Rákos Vidéke, 1911 (11. évfolyam, 1-53. szám)

1911-03-26 / 13. szám

13. szám. RÁKOS VIDÉKE 7. oldal. 18989/1911. Hirdetmény. A pestvidéki kir. törvényszék, mint birtok- biróság közhírré teszi, hogy a Budapesti helyi­érdekű vasút részvénytársaság igazgatóságának kérelmére a czinkotai állomáson létesítendő áram- fejlesztő és forgalmi telep czéljára a czinkotai 1027, 1026,. 225, 226, 576, 558, 26, 1699, 221, 220, 1077. és 20. sz. telekkönyvi betétekben 1808/1—b/13-b, 1808/1-b/13 a, 1761/1, 1761/2, 1862, 1763/1, 1747, 1748, 1749/1-a, 1749/2-c, 1749/1-b, 1740/2-a, és 1750. helyrajzi számú ingatlanokból kisajátított részekre nézve az 1881. évi XLI. t.-c. 46 §-ához képest a kártalanítási eljárást megindította, az eljárás megkezdésére s az egyeztetés megkísérlésére tárgyalási határnapul folyó 1911. évi április hó 8. napjának délelőtti 10 óráját Czinkota község­házához kitűzte, továbbá, hogy a távollevő és netán ismeretlen tartózkodásu érdekeltek részére ügygondnokul dr. Kósch Elemér budapesti ügyvédet kinevezte. Erre a helyszíni tárgyalásra az összes érdekeltek azzal a figyelmeztetéssel idéztetnek, hogy netáni elmaradásuk a kártalanítás felett az érdemleges határozat meghozatalát nem gá­tolja s hogy az egyéni különértesités elmaradása vagy a tárgyalásról való elmaradás miatt igazo­lásnak helye nincs. Budapest, 1911. márczius hó 1. A pestvidéki kir, törvényszék, mint birtokbiróság: j l » Kéler Gyula s. k. elnök. Kerese Gábor s. k. táblabiró. I_ie-^7-elezőt a ki kiterjedt ismeretséggel bir és pontos infor­mációk adására képes, keres Rákosszentmihály, Rákoskeresztúr, Mátyásföld részére nagy budapesti hitelintézet. Ajánlatok „Levelező" jeligével LEOPOLD GYULA hirdető irodába, Budapest, VII., Erzsébet- körut 41. intézendők. KERTÉSZETI munkákat: fanyeséseket és kiül­tetéseket, gyümölcsfák perme­tezését saját jól kipróbált szereivel és kertgondozásokat elvállal; valamint igen jutányos áron szállít magas és alacsony törzsű rózsákat, cser­jéket, készletben tart a legutóbbi Kertészeti Kiállításból nemes gyümölcsfákat és egyéb más növényeket FEKETE JÓZSEF :: kertész, Rákosszentmihály, Pálya-út 14. szám.:: földek bérbe vagy felébe kiadók. Bővebbet Rákosszentmihály, Szt. István-utcza 26. Szobát verandával keresek, feleségemnek és kis leányomnak teljes ellátást is, már május elsejétől. Esetleg külön ajánlatokat árral, Rónainak, Budapest, Hajós-utcza 31, II. em. 7. névvel jelöltetnek a világ legjobb varrógépei. Összes üzleteink által beszerezhetők Budapest, IV., Semmelweisz-utcza 14. szám. Fióküzletek mindenütt! Hőt szék ipar, butorbörsajtolás és börfaragás. Butorállványok és asztalok. KENDI ANTAL Budapest, IV., Semmelweis-ntcza Nagy raktár valódi borszékek és karos­székekben. — Használt székek átalakítása borszékekre olcsó árakban. 3$£ic A A á AAAAA AA & A ±A AAA AA AAAúA éíA t A á AAAAA * AAA& * Csabány Antal Budapest, 1V- Koronaherceg-Utca 6. j* ^ úri és nő! divatáruk raktára Alapittatott 1844 :: Telephon 96-82 |j£ s fi Szép és jé kalaptű védőit ajánlja, fi * $¥¥¥3jf¥¥¥jjnjt sf ajt jjf ¥¥sje j|t jjü^^sj*W¥¥ ¥¥*¥¥¥$

Next

/
Oldalképek
Tartalom