Rákos Vidéke, 1911 (11. évfolyam, 1-53. szám)

1911-10-22 / 43. szám

43. szám. RÁKOS VIDÉKE 7. oldal. 08901/sz. Felhívás. A községi legtöbb adót fizetők 1912. évi név­jegyzékének összeállításánál az az egyenes állami adó is figyelembe veendő, melyre nézve az adózó igazolja, hogy valamely közhatósági pénztárnál fizeti. Azért felhívjuk az adózókat, hogy a névjegyzék összeállításánál szükséges adókimutatásokat f. évi október 28-ig a községi elöljáróságnál mutassák be. Rákosszentmihály, 1911. október 16. Krenedits Sándor s. k. Hauser Gyula s. k. főjegyző. bíró. 16100/1911. Polg. sz. Hirdetmény. A pestvidéki kir. törvényszék mint birtokbiróság közhírré teszi, hogy a Budapesti h. é. vasutak r.-társ. igazgatóságának kérelmére a rákosszentmihály-rákos- palotai vonal czéljaira Rákosszentmihály és Rákospalota községek határában fekvő kisajátitott ingatlanokra nézve a kártalanítási eljárást az 1881. évi XXI. t.-cz. 43. §-ához képest 1910. október 81-ép 16786/1910. p. sz. a. kelt végzéssel megindította és az egyeztetés megkísér­lése végett tartandó tárgyalásra és ugyan a rákosszent- mihályi 289 1431 1039 1083 és 2261 sz. tkvi. betétek­ben 3340/83-a 3331/20 3289/49 3293/75-b és 3306/3-i hrsz. ingatlanokból kisajátitott részekre nézve 1911. évi november hó 7. napjának d. e. 10 óráját Rákosszent­mihály község házához, a rákospalotai 2287 2886 597 1656 1657 1454 304 303 70 2549 447 446 449 448 2248 286 163 362 2549 416 229 3111 668 178 1806 29 934 289 174 457 284 329 330 2356 56 3104 62 336 105 714 1636 1043 3181 2663 63 1316 37 1853 535 2628 433 2223 2549 670 1181 838 27 36 2297 3336 2066 105 629 23 136 1293 743 416 784 1499 97 401 2886 2557 162 178 278 375 2210 362 366 350 1432 714 326 1966 756 753 3038 501 686 3111 668 320 354 355 359 358 2220 2920 2218 2115 45 34 2272 3217 3215 3216 546 279 280 934 29 1896 692 22 435 437 545 537 2469 524 748 750 3040 745 744 3112 2758 60 2286 3380 2514 2513 2560 945 1339 382 380 2856 1435 32 460 743 1241 55 57 56 2358 2359 2258 282 2762 362 366 2235 1989 1993 2637 1988 21 20 18 2673 3339 1763 235 234 191 2663 26 544 2683 277 355 3326 2688 2269 359 360 670 114 1781 3038 2524 448 449 446 447 537 361 3038 2887 3427 3426 1915 1524 1219 636 181 183 és 182 sz. tkv. betétekben 3840/10-a 3840/10-b 3840/11 3840/12-a 3840/12-b 3840/13 3840/14 3840/15 3840/16 3840/18 3840/19 b 3840/19-b 3840/19-c 3840/19-d 3840/20 3840/21 3840/22 3840/23 3840/24 3840/25 3840/26 3840/27 3840/28-a 3840/28 b 3840/29 3840/30-a 3840/30-b 3840/30-c 3840/31 3840/32 3840/33 3846/36 3840/37-a 3840/37-b 3840/39 3840/40 8841/2 3841/3 3841/11 3841/5 3841/6 3841/7 3841/8 3841/9 3841/10 3841/11 3841/12 3841/13 3841/14-a 3841/14-b 3841/15 3841/16-a 3841/16-b 3841/17 3841/18 3841/19 3841/20 3841/21 3841/22 3841/23 3841/24 3841/25 3841/26 3841/27 3841/28 3841/29-a3841/29-b 3841/30-a 3841/30-b 3841/31 3841/32 3841/33 3841/34 3841/35 3841/36 3841/37-a 3841/37-b 3841/38 3841/39 3841/40 3842/1-a 3842/1-b 3842/2-a 3842/2 b 3842/3 3842/4 3842/5 3842/6 3842/7 3842/8 3842/10 8842/11 3842/12 3842/13 3842/14 3842/15 3842/16 3842/17 3842/18 3842/19 4375 4376 4883 4384/1 4384/2 4389 4390 4391/1 4391/2 4392 4397/1 4397/2 4398 4407/1 4407/2 4408/1 4408/2 4408/3 4415 4416 4421 4422 4427/1 4427/2 4427/3 4428 4439/1 4439/2 4440/1 4440/2 4440/3 4447 4448 4453/1 4453/2 4454 4459 4460 4465 4466/1 4466/2 4466/3 4472 4473 4481 4482/1 4482/2 4489/1 4489/2 4490/1 4490/2 4490/3 4497/1 4497/2 4498/1 4498/2-a 4498/2 b 45707 4508 4515 4516 4522/1 4522/2 4523 4528 4529 4534/1 4534/2 4535 4544 4545 4555 4556 4563 4564 4574 4575/1-a 4575/i-b 4575/2-a 4575/2-b 4575/2- c 4584/1 4584/2 4585/1 4585/2 4596 4597 4604 4605/1 4605/2 4612 4613 4620 4621 4628 4629 4636 4637 4644 4645/1 4645/2 4650 4651 4656 4657 4664/1 4662/2 4665 4674 4675 4677/1 4677/2 4677/3 4677/4 4680 4681 4684 4685 5140/4 5140/3 5140/2 5140/1 5189/1 545 544 543 540 537/1 539 és 537/2 hrszámu ingat­lanokból kisajátitott részekre nézve pedig 1911. évi november hó 8. napjának d. e. 10 óráját Rákospalota község házához kitűzte. Továbbá, hogy a távollevő és ismeretlen tartóz- kodásu netáni érdekeltek részére ügygondnokul dr. Kéthy Endre budapesti ügyvédet kinevezte. Ezekre a helyszíni tárgyalásokra az illető közsé­gekben fekvő ingatlanokra vonatkozóan érdekeltek azzal a figyelmeztetéssel idéztetnek, hogy netáni elmaradásuk a kártalanítás felett az érdemleges határozat hozatalát nem gátolja, s hogy az egyéni külön értesítés elmara- dása, avagy a tárgyalásról való elmaradás miatt iga­zolásnak helye nincs. Budapest, 1911. október 2-án. A pestvidéki kir. törvényszék mint birtok bíróság. Kerese s. k. táblai biró. Ha jól enni és jó bort inni akar úgy keresse fel a volt TREMLI-f éle vendég­lőt Rákosszentmihályon, Szent István- utcza 1. szám, hol előfizetők is elfogadtatnak. Kiváló tisztelettel Porga Nándor vendéglős. Első rákosszentmihályi villamossági és elektro- :: technikai vállalat! :: inti Rákosszentmihály, Mária-utcza 50. Raktár és műhely. Villamosvilágitási elektromotorok, elekto- centrifugál vizszivattyuk, viztartó nélkül, csengők, telefon- és villámhárító berende­zések és javítások, valamint jókarbantartás. ÚJDONSÁG! Önműködő csengő és jelző­tábla berendezések, különálló viz üveg vagy elemek nélkül. Elsőrendű találmány.

Next

/
Oldalképek
Tartalom