5. oldal, 114 találat (0,245 másodperc)

Találatok

82. (430. oldal)
[...] m 738 Bresztolci cs 738 István turóci prépost 159 243 284 [...] cs és Olasz cs 152 István királyi ember 152 Brokonagora h [...] 71 319 393 398 711 kéré­se 136 Buda cs Rátoni 990 [...]
83. Minisztertanácsi jegyzőkönyvek 41-66. jegyzőkönyv (1946. július 26. -1946. november 15.) 1009-1686 (1457. oldal)
[...] változtató hatása nincs Az a kérése hogy a pénzügyminiszter javaslatát fogadják [...] szövetkezeti minisztert kikapcsoljuk Dr Balogh István államtitkár A pénzügyminiszter javaslatával nincs [...]
84. Minisztertanácsi jegyzőkönyvek 41-66. jegyzőkönyv (1946. július 26. -1946. november 15.) 1009-1686 (1368. oldal)
[...] ra vonatko­zóan az volt a kérése hogy azok számára akiknek semmi [...] Minisztérium vasúti főosztályának vezetőjét Rostásy István miniszteri tanácsost az államvasutak igazgatósága [...]
86. 1426 (188. oldal)
[...] részére kiadott idézőlevele értelmében Jármi István királyi emberrel kiküldték tanúbizonyságukat Ferenc [...] 1 Sandrinus fiait Márkot és Istvánt Emen birtokon lévő részükön Töttös [...] környékére sietne igyekezne a herceg kérése szerint Ezt követően a pátriárka [...]
88. OKLEVÉLKIVONATOK (l-l 116. sz.) (354. oldal)
[...] vajdának 1358 február 2 i kérése 977 sz értelmében kiküldték tanúbizonyságul [...] tanúbizonyságát kinek jelenlétében Lachk fia István a királyné udvari apródja aule [...]
89. (615. oldal)
[...] derült ki neki az a kérése hogy az MSZMP vegye fel [...] Alelnökök lettek Darvas József Dobi István Harrer Ferenc Kádár János Szabó [...]
90. (639. oldal)
[...] követutasítás pápai 948 közbenjárás 924 kérése 1259 Perényi Péternél 30 Zs [...] m 1261 krasznahorkai várnagy Horváti István Kratholye jn familiáris 106 Krch [...]
91. BEVEZETŐ • A kezdő lépések és a nemzetközi helyzet AzútVidinig, 1849 (7. oldal)
[...] és támogassák a politikai menekülteket Kérése meghallgatásra talált augusztus 20 án [...] át Kossuth a határt Hajnal István az adatok összevetésével a 17 [...]
93. (709. oldal)
[...] Tót Orbán Vépi Péter kanonokság kérése 1634 1637 káptalan 440 1190 [...] m 20 kh 1884 Varannói István Miklós fia szikszói plébános 665 [...]
94. (556. oldal)
[...] forintot amelyeket adott neki sokszori kérése ellenére sem adja vissza neki [...] szolgabírák eskütételre kötelezik Ko­moréi Ormos Istvánt Ormos János özvegyének azon vádjára [...]
95. 1425. keltezetlen oklevelek (500. oldal)
[...] János Mihály pedig uterinus testvére István nevében és terhével majd a [...] készítsenek átírást A konvent János kérése értelmében pátens oklevelében átírta azt [...]
96. (266. oldal)
619 Máj 18 Pozsony Rozgonyi István pozsonyi ispán elismeri hogy Sopron [...] 18 Losonci László fia Zsigmond kérése a pápához a jenői kolostor [...]
97. (337. oldal)
[...] új te­rületek bérbeadását Mindkét bank kérése teljesült 1890 ben megalakult egyrészt [...] két főispáni szék gr Szapáry István lemondása ill szept 26 i [...]
98. (671. oldal)
[...] tanácsa 2584 boroszlói egyházi javadalom kérése 1445 polgár 1390 tanácstagok 2584 Boroti István bodrogi szolgabíró 894 Borroba h [...]
99. (368. oldal)
[...] 339 részére királyi védnök kirendelésének kérése 657 serviens országos 118 várjobbágy [...] 339 vásárolt földdel 339 Német István mester fehérvári kanonok 377 435 [...]
100. 1424 (504. oldal)
[...] die oct Michaelis Nánai Kompolt István országbíró azon három vásáron történő [...] hasznait élvezi amelyet Mihály gyakori kérése ellenére sem ad neki vissza [...]