25 találat (0,256 másodperc)

Találatok

1. 1930-12-06 / 1019. szám
[...] ny törvsz elnök 2 Hahva Sándor puskaműves 3 Gagics B Sándor fodrászmester 4 Zeiner Lajos MÁV [...] ny alpolgm 3 P Bende Szaniszló Szt Ferenc rendi plébános 4 [...] Lórencz Dániel bádogosmester 29 Peterdi Sándor ny postaigazg 30 Gorka Gyula [...] László festőműv 10 dr Berénvi Sándor ügyvéd 31 almási Balogh Lóránt [...]
2. 1923-12-24 / 795. szám
[...] Nemes Antal Palóczy Viktor Peterdy Sándor Pethely Gy László R Réw Sándor dr Schafár zik Ferenc Sebestyén [...] Thomée József Ujj Gyula Unghváry Sándor Zilahy Dezső dr Zubriczky József [...] 18 Simon pk K 18 Sándor K 19 Konrád Sz 19 [...] Sz 12 Jónás Cs 13 Szaniszló P 14 Józafát Sz 15 [...]
3. 1922-09-12 / 754. szám
[...] Dohnanyi Ernő Müller Karoly Szeghő Sándor Harmat Artur es dr Markus [...] érdemek­ben gazdag rokonszenves igazga­tót Plywacik Szaniszló szalézianus atyát a péli szent [...] lehetett rábukkanni Leg­utóbb a Másét Sándor kiváló igazgatása alatt álló Újlaki [...]
4. 1932-06-01 / 1084. szám
[...] be Hedinger Miksa és Szabó Sándor évekig tartó fáradozásá­nak eredményeképen az [...] egyesület új tagjait köz­tük Altoray Szaniszló ezredest Pólya Antal dr p [...] Szilvássy Káro y alelnökók lukadt Sándor és dr Ringer Lajos a [...] János dr Kallós Bertalan Kiss Sán­dor Kulcsár Sándor dr Pető Andor dr Schaffer [...]
5. 1938-08-18 / 33-34. szám
[...] 8 sa sssza kAevhAshestere Horváth Sándor Magyaros díszítési Művészi agyagmunJc dk [...] közé kerüljön Bellevue szállodában Bura Sándor és első Milotin Balázs Milkó [...] Vitéz Mihály Garay János Kisfaludy Sándor Jókai Mór Endrődi Sándor Eötvös Károly László Mihály Szüry Dénes Tí­már Szaniszló Sebők Zsigmond Gegus Dániel Kapcza [...]
6. 1932-01-01 / 1069. szám
[...] tanácsnokok Vargha László város­rendező Bende Szaniszló Harrer és Pék rovácz i [...] sajnálattal azt hogy lovag Ahsbahs Sándor és Slromsky Sándor kiléptek viszont új tagokul fel­vette [...] Répássy Milliós dr Simonyi Semadam Sándor Ruttkay Aladár Politzer Sándor dr Rieger Imre Róna Márk [...]
7. 1932-02-24 / 1074. szám
[...] hegyvidék népszerű vezére megbetegedett SZALAY SÁNDOR volt íf kér elöljáró és [...] járt ki neki Pe­ter dy Sándor alelnök köszöntötte a köz­reműködőket Bardnszky [...] Végzetes szerencsétlenség érte P Bende Szaniszlót a kiváló egyházi szónokot a [...] Kálmánt választották meg Társelnök Weber Sándor dr ügyv elnök Iván Sándor titkár Popovits Pál ügyész Szuchy [...]
8. 1929-03-10 / 945. szám
[...] menyboltozatban a folyóban írja Jeszenszky Sándor érdekes könyvé­ben a SZÉP BUDAPEST [...] Már­cius 15 én P Bende Szaniszló Feren­ces házfőnök március 22 én [...] tagja a végrehajtóbizottságnak Ko ródy Sándor vezérigazgató A Budapesti Székesfővárosi Községi [...] tagjaiként And rássy Béla Erösdy Sándor Förster Aurel Neuschloss Knusli Kornél [...]
9. 1938-01-06 / 1. szám
