4. oldal, 720 találat (0,075 másodperc)

Találatok

61. 1973-12-01 / 281. szám
[...] ízben folytattak megbeszélé­seke Aflenüe asszony kérése Truefeautól A Kanadában tartózkodó Hortensia [...] SZMT vezető tit­kára dr Koleszcr István rendőr ezredes a megyei rendőr [...] Építőanyagipari Dol­gozók Szakszervezetének tit­kára Tréfli István az ÉVM főosztályvezetője dr Simon [...]
62. 2009-05-12 / 110. szám
[...] gördítünk aka­dályt a szombathelyi klub kérése elé vagyis partne­rek vagyunk abban [...] futam Valóra vált álom Móni István versenyigazgató kiemelte régi álom vált [...]
63. 1975-01-17 / 14. szám
[...] tanács csütörtökön ülést tar­tott Huszár István a Minisz­tertanács elnökhelyettese be­számolt a [...] 7 oldal I lüiioiii kormány kérése lŐHÍÉEÉS ÜSSZÉÉi az íírhajésok s [...]
64. 2002-01-09 / 7. szám
[...] Bíztunk abban hogy a fruskák kérése is meghallga­tásra kerül hisz egész [...] Matematika Verseny felk tan Vass István Veres Pál Pelládi Gá­bor számítástechnika [...] Hágen Mária Kerényi Lászlő Kocsi István Kiss Mariann ke­reskedelmi technikus komplex [...] hely OSZTV felk tan Baranyi Istvánná Bálint Kornélia pénz­ügyi ismeretek 2 [...]
65. 1974-01-22 / 17. szám
[...] Saigon helikoptereket kért Ez a kérése sem talált meg­hallgatásra Saigoni források [...] vasasszak­szervezet központi vezetősé­gének tagja Kővári István a szakszervezetek megyei ta­nácsának munkásvédelmi [...]
66. 1986-03-19 / 66. szám
[...] levélben kérte hogy a kormány kérése elutasítá­sával segítsék elő a sok [...] a résztvevőket Ezt követő­en Szalai István a Szak­szervezeték Megyei Taná­csának titkára [...]
67. 1980-01-04 / 2. szám
[...] kupacba rakni őket Ez a kérése a Miskolci Köztisztasági Vál­lalat dolgozóinak [...] Zoltánt Testvéreit a 4 éves Istvánt és a 2 éves Gusztávot [...] vizsgálja A ciíerÉs Hobbija Szecskó István képünkön a citera hangját ellenőrzi [...]
68. 1960-10-29 / 256. szám
[...] éSM I nyhát esetleg szobát kérésé Rendes lány szállást g üir [...] Hódi I alosné é Hódi Istváné Személykocsi lelcg fűthető 1 től [...]
69. 2008-07-23 / 171. szám
[...] a közelmúltban Szögligeten Fotó Tamás István k j Lábakat nyakba Korábban [...] de azt a választ kapta kéré­se hogy ha a letett alkalma­tosságok [...] kapcsola­tos híreket Főként a Dobrossy István által ko­rábban írt cikkeket kedvel­tem [...]
70. 1972-12-15 / 295. szám
[...] anyagi erőforrások korláto­zottak A Posta kérése a csomag feladókhoz A karácsonyi [...] Borsodi Nyomdában Felelős vez SZEMES ISTVÁN i i 1 I t [...]
71. 2009-08-10 / 186. szám
[...] a tömeg a falu polgármesterének kérése ellenére sem osz­lott fel Az [...] EGYZET Vírus a pártpolitikában Szántó István istvan szanto inform hu A politika [...] zetett százmilliókat Nem felelős Kocsis István i vezérigazgató a BKV végkielé [...]
72. 1968-08-18 / 194. szám
[...] borsodi népművész kapta meg Kada Istvánná Mezőkövesdről vala­mint Belovecz Józsefné Szik­szóról [...] járatokat Az igaz­gatóságnak az a kérése hogy a szállíttató vállalatok a [...]
73. 1986-01-25 / 21. szám
[...] elvégez­tetése és ellenőrzése Hatósági vizsgálatok kérése programozá­sa a vizsgálatokon való rész­vétel [...] SZÜV Miskolc Számítóközpont Igazgató Veres István Témavezető Debnár Gyula Telefon 61 [...]
74. 1981-06-21 / 144. szám
[...] Állami Építőipari Vállalat Fotó Kozma István Autósok figyelmébe LECSUKTAK A MINISZTERT [...] járművek érkezési sorrendjé­ben Az üzemeltetők kérése szerint két különböző vizs­gálatot végzünk [...]
75. 2007-06-18 / 140. szám
[...] díjait is ÉM INTERIÚ Albert Istvánnal a Miskolc Belváros Fejlesztési Kft [...] tíz éven belül a mis­Albert István Fotó Osztie Tibor Volt egy [...] utcáig nyú­ló Széchenyi negyedben Albert István Földszinten üz­letek vendéglátóhelyek eme­leteken lakások [...] vízza varodás lesz A Mivíz kérése az ott élőkhöz gondoskodjanak háztartásukhoz [...]
76. 2007-01-26 / 22. szám
[...] nyitotta meg a budapesti Szent István Bazilikában Jelenleg gőzerővel folynak a [...] sor balról Bukovenszky Béla Dobi István László Balázs Fotó Végh Csaba [...] Díjat adományozott az encsi Borsos István képünkön képző és iparművésznek Borsos István a Borsodi Amatőr Képző és [...] ha nem teljesülne ez a kérése a fülünknek nehe­zen elviselhető dallamvilág [...]
77. 2008-10-01 / 230. szám
[...] vonatkozó ajánlatok vizsgá­lata Juhász Léhi István istvan juhaszlehi inform hu Miskolc ÉM [...] igen volt e a városnak kérése Sárközi György A város örülne [...] Szatmári László salakmotoros Kérdéseiket az istvan juhaszlehi inform hu elektronikus levélcímre [...] ha népszerű Fotó Juhász Léhi István erre minden szempontból meg­felelő Az [...]
78. 1977-05-21 / 118. szám
[...] chilei hatóságok nem járulnak hozzá kérése teljesítéséhez Kedvező fo­gadtatásra talált az [...] a MTESZ székházban dr Tiszai István az Építési es Városfejlesztési Minisztérium [...]
79. 1999-11-11 / 263. szám
[...] testületi ülésen döntöttünk nyilatkozta Lehóczki István polgármester A képviselők egy­hangú döntése [...] írt az egyik budapesti ve­zetőnek Kérése nem maradt visszhangta lan hamarosan [...]
80. 1999-01-22 / 18. szám
[...] Milán Becejic főszer­kesztővel Miután e kérése nem teljesült elhagyta a szerkesztőséget [...] egy aranycsempé­szési ügyben nyilatkozta Sándor István a Vám és Pénzügyőrség Fővárosi [...] belügyminisztériumi telefon­számok is szerepeltek Sándor István a meghallgatás­ról nem kívánt többet [...]

 

Találatok szűkítése Gyűjtemény
mind
Találatok szűkítése Sorozat
mind