Mályusz Elemér: Zsigmondkori oklevéltár VII. (1419–20) (Magyar Országos Levéltár kiadványai, II. Forráskiadványok 37. Budapest, 2001)

- királyi 622 - kötelező bérbeadása 1169 - váré 2332 vámfizetés 632, 878, 880, 1281; tiltása 457 vámfoglalás tiltása 2153 vámharmad 2384 vámház, pozsonyi 2290 vámhely 628, 884, 997 vámjövedelem 2, 774 vámmentes út biztosítása 1281 vámmentesség 67,151,297,398,403,677,761,878, 895,997, 1126, 1145, 1183,2445; fél 210; korlá­tozása 774 Vámos h. (Borsod m.) 2093 -jn. 489,2159 vámos 2, 123, 677, 1281, 1598, 1842, 2029, 2034, 2158 Vámosudvarhely h. (Küküllő m.) 2286 vámpótlék, kártörlesztésre 383 vámregistrum, városi 536 vámrész 1910 vámszedés 151, 629, 1126, 1523; tiltása 412, 618, 761,854 vámszedő 297, 997; krakkói 210 vámszedőhely 2211 Wan moldvai vajda udvarbírája 1000 Wancha lásd Váncsa Váncs szn. 1106, 2049 Váncsa szn. 858 Wankcher János, a brucki ágostonos kolostor lector-a és perjele 933 Vankovci Ferenc zágrábi egyházmegyei pap 913 Vanlegénytelke h. (Szatmár m.) 1003 Vanyarci cs. 2409 War(l) cs., Tőkési 1691 vár adományozása 1063, 1128 - átadása 1678 - eladása 553 - elfoglalása 1933 - építése 873, 1024, 1280, 2157, 2183-2184, 2396 - felújítása 1373 -nem építése 1570 - ostroma 2010 - őrzése 745 - visszaváltása 553 -zálogosítása 276, 1761, 1933 Várad h. (Barsm.) 189,351; (Nyitra m.) 1374,1616; v. (Bihar m.) 2026, 2099; kh. 985-986, 990-994; hatósága 237 - melletti kápolnai pálos kolostor 2191 - Szűz Mária-kápolna 2099 Varada/Warada-i lásd Várdai váradhegyfoki konvent mint hh. 181, 2261 Váradi cs. 1064, 1374, 1496, 1927, 2425 váradi bíró: Kerekegyházi Péter - egyház Szűz Mária-oltára 1503 -egyházmegye 862-863, 1395, 1399 - éneklőkanonok: András - kanonok: Ceglédi György, Tót Orbán, Vépi Péter - kanonokság kérése 1634, 1637 - káptalan 440, 1190 --mint hh. 42, 218, 295, 315, 361, 519, 541, 744, 813, 952, 1072, 1589, 1622, 1764, 1804, 1851, 2035, 2099,2160,2191, 2238, 2314, 2355, 2407, 2424 - karpap: Antal és György 2238 - oltárigazgató: Kerekegyházi Mihály, Vépi Péter - olvasókanonok: Cardini Konrád - őrkanonok: Zeleméri János - prépost: Vetési Tamás - püspök 956, 1402 - püspök: Deméndi László, Eberhard, Scolari And­rás - püspöki könyvtár rektora: Nagymihályi Antal 867 - püspökség 454, 1190 - Szent Anna-apácakolostor 237 - Jeromos pálos kolostor 1190 - Katalin-kápolna 867 - Péter-plébániaegyház 864 - Szűz Mária-egyház 865 - Mária-társaskáptalan kanonokja: Vépi Péter Váradjai Péter erdélyi alvajda (1345-1349, 1359­1368)348 Váralja h. (Liptó m.) 1284; (Szabolcs m.) 385; (Sze­pes m.) lásd Szepesváralja; (Turóc m.) 679; (Ung m.) 1119 Váraljai cs. 1284 Varannó opp. (Zemplén m. 20; kh. 1884 Varannói István (Miklós fia) szikszói plébános 665 Várasd h. (Tolna m.) 736, 808, 824 - m. hatósága 1934-1935 - v. (Várasd m.) kh. 1800, 1934-1935 Varasdi Drukker cs. 1040 varasdi alispán: Rohonci András - főesperesség 2063 - ispán 1040 - ispán: Ciliéi Hermann -polgárok 1957 Várasdobos h. (Szabolcs m.) 641 Várasdobosi cs. 157 Váraskeszi Lépes lásd Lépes (Váraskeszi) Váraszói cs. 190 váraszói (Heves m.) jobbágynévsor 190 Varboch-i lásd Verbőci Warbokirv. (Hontm.) 1427

Next

/
Oldalképek
Tartalom