Szűcs László: Nagy Ferenc első kormányának minisztertanácsi jegyzőkönyvei B. kötet 1946. július 26. - 1946. november 15. (Magyar Országos Levéltár kiadványai, II. Forráskiadványok 38. Budapest, 2003)

Minisztertanácsi jegyzőkönyvek 41-66. jegyzőkönyv (1946. július 26. -1946. november 15.) 1009-1686

58. 1946. szeptember 26. közjóléti szövetkezeteknél, akkor miért nem ismeri el a többinél is? Vagy meg akarjuk oldani vagy nem. Ott van előttünk a Hangya 24 kérdése. Megszületett egy olyan rendelet, amely a gyakorlati élet törvényszerűségével ellentétes volt. A szövetkezetügyi miniszter ezt a rendeletet nem képes végrehajtani, mert egy fél esztendeje egy lépést nem megy előre, végrehajthatatlan volta miatt. Ha normális B-listát akarunk, logikus józan szempontokat kell szem előtt tartani. A pénzügyminiszter javaslatát józannak tartja, és ezzel egy pár hét alatt le lehet tárgylani, mert különben nem tudja, hogy nem-e [sic!] az fog történni ezzel is, ami a Hangya kérdésben, amely rendeletnek semmiféle változtató hatása nincs. Az a kérése, hogy a pénzügyminiszter javaslatát fogadják el. Ez nem zárja ki a kereskedelem- és szövetkezetügyi miniszter felülvizsgálati lehe­tőségét. Ha mint szövetkezeti miniszternek van észrevétele, vagy valamilyen szempontja, amit érvényesíteni kell, azok érvényesülhetnek. Rákosi Mátyás államminiszter: Azért szerveztünk szövetkezeti minisztériu­mot, hogy lehetőleg központosítva és egységes szempontok szerint érvényesüljenek. [sic!] Nem tartja szerencsésnek, hogy mihelyt először kerül sor arra, hogy valame­lyest belenyúljunk a talpraállításba, a szövetkezeti minisztert kikapcsoljuk. Dr. Balogh István [államtitkár]: A pénzügyminiszter javaslatával nincs kikapcsolva. Rákosi Mátyás államminiszter: A pénzügyminiszter előterjesztése szerint lényegében kiveszik ezt a kérdést a szövetkezetekből. A Hangyára való hivat­kozás nem valami szerencsés, mert ott nem a rendeletben van a hiba, hanem egészen máshol. Szeretné, ha a két miniszter meg tudna egyezni abban a szellemben, amelyben létrehozták a szövetkezeti törvényt is. Arról van szó, hogy egy új rendelettel most megváltoztatjuk a törvényt, és a szövetkezetügyi minisztérium hatáskörébe utalt kérdést kivonjuk a hatásköre alól. [Mistéth] Újjáépítési miniszter: Nem tudja elfogadni a szövetkezetügyi mi­niszter javaslatát, mert ott van pl. a FAKSZ, 25 amellyel ő foglalkozik. Eddig azért nem számolt fel, mert ő foglalkozik vele, tehát lehetetlen, hogy neki ne legyen most szava a B-listázásoknál. Az új szövetkezeti törvény szerint ez nem is szövetkezet, mert nem üti meg a mértéket. Döntőnek azt tartja, hogy melyik az a tárca, amelynek ezekkel a vállalatokkal a legtöbb közössége van. Legfel­jebb az egyeztető eljárásokkal szemben kell valami más megoldást találni. [Rónai] Kereskedelem- és szövetkezetügyi miniszter: A közellátásügyi mi­niszter szerint odatartoznak a Fővárosi Elelmiszerüzemek is, mert azzal is összeköttetésben áll. De akkor mindazoknak a magánvállalatoknak az illeté­kessége kétséges, amelyekkel összeköttetésben áll. Egymagában az, hogy a vele 24 A Hangya a gróf Károlyi Sándor által 1898-ban alapított termelő-, fogyasztó- és értékesítő szövetkezet központja volt. 1947-ben beolvadt az akkor alakult Magyar Országos Szövetkezeti Központba. 25 Országos Falusi Kislakásépítési Szövetkezet. 1457

Next

/
Oldalképek
Tartalom