19 találat (0,286 másodperc)

Találatok

1. 1911-03-26 / 13. szám
[...] Kéler Gyula s k elnök Kerese Gábor s k táblabiró I [...] felébe kiadók Bővebbet Rákosszentmihály Szt István utcza 26 Szobát verandával keresek [...]
2. 1918-05-12 / 19. szám
[...] 5 10 ét kapja Willst kerese í megvételre Rákos szentmshályo Cins [...] J Uf Milán KiRIKÍKS Szt István palaczk sör Tiszta kezelésű valódi [...]
3. 1911-10-22 / 43. szám
[...] kir törvényszék mint birtok bíróság Kerese s k táblai biró Ha [...] f éle vendég­lőt Rákosszentmihályon Szent István utcza 1 szám hol előfizetők [...]
4. 1911-10-29 / 44. szám
[...] kir törvényszék mint birtok bíróság Kerese s k táblai biró villamossági [...] f éle vendég­lőt Rákosszentmihályon Szent István utcza 1 szám hol előfizetők [...]
5. 1934-12-09 / 49. szám
[...] Ezek Ámon Imre dr Czinker István id Csattogányi István Dibusz Sándor Donner János Fekete [...] Krenedits Imre Krenedits Sándor László István Molnár Gyula Nagy István Lajos Nándory Márk György Pillér [...] Mansz és a Nép nőcsoportjának kérése A Mansz elnöksége és a [...]
6. 1930-12-21 / 51. szám
[...] Rózsahegyi és Tőkés Anna Sziics István dr beszámolója Sashalmon Kerületünk képviselője Szűcs István dr múlt csü­törtökön tartotta beszámolóját [...] társadalom számos tagja Mátyásföldről Alapffy István rendőrtanácsos Rákosszentmihályról Piukovich József dr [...] mennyire jogos és méltányos Rákosfalva kérése és hogy ó mint a [...]
7. 1930-08-24 / 34. szám
[...] azonban a következő választ kapta Kérése nem teljesíthető mert a minisztertanács [...] QSggnn HÍREK nggi 0 Szent István napja Templomunkban szent István napján az ünnepi szentbeszédet Bálint [...] hitéletről amely közönségünkben lobog Pichler István esperes ünneplése Minden év­ben megható [...] névnapi üdvözlést rendeznek lelkipásztorunknak Pichler István espe res plébánosnak Bár a [...]
8. 1916-12-03 / 49. szám
[...] évvel ezelőtt mikor még Joó István kir főmérnök volt a templomépitő [...] A következmé­nyek és események Joó István álláspontját igazolták Azóta évek múltak [...] az ideiglenesen Rákosszentmihályhoz való csatolás kérése És gróf Csáky Károly váczi [...] a temetőügy meg­oldása is Gzinker István és neje Szury Józsa rákos [...]
9. 1933-09-17 / 38. szám
[...] helyezték örök nyugalomra Munkácsi Joó István magántisztviselő huszonhatéves korában hosszú kinos [...] kamat mellett nyújt hitelt Cserkészeink kérése A 929 es Szent Mihály [...] Kabinyecz Lajos dr és Poross István mérnök állandó családi bridzs partit [...]
10. 1929-09-01 / 35. szám
[...] A Sas­halmi Sakkörnek az a kérése hogy ne egyenkint hanem egyszerre [...] kell adni a nevezéseket Hecht István II ik előadása a Sashalmi [...] tartja II felvilágosító előadását Hecht István a Sashalmi Sakkör tagja A [...]
11. 1911-12-24 / 52. szám
[...] első napján hétfőn Rákosszentmihályon Szent István utcza 1 Porga Sán­dor féle [...] megállapítani Az éjjeli őr Stefanovits István aludt és csak a tűzi [...] és vállalatokhoz Az volt a kérése ezeknek a felhívásoknak hogy a [...]
12. 1936-03-22 / 12. szám
[...] nyomozás megkérhette a tettese­ket Tóth István és Keszner István baraki fa­kosok személyében akik eleinte [...] az útépítést Sashalomnál Raíthyány utcaiak kérése a bíróhoz Kedves szerkesztő ur [...] támogatást kér ROSNER HUGÓ Zsuffa István és társai angol gyapjúszövetek kereskedése [...]
13. 1909-07-11 / 28. szám
[...] Gyulát hitelesítésére pedig dr Keresztes Istvánt és Bauer Ottót Majd az [...] Elblinger János Keller Gyula Klimkó István Klimkó László Kubinyecz Sá­muel Morlüder [...] köny a nyelvnek magasabb fokú kérése Ami a nyelvnek gyakran a [...]
14. 1932-03-20 / 12. szám
[...] ren­dező ipartestületnek csak az a kérése hogy koszorúkat ne helyezzenek a [...] Valódi amerikai ihít logkrém ZSUFFA ISTVÁN ÉS TÁRSAI angol gyapjúszövetek kereskedés [...]
15. 1928-06-17 / 25. szám
[...] kivetésének helyesbítése tudakozódások esz­közlése halasztások kérése és sürgetések végett megint csak [...] a község lelki pásztora Pichler István esperes plébános szentbeszé­dében többek közt [...]
16. 1929-08-25 / 34. szám
[...] pedig méltó partnere volt Herbszt István Halbrohr Róbert régi megszokott jó [...] A Sashalmi hadirokkantak és hadiárvák kérése a lakossághoz Tizenegy hosszú év [...]
17. 1904-11-06 / 45. szám
[...] szükségtelennek bizonyult elnökük amaz előzetes kérése hogy a közönség ne a [...] a Wayand Károly és Lehel Ist­ván vezetésére bízott derék egyesület továbbra [...]
18. 1916-05-21 / 21. szám
[...] felé forduljon Az Ehmann telepiek kérése bizonyára még ebben a nehéz [...] Pöstyénbe utazott Megyéspüs­pökünket titkárja Eesztler István dr kisérte el a világ­hírű [...]
19. 1933-10-22 / 43. szám
[...] az előadást Az evang egyház kérése Az evang egyház kéri mindazokat [...] 250 pengő értékű bundát Mészáros István baromfiait Nalik József és Schäffer [...]