Mályusz Elemér: Zsigmondkori oklevéltár VII. (1419–20) (Magyar Országos Levéltár kiadványai, II. Forráskiadványok 37. Budapest, 2001)

- György királyi ember 2049-2050 - Iván királyi ember 413 kövesút 833 Kövesvész fn. (hegy) (Sáros m.) 833 követ 13, 841, 912, 1231, 1233, 1453, 1577, 1688, 1893, 1905, 1911, 2344, 2396, 2415; lásd még pápai legátus, velencei követ - a német lovagrendnél 500 -arbei 1271 -bellunói 1655 -curzolai 2175 - cseh 48 - görög császáré 1269-1270 - lengyel 1574-1576, 1649, 2127 -pápai 143, 2365 - ragusai 2385 -spalatói 1911, 1946, 1948 -traui 1849, 2030 - városi 2370 - Zs.-é 432 követek, lengyel királyé és litván nagyfejedelemé 1303 követelés 1115; átruházása 285; behajtása 308 követi minőség 1161 követküldés 458, 2459 követség 505, 925, 1780; birodalmi 1275 követutasítás, pápai 948 közbenjárás 924; kérése 1259 - Perényi Péternél 30 -Zs.-nál 15 közbüntett 1668 Középbéli cs. 2405 Középbérc (hegy) (Máramaros m.) 1261 Középcsói cs. 1802 Közép falui cs. 278 Középpaty h. (Vas m.) 1997, 2137 Középsőpetanc h. (Vas m.) 742 Középszolnok m. 1747 közgyűlés tartása szokás ellenére 1397 közhírré tétel 1495 közhitelű példány 1481 közjegyző 48, 946, 1369, 1418, 1489, 1532, 1541, 1547, 1619, 1649, 1784, 2006, 2266,2357, 2366; lásd még Atyinai Mátyás, Csehi János, Tyrnstain-i Mihály köznép 1758 közös költség 116 -tanúvallatás 171,189,203,381,1434,1493,1694, 1766, 1796, 1906, 1922, 2238, 2283, 2321; lásd még eskü alatti vallomás - közgyűlés módjára 2102 -vizsgálat 572,1078,2160 közpénz 2184 köztartozások megfizetése 2244 közút 384, 444, 837, 1592, 1762, 1871, 2333 közvetítés lengyel király és német lovagrend között 652 -Velence és Zs. között 834, 1269-1270 Krakkó v. (Lengyelország) 934,1738,1781;kh. 282, 442 - vidéke (Lengyelország) 945 krakkói kápolnaigazgató: Kostzol-i másképp Lanti­tia-'i Péter, Reatei Angelus - kereskedő 1091 - őrkanonok 2360 -polgár 267, 1170 - vámszedők 210 Krakó h. (Baranya m.) 2193 Kralován h. (Árva m.) 2135 Kramerpn. 1525 - Tamás pozsonyi esküdt 522 Kramern fh. (Pozsony m.) 1956 Krapina opp. (Várasd m.) hatósága 2063 krapinai esküdt 2063 - Szent Miklós-plébániaegyház bitorlója: Tifferi Jä­germeister János 2063 krassói (Szatmár m.) jobbágynévsor 1370 Kraszna h. (Trencsén m.) 1107; (Zemplén m.) 2009; ker. 1240 Krasznahavasa (hegy) (Máramaros m.) 1261 krasznahorkai várnagy: Horváti István Kratholye jn., familiáris 106 Krch-i lásd Keresi Kremnicska h. (Zólyom m.) 1862 Kremnicskai másképp Szászfalui cs. 1862 Kréta sziget 506 Kricsfalvai cs. 2028 - Tamás királyi ember 2049-2050 Krig pn. 2358 Krisano-i lásd Gerzsanói Krisztus teste-confraternitas, Brassó 564, 606 - teste-kápolna, Pozsony 1524 - teste-oltár, Bruck 933 - héthársi Szent Márton-plébániaegyház 1221 Krizsán h. (Gömör m.) 1673 -jn. lásd Crisan Krompachi Keresztély királyi ember 1357 Kropidlo János wladislaviai püspök (1402-1421) 462; opuliai herceg 504 Krucsói cs. 20 -Benedek és János királyi emberek 526,2073-2075 Kruden h. (Zemplén m.) 969 Krudyn-i Jakab esztergomi és leitomyesli egyház­megyei presbiter 2400 krupai vámagy 38 Krysano-i lásd Gerzsanói

Next

/
Oldalképek
Tartalom