ferencz Pólyák István Putovics Sándor Rész Már­ton Torna Pál Vank [...] Reszege Fény Csanálos Ér Endréd Szaniszló és Ér Körtvélyes községek a [...] Jenő Vihar ja lovagolta Kovács Sán­dor második Nagy Lajos Vilmá ja [...] bizottsági közgyűlé­sen fog megválaszttatni A szaniszlói szüretet október elsején tartják meg [...]
66. 1903-05-31 / 22. szám
[...] 1903 május 22 R Nagy Sándor körjegyző 581 és 638 1903 [...] németii kir törvényszék területén fekvő szaniszlói 330 sztjkvbcn A I 143 [...] e 9 óráját helyéül pedig Szaniszló község házát tűzi ki mikor [...]
67. 1903-11-01 / 44. szám
[...] délutáni gyorsvonattal székhelyére érkezett Hartig Sándor miniszteri osztálytanácsos október hó 26 [...] meg­tapsolták Ismét szavalás következett Deák Sándor egyleti tag szavalta Komócsy Józsefnek [...] annorum Körjegyző választás A Kereskényi Sándor halálával megüresedett aranyosmedgyesi körjegyzői állást [...] Nagy­bánya Gorzó Imre uradalmi kasznár Szaniszló Groszman József földbirt Csenger Nagy [...]
68. 1903-11-01 / 44. szám
[...] délutáni gyorsvonattal székhelyére érkezett Hartig Sándor miniszteri osztálytanácsos október hó 26 [...] meg­tapsolták Ismét szavalás következett Deák Sándor egyleti tag szavalta Komócsy Józsefnek [...] annorum Körjegyző választás A Kereskényi Sándor halálával megüresedett aranyosmedgyesi körjegyzői állást [...] Nagy­bánya Gorzó Imre uradalmi kasznár Szaniszló Groszman József földbirt Csenger Nagy [...]
69. 1912-08-04 / 31. szám
[...] Mikola And­rás és Cziffí er Sándor Közülük Réti István külön csoportban [...] Papp Viktor és Juhász Mária Szaniszló Baumgartner György Bodó Rémusz és [...] Tyúkodra Karabélyos Andor és neje szaniszlói Szat márudvarira Petruska Berta szamoskóródi [...]
70. 1901-01-06 / 1. szám
[...] leendő megtérítése iránt V Ugyanaz Szaniszló község gyámpénztári tartalék alapjából az [...] igennnel szavaztak Nagy László Domahidy Sándor Böszörményi Zsigmond Falussy Árpád Br [...] ris Kelemen Tordai Imre Jékey Sándor Reök Gyula Spitz Antal Roóz [...] Kálmán Ba lázsy József Böszörményi Sándor Zoltán László dr
71. 1903-03-29 / 13. szám
[...] 5 Vármegyei alispán előterjesztése Derzsi Sándor utkaparó vegkielégitése ügyében Fj 6 Ugyanaz Kovács Sándor járási írnok terhére előirt vizsgálati [...] évi számadása II 71 72 Szaniszló és Kapnikbánya 1903 évi pótköltségelőirányzata [...]
72. 1902-04-13 / 15. szám
[...] kan Kováts Imre 1 1 Szaniszló Szatmármegye Hirdetmény A nagykárolyi mesterrész [...] évi április hó 5 Kereskényi Sándor körjegyző 1 3 145 902 [...]
73. 1900-02-18 / 7. szám
[...] Samu A belváros jelöltjei Tóth Sán­dor urad intéző csak 156 Csipkés [...] fő­jegyző Kubinyi Bertalan jegyzők Nagy Sándor Balázs Márton könyvtárnok Lenkey Lajos [...] Tmre Csőkör Lajos ifj Csőkör Sándor Csőkör István Debreczeni István Dienes [...] a főispán felterjesztésére Apa Dengeleg Szaniszló Avas Újváros Géres K Jánosi [...]
74. 1913-11-09 / 45. szám
[...] Szerda Márton 13 Csütörtök K Szaniszló 14 Féntek Jozafát 15 Szombat [...] Bella Ke­rekes Zsigmondné unokahuga Makoldy Sán­dor dr Letlinger Jenő Róth Károly [...] kir 12 honvéd gyalogezrednél Schön Sándor alezredest ezredessé Berényi István főhadnagyot [...]
75. 1904-12-04 / 49. szám
[...] Kis majtény Domahida Batizvasvári Batiz Szaniszló Darnó Kisar Kömörőp Nagyar Penyige [...] Nemestóthi Szabó Antal alelnök Nagy Sándor és Madarassy István jegyzők továbbá [...] Ecsedy Gedeon Szerbák János Szoboszlay Sán­dor Pongrácz Imre Dr Isaák Elemér Csighy István Kölesei Rudolf Kálmán Sándor Kováts Gyula Maróthy Sándor Nagy Bertalan Szegedy Antal Sz [...]
76. 1913-05-04 / 18. szám
[...] Kedd Ol János 7 Szerda Szaniszló 8 Csütörtök Mihály 9 Péntek [...] lesz fordítva Kémnek nézték Mauchs Sándor nagy­károlyi uradalmi segédtisztet akit tegnap [...] Stern­berg Dénes birtokos Nagykároly Márkus Sán­dor vendéglős Fehérgyarmat Németh József földbirtokos [...]
77. 1902-06-08 / 23. szám
[...] Vezend és Portelek 10 én Szaniszló és Genes 11 én Csanálos [...] gr Károlyi István gr Sztáray Sándor gr Dessewffy Aurél és Emil [...] Szentiványi Gyula Jékey Zsigmond Böszörményi Sándor oiszággyülési képviselők Papp Géza Szatmár [...] Szatmármegyei Gazdasági Egyesület kép­viseletében Domahidy Sándor Kováts Jenő Poszvék Nándor Szeőke [...]
78. 1918-09-08 / 36. szám
[...] névjegyzékében történt felszó­lamlások Koszorumegváltás jékey Sándor fő­ispán ozv Ráez Elntnérné elhunyta [...] sikerült estélyt rendezett Nagybányán Jékey Sándor és neje védnöksége mellett Szőke [...] Ö 53 8 30 422 Szaniszló 6 45 4 30 Dégenfcld [...]
79. 1905-07-30 / 31. szám
[...] gyalogjáróval látják el Érdekes Krémer Sándor szín­igazgató kérelme a melyről lapunk [...] mai közgyűlésében fogja tárgyalni Krémer Sándornak a szatmári szinikerület igazgató­jának az [...] Kondor Béla Liebauser Ferencz Matolcsy Sán­dor Morvay Pál Orosz Lajos Pénzéi [...] kérelme alapitványtétel iránt 2 o Szaniszló község kérelme vásártartás engedélyezéséhez hozzájárulás [...]
80. 1916-08-06 / 32. szám
[...] működése alatt is rendkívül megszeretett Szaniszló községben megüresedett aljegyzői állásra Gruber [...] bármikor megkaphatják Orosz fogságban Bornemissza Sán­dor honvédhuszár főhadnagy Bottka Imre a [...] főnökét és Csen gery Mayer Sándort a Szatmárvármegyei Takarékpénztár vezérigazgatóját válasz­totta [...] Hitel­bank debreceni főnökhelyettese és Hirsch Sándor a Szatmárvármegyei Takarékpénz­tár igazgató helyettese [...]