Borsa Iván: Zsigmondkori oklevéltár VIII. (1421) (Magyar Országos Levéltár kiadványai, II. Forráskiadványok 39. Budapest, 2003)

szállás kérése 961 Szálláspatak h. (Hunyad m.) 724 Szalmadi cs. 1074 - Albert királyi ember 599, 1010-1012 - Beke királyi ember 403, 599 Szalók h. (Zemplén m.) 292, 410 Szalóki cs. 16 - Demeter diák királyi ember 60 szalonna 953; elvitele 498, lásd még lardum - h. (Borsod m.) 173, 592, 975, 1141 Szalontai István kúriából kiküldött nádori ember 294 Szamos f. (Belsőszolnok m.) 964; (Szatmár m.) 511, 588,1196 Szamosfalvai cs. 725 szamosszegi jobbágynévsor 169 szán, vasalt 953 Szanai cs. 733 - István bosjakói officális 777 -Miklós alnádor (1411) 431 Szancsal h. (Küküllö m.) 135 Szancsali ősz cs. 135 Szaniszló jászói perjel 961; ügyvéd 147; megverése 961 szántás 190,197,242,307,369, 577, 665, 830,1007, 1012,1105, 1208 Szántó h. (Bihar m.) 648; (Fejér m.) 992; (Pilis m.) 1268 szántóföld 3,12,21,52,94,105,148,168,201,207, 240, 328, 359, 369, 373, 399, 501, 516, 542, 552, 555, 561, 577, 610, 632, 663, 704,749,797, 834, 851, 859, 865, 888, 890, 901, 917, 990, 996-997, 1027, 1029, 1074, 1094, 1171, 1223, 1230 - bevetése 77, 743 - eladása 665 -elcsatolása 581, 926, 1105 -elfoglalása 665, 713, 743, 822, 848, 849, 881, 884, 988, 990, 1010,1064, 1184, 1276 - - és felszántása 1007; meg bevetése 242, 307 - és használata 26, 163; meg bevetése 63 - felszántása és bevetése 1012 - és megkapálása 190 - megjárása 1231 - müvelése 1200 - vulgo nyomás 1012 -, használati 1142 -, zálogos, szántása 1208 Szántói cs. 124, 342, 365, 992; Becsk cs. 1263 - Imre királyi ember 107, 417 - Lack Benedek boszniai püspök (1410-1426) 326­327, 439, 482^183, 708, 726, 826, 946 - - Dávid szlavón bán (1415-1419) 23, 46, 482­483,526,757, 786, 888,939,992,1148; mint szla­vón bán 1077 - - Jakab erdélyi vajda (1403-1409) 46, 483 - Paznan János királyi ember 511-512, 1129 - Sebestyén királyi ember 46 - Tamás váradi prépost és kanonok 932, 1107, 1248 Szapi cs. 970 - Pál királyi ember 756 Szarászló h. (Somogy m.) 704 Szárazföveny most Kőhíd fn. (Pozsony m.) 901 Szarka cs. 995; Szarkaházai 151; Szentpéterdörgicsei 986 - Tamás ügyvéd 197 Szarkadi László tordai szolgabíró 1072 Szarkaházai Pál királyi ember 956 - Szarka Pál királyi ember 151 származás vizsgálata 187 Szarvadi cs. 1263 Szarvas h. (Valkó m.) 482 Szarvasörvény (fn., Pozsony m.) 874 Szász h. lásd Beregszász -jn. 1135 - székek senior-jai mint vajdai bírótársak 1256 Szászi György királyi ember 970 - János pécsi kanonok és pécsvári oltárigazgató, ki­rályi alkancellár (1411-1426), budai prépost (1419-1425)211,986, 997, 1294-1295 - Lőrinc nádori ember 822 Szászváros v. (Szászföld) 860 Szatmár megye hatósága 19, 1179 - megyei bírságjegyzék 1141 - nemesek 473 - v. (Szatmár m.) 473; közössége és polgára 54 szatmári alispán: Csegödi Mátyás - ispán: Csáki György - sókamarás: Zsadányi Tamás Szatmárnémeti Gergely tanú 842 Szato h. (Pilis m.) lásd Szántó szavatosság 20,45,51-52,71,76,92,100,135,137, 168, 177,192, 207, 223, 252, 308, 322, 346, 349, 381, 392, 395, 434-436,456, 517, 519, 532, 542, 553,555,563,574,634,663, 677, 682, 695, 699, 716, 718, 733, 735, 740, 747, 749, 757, 762-764, 780, 786, 793-794, 820, 841, 850, 870, 888, 890­891,903,960, 990,997, 1017,1027, 1038-1039, 1043,1080,1089,1098,1104,1145, 1159,1161­1162, 1175, 1177, 1193, 1219, 1233, 1249 Százd h. (Hont m.) és kh. 1269 Szebelléb h. (Hont m.) 941 szebeni bíró és esküdtek 391 - polgármester mint vajdai bírótárs 1256 - tanács 389 Szécs h. (Zemplén m.) 4; opp. (Gömör m.) 679 Szecsei Sebestyén királyi ember 301

Next

/
Oldalképek
Tartalom