68 találat (0,160 másodperc)

Találatok

1. 1891-04-12 / 15. szám
tat Paszlavszky Sándor szerencsi lelkész szentelte be Újvilágon [...] Stasko keresztnév azt jelenti hogy Szaniszló Magyarosítva legyen SzaniszlÓ 53 Sztropkó Ezen ősrégi község [...] pag 92 Havaj községből Komáromy Sándor aláírással hosszabb észrevételt kaptunk melyben [...]
2. 1892-10-02 / 40. szám
[...] fő és székváros rendőrfőkapitá­nyává Séllyey Sándor dr rendőrtanácsos nevez­tetett ki Wekerle Sándor dr kir pénzügy minister az [...] Pistát Ádám és Rdez Gyulát Szaniszló kik mindannyian a mai szerepükben [...]
3. 1892-10-02 / 40. szám
[...] szegény hitelező Elbeszélés Irta Tímár Szaniszló Bűvészek és szemfény­vesztők Történeti epithetonok A yiz Rácz Sán­dortól A kölni dóm legendája Képekkel [...] Tarpai László Kormos Armin Elek Sándor Fleiszner Frigyes és Klein Jakab [...]
4. 1895-06-16 / 24. szám
[...] A magyar kiadás szövegét Tímár Szaniszló ismert tárczairó és esz­tétikus szerkeszti [...] Glattstein Mór 30 kr Schön Sándor 3 ft Weisz Zsigmond 50 [...] Cséri Herman Preszlényi István Rosenblüth Sándor Udvardi Viktor 2 2 ft [...]
5. 1895-07-28 / 30. szám
[...] böl melynek magyar kiadását Tímár Szaniszló ismert rárcairó rendezte sajtó alá [...] hóban kiváló tisztelettel Gróf Andrássy Sándor s k f zemplénvármegyei gazdasági [...]
6. 1897-11-07 / 45. szám
[...] helyezése emlékére vert érem boniatovszky Szaniszló Lengyelország utólsó királya Lengyeyelország felosztása [...] volt választmányi tagok helyett Vécsey Sándor br és Szmrecsányi János birtokos [...] pedig Mitrovich Endre és Klimó Sán­dor számtiszteknek ellenőrré illetve nyilvántar­tóvá lett [...]
7. 1897-12-25 / 52. szám
[...] Jenkovszky János a címszerepben Zsigmond Sándor a Szellemű Spák János a [...] jutalmazta játékukat Különösen ki­vált Zsigmond Sándor komikus játékával s a közönséget [...] Szomaháíy István Sas Ede Tímár Szaniszló Váradi Antal Abonyi Árpád Makai [...] Zsigmond dr Buday László Feleki Sándor Szilágyi Géza Krúdy Gyula stb [...]
8. 1898-05-01 / 18. szám
[...] kirendelt szolga biró urak Nemes Sándor Meczner Gyula al­jegyző Fischer Lajos [...] Olajb János f május 7 Szaniszló pk A szerkesztő pÓ 3 [...]
9. 1898-05-22 / 21. szám
[...] Mikszáth Kálmán Sebők Zsigmond Szilágyi Sándor Timár Szaniszló Varga Ottó Voniovich Géza közreműködéseivel szerkesztik Jókai Mór Bródy Sándor és Rákosi Viktor Kiadja Révai [...] megtapsolták mégis uj ráz­ták Göndör Sándort Sárközy alakította s nagyon szépen [...]
10. 1898-07-31 / 31. szám
[...] Veszprémbe Lob Antalt Lévára Szax Sándor és Dvorak Emil helyettes világi [...] Kecskemétről Hadadi Géza Léváról Balogh Sándor M Szigetről Eber hardt Béla [...] a szolgálatból elbocsájtották Lopás Gornyák Szaniszló és Szohaczky Valentin galicziai napszámosok [...] ketté vágni nem szabad Wasserthal Sándor kapitány Szebenben ezt igy vágta [...]
11. 1900-07-22 / 29. szám
[...] Gyula Saint Hypothese gróf Irsay Sándor Bompán professor R Antal Cornél [...] nálunk legutóbb letelepedett zongoratanártól Udvardy Szaniszló tól A 23 oldalra terjedő [...] Zemplén vármegye Földrajza Keleti Knopfler Sándor jeles pedagógusunk és tan könyvirónk [...] Neuwirth István Mándy István Polik Sán­dor 2 2 kor Grünwald Ignáe [...]
12. 1900-07-22 / 29. szám
[...] ajánlva mély tisztelettel vagyok Rakovszky Sándor vegytisztító ős kemefestó S A [...] TJjhely Korona u Zongoratanár Udvardi Szaniszló zongoratanár Szathmárról Ujhelybe érkezett s [...]
13. 1900-07-22 / 29. szám
[...] rendbeli eladó esetleg bérbeadó Udvard Szaniszló­nál S A Ujhely Kossuth L [...] kiadóhivatalban Egy tanuló felvétetik Hericz Sándor kocsigyártó és czé festőnél S [...]
14. 1900-07-29 / 30. szám
[...] rendbeli eladó esetleg bérbeadó Udvardi Szaniszlo­nál S Á IJjhely Kossuth L [...] nyomdájában Egy tanuló felvétetik Hericz Sándor kocsigyártó és czégfestőnél S A [...]
15. 1900-12-09 / 49. szám
[...] fiatal egészséges hízott sertés Hericz Sán­dornál Egy hálószoba be­rendezés mely két [...] és egy harmó nium Udvardy Szaniszló zongora tanár S a Ujhely [...]
16. 1900-12-16 / 50. szám
[...] fiatal egészséges hízott sertés Hericz Sán­dornál Egy hálószoba be­rendezés mely két [...] és egy harmó nium Udvardy Szaniszló zoDgora tanár S a Ujhely [...]
17. 1901-03-31 / 13. szám
fia József reáliskolai tanárnál ahol Sándor fia néhai szerencsi plébános halála [...] tevékenységéről Szinnán született hol atyja Szaniszló Roly uradalomban volt tiszttartó Szüleit [...] korona pénzbün­tetésre ítélte Eljegyzés Garbinszky Sándor kir al járásbiéó murcius hó [...]
18. 1901-04-14 / 15. szám
[...] rövid zongora itányos árban Udvardi Szaniszló fossuth u dr Szepessy ház [...] számú végzése következtében Dr Rosenthal Sándor ügyvéd által képviselt Bettelhe m [...]
19. 1901-04-28 / 17. szám
[...] j főszolgabirájától Hivatalos nyugtató Andrássy Sándor gróf országgyűlési kép­viselő ur őnagyméltósága [...] számú végzése következtében Dr Tüchler Sándor ügyvéd által képviselt Vágner Emánuel [...] uj és elját­szott zongorák Udvardi Szaniszlónál Kossuth u dr Szepessy ház [...]
20. 1901-07-28 / 30. szám
[...] kaphatók Sátoralja Ujhelyben Udvar dl Szaniszlónál dr Szepesy házban Gimnáziumi tanulok [...] köz­hírré teszi hogy Dr Járossy Sándor végrehajtatónak Ujfalusy Mihály és társai [...]