3. oldal, 58 találat (0,090 másodperc)

Találatok

41. 1914-02-21 / 8. szám
[...] mertnevü gyógyszerész a laboránsát Balog Sándort 500 koronával a bankba küldte [...] börtönre ítélte Körözött betörő A szaniszlói csendőr­ség a legnagyobb eréllyel Keresi [...] Dimitrovics Etelkával színésznő ref Szabó Sándor cipészsegéd ref Héb Máriával r [...]
42. 1911-07-15 / 29. szám
[...] való lemondása folytán pénztárnokul Ilosvay Sándor nyug alezredest választotta meg a [...] Választás Királydarócz község képviselő­testülete Ladányi Sándor okleves állatorvost községi állatorvossá választotta [...] körorvosi ál­lásra Dr Láng György szaniszlói körorvos az érendrédire pedig Dr [...]
43. 1913-12-20 / 51. szám
[...] Mikié Mi­hályt az oláhgyürösi Németi Sándort a nagy ecsedi állami elemi [...] adományozás Dr szentgyörgyi Jordán Károly szaniszlói mesterkanonok a nagy­károlyi Melinda árvaház [...] Előadja a Ze­neegyesület 5 Sik Sándor Ünnepi ének Szavalja Szolomájer István [...]
44. 1911-08-05 / 32. szám
[...] felvenni Ez megtörténvén Papp József szaniszlói társával egy pohárka borra egy [...] Dancinger Lajos igaz­gatósági tagokká Biró Sándor Freund Rofael Fekete László Kuling [...] dr Jakobovits Emánuelt főkönyvelővé Jakabovits Sándort segédköny­velővé Vajda Rudolfot pénztárnokká Straszner [...]
45. 1912-09-21 / 38. szám
[...] sógora Kubinyi Mariska unokahuga Kubinyi Sándor unoka­öccse Végrehajtó bizottsági ülés A [...] bírói árverésen megvette a Govrik Sándor féle érszakácsi birtokot A birtokra [...] kinevezte ta­nítónak az októberben megnyíló szaniszlói ál­lami iskolához Budó Remusz természetesen [...]
46. 1911-11-04 / 45. szám
[...] a tettest sikerült Rácz Teréz szaniszlói lakos személyében letartóztatni aki majd [...] meg­indították A megtévedt magtáros Antal Sándor magtáros nem a bibliai értelemben [...]
47. 1911-04-29 / 18. szám
[...] templomok betörőjét a csendőrség Bertalan Sándor rovott multu csavargó személyében kinyomozta [...] Javíthatatlan ifjú lelenc VancsaCsicsó Gyula szaniszlói suhancot kinek romlott lelkű letét [...]
48. 1912-09-07 / 36. szám
[...] gyermeket A jelzett idő­ben Debreczeni Sándor 16 éves géplakatos ta nonc [...] 20 éves fiú ki a szaniszlói határban dol­gozott a cséplésnél A [...]
49. 1913-12-13 / 50. szám
[...] engedélyezett Áthelyezés Vármegyénk alispánja Dienes Sándor közigazgatási gyakornokot szolgálatté­telre Avasujvárosból Fehérgyarmatra [...] körorvosi állásra dr Lang György szaniszlói körorvos felmentése után dr Scheiner [...]
50. 1913-08-30 / 35. szám
[...] Megverte a lakótársát Reszler István szaniszlói lakos Házközösségben éltek a 65 [...] a villanyvilágítás bevezetéséért 4 Szabó Sándor kérvénye kor­látlan italmérési engedélyszám emelésért [...]
51. 1911-09-16 / 38. szám
[...] elmaradásukat kimentették Plachy Gyula Jékey Sándor Falussy Árpád dr és Madarassy [...] Merk István berencsényi tanító eljegyezte Szaniszlóról Háger Mariskát özv Háger Jánosné [...]
52. 1911-12-16 / 51. szám
[...] december 8 tól Születtek Herin Sándor vonatfékező leánya Mária róm kath [...] főellenőr 62 éves hátgerinoc sor­vadás Szaniszlói Mihály 20 napos görcsök Jónás [...]
53. 1911-07-08 / 28. szám
[...] anán csy József középhomoródi Jenei Sándor és Szuhányi László zsarolyáni választókerületek­ben [...] van Öngyilkossági szándékból Fecske And­rás szaniszlói kőbőr cigány Mezőteremen hasbaszurta magát [...]
54. 1913-03-22 / 12. szám
[...] Jármy Béla orszgy képviselő Jékey Sán­dor főszolgabíró s Madarassy Dezső földbirto­kos [...] csendőrség a tettest Simonka László szaniszlói lakos szemé­lyében kinyomozta Följelentették a [...]
55. 1913-12-13 / 50. szám
[...] 1 Genesen 3 Endréden Kismajtényban Szaniszlón és Válla jon 2 2 [...] kezd­ték és az egyik Simon Sándor meg is szúrta A Nap [...]
56. 1912-01-27 / 4. szám
[...] Jánosné 20 f Dr Vetzák Sándor 2 K Bodlán Veronka 2 [...] be­szüntették Ennek körletét egyenlőre a szaniszlói körbe utalták át Rendőri büntető [...]
57. 1911-11-11 / 46. szám
[...] üdvözölték Dr Szentgyörgyi Jordán Károly szaniszlói apátplébánost mint Kosztra Ignác utódját [...] In­gatlanforgalmi r t igazgatósága Kemény Sán­dort a turterebesi bérgazdaság vezetőjét ügy­vezető [...]
58. 1913-02-15 / 7. szám
[...] Kinczel Antal és Alt Ferenc szaniszlói legények kissé többet öntöttek a [...] lókereskedő Az egyik Ná dai Sándorba másik Tóth Pál a bőrkabátos [...]

 

Találatok szűkítése Gyűjtemény
mind
Találatok szűkítése Sorozat
mind