A Magyar Szocialista Munkáspárt Politikai Bizottságának jegyzőkönyvei 1957. július 2. - december 28. (Magyar Országos Levéltár kiadványai, II. Forráskiadványok 42. Budapest, 2006)

megállapíthatjuk, hogy 18 fő különböző okok miatt kimarad, helyettük ezt a 18 főt javasoljuk. Ugyanez vonatkozhat az elnökségre is: ahány ember kimarad, annyi újat javasoljunk. Ami az alelnökséget illeti, ajánlom, hogy Szakasits alelnökségétől tekint­sünk el. 14 Még egy politikai probléma van, ami szintén az Ortutayval való beszélgetésnél derült ki: neki az a kérése, hogy az MSZMP vegye fel tagjai közé. Azt mondja, régóta foglalkozik marxizmus-leninizmussal, és már régen szeretett volna párttag lenni. Neki már kb. másfél évvel ezelőtt határozott szándéka volt párttag lenni, fordult is ilyen kérelemmel a párthoz, de valami okból kifolyólag nem intézték el kérelmét. Mondtam, hogy ez az idő a lehető legrosszabb most erre. Egyébként nem látok semmi lehetőséget, hogy ez elől a kérelem elől elzárkózzunk. Szerintem kb. fél év, vagy egy év múlva kérheti felvételét a pártba. Egyébként élhetetlen ember, mert ha a zűrzavarban belépett volna a kerületi pártszervezetnél a pártba, most párttag lenne. Egyébként Ortutay irigykedve beszél arról, hogy mióta Darvas párttag, újjászületett ember, nyugodtan képviseli a párt álláspontját, és szemmel láthatóan fejlődött is. Látja, hogy Darvas fejlődése szempontjából micsoda hallatlan jelentőségű, hogy részt vehet a pártéletben. 0 kívül van a párton: a kommunisták nem fogadják el párttagnak, a pártonkívüliek nem fogadják el pártonkívülinek. Úgy néz ki a dolog, hogy semmit nem nyerünk, ha Ortutay kívül van a párton. Most ő fonák helyzetben van. Mindenki tudja, hogy döntő dolgokban együtt megy a kommunistákkal, mégsem párttag. Egyébként Somogyi elvtársnak szerintem most ebben az esetben nincs igaza, amikor hiányolja a termelésben dolgozó munkásokat a Népfrontból. A Népfront­nál most az a döntő, hogy a kommunista vezetést tegyük félreérthetetlenné, mert az jelenti a munkásosztályt a Népfrontban. SOMOGYI MIKLÓS elvtárs: Ismerem a vidéki városok helyzetét. Vannak olyan kommunisták és olyan pártonkívüli munkások, akiknek tekintélyük van és az ő magatartásuk bizonyos mértékig megszabja, hogy a többiek egyes szervezetekhez hogyan viszonyulnak. Aki ismeri a vidéki helyzetet, ezzel tisztában lehet. Pl. egy állami gazdaságban dolgozó tekintélyes traktoros, vagy munkás szemlélete nagymértékben befolyásolja a parasztok magatartását is a Népfronttal szemben. Lehet, hogy Budapesten és Miskolcon más a helyzet, de a legtöbb vidéki városban ez sokat számít. Jelenleg nem tudok javaslatot tenni, de a holnapi nap folyamán névszerinti javaslatokat is fogok tenni. APRÓ ANTAL elvtárs: Fogadjuk el, hogy ne legyen ilyen nagy a számarány, de ne rögzítsük a 125-öt. Előállhat ugyanis olyan helyzet, hogy magán az ülésen kaphat az ember néhány Szakasits Árpád nem lett alelnök. 1958 júniusától a Magyar Újságírók Szövetségének elnöke, 1958-tól az Országos Béketanács alelnöke, majd 1963-tól elnöke, 1958. novembertől az Elnöki Tanács tagja lett. Alelnökök lettek: Darvas József, Dobi István, Harrer Ferenc, Kádár János, Szabó Pál. A Magyar Népfront története, i. m. 2. kötet. 248. 615

Next

/
Oldalképek
Tartalom