Észak-Magyarország, 2009. május (65. évfolyam, 102-126. szám)

2009-05-02 / 102. szám

H t-^S A fa „varázslói" Ma is él az asztalos szakma varázsa, de egyre nehezebb megfelelni gazdasági kihívásoknak és az elvárásoknak Kai Hz ém szentelték éjre a leégett Desztetenj^Jyjjj^i ÉSZAK- A| II Dl fí műm iiMr LU Független napilap LXV. évf., 102. sz. Ára: 100 Ft, előfizetőknek: 68 Ft 2009. május 2. Szombat Ma hűvösebb, délelőtt napos, dél­után erősen felhős idő valószínű. | ______/ Reggel Délben Este Anyák napja. Valószínűleg senkinek nem kell felhívni a figyelmét arra, hogy május első vasárnapján, azaz holnap az édes­anyákat köszöntjük. Köszöntsük akár egy saját készítésű ajándékkal, akár egy csokor vagy egy szál virággal, akár csak egy nagy puszival, a lényeg a szereteten van. Sok bol­dogságot kívánunk ezúton is minden édes­anyának! (Fotó: Ádám János) Konzerválnak egy üzemet a BorsodChemnél Miskolc (ÉM) - Leállította az egyik MDI üzemét a válság miatt a BorsodChem, de érdeklődésünkre azt a választ kaptuk, ez nem végleges, csupán „konzerválják” az üzemet. Pénzügyi szempontból ugyanis kedvezőbb, hogy az egyik üzem teljes kapacitással műkö­dik, a másik pedig zökkenőmentesen kapcso­lódhat be a termelésbe, amikor élénkül a fel­vevő piac. Mint azt a BC-nél hangsúlyozták, a gazdasági krízis ellenére sem hagyják el a korábban felvázolt stratégiai pályát, és intézke­déseikkel nem elsősorban a válságra koncent­rálnak, hanem a jövőre, ezért nem tervezik, hogy bezárnak bármilyen termelői egységet. Megtudtuk, a létszámleépítés felfüggesztése továbbra is érvényben van. Ugyanakkor a költ­ségcsökkentési és hatékonyságnövelési prog­ram részeként a nyugdíjkorhatár közelében lévő munkatársaknak felajánlotta a társaság a korengedményes nyugdíjazás lehetőségét, ezzel eddig 148-an éltek. Mint ismert, február­ban 550 dolgozó tervezett elbocsátását jelen­tette be a kazincbarcikai cég vezetése, utóbb a kormánnyal történt egyeztetés értelmében felfüggesztették a döntés végrehajtását. ÉSZAK-MAGYARORSZÁG KI 3501 Miskolc, Postafiók 178 © (46) 502-900 770133 03506409102 Az épített lakások átlagos nagysága az első negyedévben, m2-ben □ 2008 Grafika: ÉKN, forrás: KSH „Biztos lesznek halálesetek ff Székely Tamás szerint nem kerülhető el, hogy a járvány Magyarorszá­got is elérje. Budapest (MTI) - Nem kerül­hető el, hogy Magyarországon is járványt okozzon az új influ­enzavírus, ami még nem oko­zott megbetegedést hazánkban - mondta Székely Tamás egészség- ügyi miniszter, miután hazaér­kezett a szakminiszterek luxem­bourgi tanácskozásáról. A tárcavezető kérdésre közölte: az sem kerülhető el, hogy halál­esetek legyenek. „Sajnos az kell mondjam, biztos lesznek halál­esetek, minden influenzavírus és -megbetegedés okoz halálesete­ket, mert általában a legyengült szervezetet támadja meg, olyano­kat, akiknek egyéb betegségeik is vannak, éppen ezért kell idő­ben az intézkedéseket életbe lép­tetni” - fogalmazott. Székely Tamás szerint az új influenzavírus a „normál” influenza-szezonnal egy idő­ben érkezik majd meg. Közölte: van még influenza elleni védő­oltás, de a gyártót nem kérték fel, hogy további ellenanyagot gyártson, hiszen most nincs sze­zonja az influenzának. /16. IS3lldgOK. A hosszú hétvége a ballagás, a jövő hét pedig már az érettségi vizsgák jegyében zaj­lik a megye