[...] Károly Magyar Általános Hitelbank Seiberth Sándor dr Singer Dezső Weiss Manfréd [...] Gábonné Hoch József dr Kálmán Sándor Kolossváry Endre Kornis Gyula dr [...] és Jenő 6 drb Kulcsár Sándor 5 P Kuncze Géza 2 [...] f N N 50 f Szaniszló 50 f Kónyi 40 f [...]
10. 1933-09-28 / 1140. szám
[...] el átus pl ébános Plyvacik Szaniszló Szalézi tartomány­főnök Kiss Mihály Báli [...] dr föv biz tag Georgi Sándor Sterz István Reischl Réw Sándor isk igazgatók Georgi István dr [...] sürgős teen­dői miatt Somogyba utazott Sándor Gáspárnak is elbalasztbatatlan dol­ga támadt [...]
11. 1938-03-17 / 11. szám
[...] tudósítás március 15 lefolyásáról Petőfi Sándor írja ki szellemi forradalmunk lángjait [...] Irányi Dániel Vasvári Pál Pelöfi Sándor Tóth Gáspár Gyurkovits Máthé Kacskovics [...] Gábor Kerekes Judit Kovács Márta Szaniszló Mária Veréb Ist­ván Liha Béla [...]
12. 1930-12-25 / 1022. szám
[...] tag Harrer Fe­renc P Bende Szaniszló Keresztény Községi Párt Wolff Károlv [...] VII Dési Géza Vili Sza­bó Sándor IX Usetty Béla Po pelka [...] Zsigmond és Hugó valamint Somló Sándor a Leipziger gyár igazgatói akik [...]
13. 1932-09-18 / 1095. szám
[...] herceg Ester­házy László Protektor Kühn Szaniszló cisz tercitarendi tanár aki az [...] Samu nyug Máv főfelügyelő Andori Sándor nyug Máv főfelügyelő Belloni Dezső [...] nyug Máv igazgató helyettes Müller Sándor nyug Máv felügyelő Margulit Kálmán [...] gyermekek részére a tanácsadó Orbán Sándor dr főorvos Úgy a házassági [...]
14. 1930-12-20 / 1021. szám
[...] által Vass miniszter P BENDE SZANISZLÖ megbízásából nyújtott diszkrét de teljesen [...] Jakab László Bánlaky Géza Szilágyi Sándor Széchenyi GYÓGYFÜRDŐ a Városligetben a [...]
15. 1930-01-01 / 979. szám
[...] Az ünnepi beszédet P Bende Szaniszló plébános tartotta A gyer­mekek énekszámai [...] munkájából dere­kasan kivette részét a Sándor Károly igazgató vezetése alatt működő [...] József Neubrand Jolán Annus és Sándor Preiszler Gizella Endrész Ilus Braun [...]
16. 1928-02-19 / 903. szám
[...] megjelentek díszes sorá­ban P Ptyyucik Szaniszló a magyar Szalézi rend tartományfőnöké [...] Károlyiig az új bérlő HALWA SÁNDOR PUSKAMŰVES BUDAPEST Üzlet és műhely [...]
17. 1927-11-26 / 895. szám
[...] B e n d e Szaniszló ferences házfő­nök mondotta A mise [...] török világból P 12 HALWA SÁNDOR PUSKAMŰVES BUDÄPE ST Üzlet és [...]
18. 1934-06-11 / 1170. szám
[...] Béla a el nök Both Sándor dr főtitkár és Se li­ga [...] Béla dr Bársony Oszkár Söpkéz Sándor műegyetemi tanár Hajós Alfréd műépítész [...] terve­zője és sokan mások Gerő Sándor tf llfll c I Minden [...] templomában a lengyelek védőszentjé­nek Szent Szaniszlónak ünnepén volt és Vid József [...]
19. 1926-12-03 / 867. szám
[...] B e n d e Szaniszló meleghangú szép beszédet mondott Az [...] érem Ezüst koszorú 1 HALVA SÁNDOR puskamflv Budán I KRISZTINA TÉR [...]
20. 1931-12-07 / 1066. szám
[...] le az Ünnepelt Arcképét SZALAY SÁNDOR dr volt II kér elől [...] Telefon 86 4 87 MORAVCSIK SÁNDOR al npk 25 éves egyesületi [...] Ury Lajos táblai tálÁcselnök Kühn Szaniszló ciszterci tanár és Márton Lajos [...]

 

  • 1
  • 2