Borsa Iván: Zsigmondkori oklevéltár IX. (1422) (Magyar Országos Levéltár kiadványai, II. Forráskiadványok 41. Budapest, 2004)

Bölderi cs. 1166 Böllérjn. 935 Bölzsei cs. 713 - Gergely és Jakab királyi emberek 297-298 - János királyi ember 846 börtönből megszökés 823 Bősi cs. 554; Ördög cs. 234, 292 Bp (kézjegy) 139,144-145,151,161-162,171-174, 197, 200-203, 222, 239,250, 260-261, 281-283, 587, 591, 602, 613-615, 624, 655-656, 713, 720, 925-929,940,971,1090,1100-1102,1110-1112, 1117, 1121-1125, 1128, 1140, 1153, 1162, 1172, 1177, 1196, 1256, 1278 Bph (kézjegy) 453 Brachka-i lásd Baracskai Bradasovc h. (Valkó m.) 274 Bradna h. (Körös m.) 690 Braila h. (Fekete-tengeri kikötőváros) 1053 Branizlaus ffi szn. 180 Brasnica h. (Valkó m.) 274 Brassó v. (Brassói ker.) 595, 1053 - közössége 594, 601 brassói dékán 469 -kereskedők 1054-1055 - Szűz Mária parochiális-egyház építése 1248 - templomok és lakóházak tönkretétele 1248 - városfal 594 Bratossaíalva h. (Valkó m.) 274 Breskolowcz h. (Pozsega m.) 274 Bresnicze lásd Breznica Bresnyhcrvölgye h. (Valkó m.) 274 Bresztolc h. (Vas m.) 738 Bresztolci cs. 738 - István turóci prépost 159, 243, 284, 306, 318, 413, 417, 588, 779, 781, 862, 1086, 1187 Bresztovc h. (Körös m.) 786 Breznica h. (Zólyom m.) 383 Breznice f. és víz (Valkó m.) 1032 Breznova f. (Hont m.) 87 Brezowycha lásd Nagykemlék Brigant cs. lásd Deméndi Brigant Brno v. (Morvaország) 218; kh. 120-122 Brodinia lásd Bradna Brogyáni cs. és Olasz cs. 152 - István királyi ember 152 Brokonagora h. (Zágráb m.) 899 Bruck v. (Ausztria) 348 Brünn lásd Brno Buchniaf&Wú Tamás, a rác despota kancellárja 1277 Bucifal cs., Novi 1091 Buclói cs. 1224 Bucsa h. (Zólyom m.) 572 búcsú 1248 búcsúengedély 26, 57, 71, 319, 393, 398, 711; kéré­se 136 Buda cs., Rátoni 990 - v. (Pilis m.) 997; kh. 1-3, 6, 8-14, 16, 24, 30, 96, 100, 114, 128, 137-142, 144-164, 166-178, 180, 182-187, 189-191, 194-195, 197, 200-203, 206, 209-210, 214-216, 219-222, 236-241, 244-247, 250-263, 267-272, 280-283, 286-287, 297-298, 315, 322, 328-329, 333, 360, A2A-A31, 439-440, 451^156, 459-463, 467, 471-474, 481, 485, 525, 527, 538, 548, 550, 552-553, 565-566, 582, 587, 591, 596-597, 602-604, 606-607, 611-617, 620­621,623-632, 636-640, 642-644, 650-651,654­657-659, 663-666, 672-677, 679, 684, 689-690, 692-693, 695, 698-700, 707, 711, 715-716, 719­720, 724-725, 744, 771, 776, 778, 782, 828, 838­839, 861, 874, 897, 901, 905, 910, 912, 919-929, 933, 935-950, 954-955, 957, 960, 964, 969-971, 990,997-999,1005,1020-1022,1028,1038,1042, 1047, 1063, 1065, 1086-1090, 1092-1093, 1096­1102, 1105-1128, 1131, 1133-1136, 1138-1143, 1147-1148, 1152-1155, 1157-1158, 1160-1165, 1169-1170, 1172, 1174-1175, 1177, 1179-1180, 1183-1187, 1190-1191, 1193, 1195-1197, 1202­1203, 1205, 1208, 1214-1216, 1220, 1224, 1231, 1235, 1253, 1258, 1265, 1278-1279, 1281, 1283 - vár 984 - megőrzése (conservatio et custodid) 608 - város collecta-ja 608 - hatósága 840 - közössége 1065 Budaházai cs. 631 - Gáspár királyi ember 994 budai bíró: Konrád, Puerhart Gáspár, ValdorffPétei - dékán: Miklós -jn. 694 - káptalan 253; kiküldöttje 260, 1161, 1218 --minthh. 260, 707, 905, 984, 1161, 1218 - királyi kőfaragó 778 -párbaj tér 967, 1067 -polgár778, 840, 1065 - prépost: Gelderni Sluter Lampert, Szászi János - várnagy: Bakonyi György 912 - városi jegyző: Vencel 778 - zsidó 874 budaszentlőrinci pálos kolostor Keresztelő Szent János-kápolnája 711 Bud-i lásd Bődi Budics h. (Zalám.) 1291 Buffa Benedek podversai prédiális 664 Buji Lőrinc királyi ember 724, 921 -Tamás szabolcsi szolgabíró 838; királyi ember 920­921

Next

/
Oldalképek
Tartalom