középiskoláiban. Fel­vételünk a Berzeviczyben készült, Miskolcon. (Fotó: Mocsári László) Hf&Vt ■} i ■ Fii /Í . jm * fi „Újra fényesedjen Tapolca" nak. Hiszen - folytatta - a fürdő­üzemeltetés napjainkban csak akkor rentábilis, ha szállodá­val egészül ki. ■ A Barlangfürdő mel­letti terület beépítésére 23 terv érkezett, a leg­jobbakat kihirdették. Miskolc (ÉM - NSZR) - A Barlangfürdő melletti terület beépítésére a Miskolci Turisz­tikai Kft. februárban ötletpályá­zatot írt ki. Ebben egy 120-150 szobás, négy csillagos, a für­dővel közvetlen kapcsolatban lévő szállodára, valamint kör­nyezetének kialakítására kér­tek javaslatot. A cél az volt: meg­találják a legjobb megoldásokat, ötleteket, amelyek megfelelnek a beruházói szándékoknak és a fejlesztési elképzeléseknek. A pályázatra 23 pályamű érke­zett, ebből nyolc megvásárlásá­ra tett javaslatot a Fedor Vil­mos alpolgármester által veze­tett zsűri. A nyerteseket csütör­tökön hirdették ki a városhá­zán, ahol az is elhangzott, hogy a zsűri milyen szempontok alap­ján bírálta el a pályaműveket. Ilyen volt például a park keze­lése, azaz a bíráló bizottság elő­nyösen ítélte meg azokat a terve­ket, amelyek egységes, „strand­tól mentes állapotba” állították vissza a helyszínt és a régésze­ti területet jelezték. Káli Sándor polgármester beszédében hangsúlyozta: fon­tosnak tartja, hogy Miskolcta­polca, amely több generációnak is élményt jelentett, újra fénye­sedjen. Fridély László, a turisz­tikai cég ügyvezető igazgatója szerint ez a szálloda turisztikai fellendülést jelenthet a város­A PÁLYÁZÓKRÓL Akik nyertek (az első három díja- zott pályamű, rangsor nélkül) HajzsóÉpítésziroda Bt. (Miskolc) Lévai Tamás (Budapest) Budapesti Építészművészeti Mű­hely Kft. (Budapest) Megvásárolt pályaművek Horváth Zoltán (Miskolc) Archikon Kft. (Budapest) Kovács Csaba (Budapest) Bordás és Pém Építésziroda (Bp.) Szabó János (Kanada) Beszámolók, pályázati döntések Miskolc (ÉM) - Számos napi­rendi pont szerepelt a megyei közgyűlés csütörtöki programjá­ban. Többek között dr. Vereckei Csaba megyei rendőrfőkapitány beszámolt a megye közbizton­ságáról, a határrend és határ­őrizet helyzetéről, az intézkedé­sekről és a feladatokról. Több hozzászólás is érkezett a témá­hoz, az eredmények elismerése mellett kérdésként hangzott el, hogy a jelenlegi közbiztonsági helyzetben vajon nem félnek-e a rendőrök is? Szóba került még az-úgynevezett „romagyilkossá­gok” felderítési állapota. Vála­szában a főkapitány határo­zottan állította az átlagosnak mondható fluktuáció során nem találkozott egyetlen rend­őrrel sem, aki félelmében távo­zott volna, a gyilkosságok tekin­tetében pedig annyit árult el: személyesen sokkal több adattal rendelkezik, mint az állomány és ezek ismeretében koordinál­ják a helyi rendőri tevékeny­séget. Utalt rá, az ügysorozat megoldása „presztízskérdés” a rendőrség számára. Az ülésen döntött a közgyűlés pályázati önrészek biztosításá­ról és pályázatelbírálásról is. Díjazottak. A megyei közgyűlésen adták át az elmúlt év munkájának elismeréseként a „Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Közbiztonságáért” díjakat. Az elismeréseket Ko­vács Béla r.alezredes (balról), Kaczvinszki Norbert r. szá­zados és Gyenes Attila r. törzszászlós kapta. (Fotó: A. j.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom