3. oldal, 427 találat (0,157 másodperc)

Találatok

41. 1933-11-08 / 253. szám
[...] állo­más vezetősége az őröltető személyeket Bozóky és Csányi Ferenc alsóvárosi paprikatermelő­ket [...] délelőtt megtartot­ta a tárgyalást Elsőnek Bozóky lánosnét hall­gatták ki aki elismerte [...] meg a paprikát Dr Horváth István kihágási bíró számos tanút hallgatott [...] Ítéle­tét amely szerint paprikahamisitás miatt Bo­zóky Jánosnét UO pengő pénzbüntetésre átvál­toztatható [...]
42. 2001-02-21 / 44. szám
[...] 1 14 41 92 4 Bozóky a grazi példát kell követni [...] Magyar Labdarúgó szö­vetség elnöke dr Bo­zóky Imre is Az MLSZ­vezetője az [...] 483 656 a új fa Bozóky Imre az MLSZ elnöke bizakodó [...] játékos edző Far­kas József Sándor István Sándor Roland Szabó Le­vente Kiss [...]
43. 2006-01-06 / 5. szám
[...] Ma­gyar Labdarúgó Liga elnökének Kisteleki Istvánnak a lá­nya Érdekel a futball [...] többet beszéltünk a fociról Kisteleki Istvánnal Mostanában ő Is jobban elfoglalt [...] még tavaly kezdődött amikor Kistele­ki István a labdarúgóliga elnöke firtatta a [...] jellemezte az MLSZ t lecsalózta Bozóky Imrét majd felrúgva a széket [...]
44. 1934-12-02 / 272. szám
[...] szeretettel dolgozik a árosrész érdekében Bozóky József felszólalásában hitet tett Újszeged [...] a ke­rület Lantos Rélát és Bozóky Józsefet városi kép­viselőnek nagy többséggel [...] most is megteszi Dr Széchenyi István kijelentette hogy az egvségespárt programja [...] naiv és hiszékeny Dr Hajnal István a Gömbös kormány politiká­jára ürítette [...]
45. 1910-06-02 / 9. szám
[...] amelynek leglelkesebb legintranzigensebb katonája Tisza István gróf az ország ma győzelemre [...] Szász József Wesselényi Ferenc báró Bozóky Árpád és még többen A [...] aradi választás elé ahol Tisza István gróf és Ba­rabás Béla állottak [...] Ernő mp gy 9 tt Bozóky Árpád Jp ellen Fehértemplom Pescha [...]
46. 2005-02-26 / 48. szám
[...] a tudományegyetemen tanul és vizsgázik Bozóky takarításra készül LABDARUGAS Bozóky Imre Szegeden Ez nem meglepő [...] a Magyar Labdarú­gó szövetség közgyűlését Bo­zóky egyedüli jelölt az elnöki pozícióra [...] tanulói 15 300 Ft Karády István dr 5000 Ft Berényi és [...] Berényi Lászlóné Beznoszka Ildikó Bitó Istvánná Bugyi Elemérné Bálint Gábor Bálint [...]
47. 1954-11-26 / 280. szám
[...] orvos Hámori Ed tanító Kántor István kereskedősegéd Vass Rezső tanár ördögh Péterné gyárimunkás Erdei István gyárimunkás Rózsa István telepvezető Bors István sütőseged Németh Zoltán tanár dr [...] Csiíes Mihály tsz tag Csányi István öntő Mágori Imréné kö alkalmazott [...] 137 Hódi Imre kertész 138 Bozóky István B M beosztott 173 Szegedi [...]
48. 1986-04-03 / 78. szám
[...] Bábszínház Jászai Mari­díjas bábművésze Hegedűs István Munká­csy Mihály díjas karikatu­rista Horkai [...] is játszott aztán Szendrő Józseffel Bo­zóky Istvánnal Bor József­fel Léner Péterrel Giricz [...] Budapesti Rézfúvós Együttes Tagjai Farkas István Magyari Imre Pa­lotai István Petz Pál Sza­bó László Berkes [...] formatervező Móré Mik­lós restaurátor Nádler Ist­ván festőművész Széchenyi Lenke az Iparművészeti [...]
49. 1980-04-03 / 79. szám
[...] Kormányos Béla Sötét Ferenc Szűcs István Urbán István Azok közül valók akik tudják [...] épületbe költözhettek A josné Hatvani István Lan­Domokos Rókus nevét fel tos [...] vezérelte szeren­csecsillaga És persze férje Bozóky István akit e hasá­bokon aligha kell [...]
50. 2001-11-22 / 272. szám
[...] edzőbizottság már közölte sze­mélyi javaslatát Bozóky Im­re az MLSZ elnöke az [...] György Détári Lajos vagy Var­ga István közül kerülhet ki Gel­lei Imre [...] csütörtö­kön minden kiderül tette hoz­zá Bozóky Októberben a tekések taroltak A [...]
51. 2002-07-01 / 151. szám
[...] 2 Csala Nikolett Amatőrök 1 Bozóky Zita 2 Bo­ris Vanessa 3 [...] 1 Dobay Péter Gábor 3 Bozóky Benjámin 4 Oláh Ben­ce 5 [...] F 1 Szeged Dobai Oláh Bozóky A csapat­verseny végeredménye 1 Tata­bánya [...] 5 b AJÁNDÉKCSOMAGOT NYERT Szalma István Makó Jókai u 4 Kovács [...]
52. 1980-04-03 / 79. szám
[...] Ma­gyar Népköztársaság érde­mes művészének Avar Istvánnak a Nemze­ti Színház Kossuth díjas [...] Magyar Népköztársaság érdemes mű­vészének Balogh István Munkácsy Mihály díjas alkalmazott gra­fikusművésznek [...] Együttes Liszt Ferenc díjas vezető­jének Bozóky Istvánná Barta Máriának a Szegedi Nem­zeti [...] költő Csaná­dy János költő Csurka Ist­ván író Domokos Mátyás kritikus Görgey [...]
53. 2004-09-11 / 213. szám
[...] rite Balla András rite Baltás István cum laude Bánki László summa [...] laude Bors Melinda cum laude Bozóky István cum laude Bu­csuházy Rita cum [...] Ágnes summa cum laude Koncz István summa cum laude Kovács Ágnes [...] laude Tajti Gergő rite Tekse István rite Terney Daniella summa cum [...]
54. 1947-05-03 / 99. szám
[...] melyet Székely László főtitkár és Bozóky László ügyv elnök irt alá [...] és Élelmiszer Kiskereskedők elnö­ke tiltakozóit Bozóky ügyv elnök ama felszólalása ellen [...] KISOSz kon­gresszuson nem hangzott el Bo­zóky elnök szájából Az bog 7 [...] és bazáráru kis­kereskedők elnöke Verlelu István sk a piaci rőfös kiskereskedők [...]
55. 2000-06-16 / 139. szám
[...] rendezvényso­rozata Bagaméry László ezút­tal Szalai Istvánnal a Tisza Volán MÉH Focisuli [...] korosztálynak az MLSZ elnöke dr Bozóky Imre jobbról az első és [...] csapatoknak az MLSZ elnöke dr Bozóky Imre adta át az érmeket [...] a legidősebbek kezdték A Ló­czi István vezette 8 l esek és [...]
56. 1969-05-13 / 107. szám
[...] fakadt a rendezés legfőbb dilemmája Bozóky István­nak minden különösebb tám­pont előzetes tapasztalat [...] három kereskedő Réti Csaba Szabady István Halmi László és a három [...] ügyesen próbál­ta észrevétlenül hagyni Bőr­csök István Teleki Vilmát és ifj Rácz [...] mint tanú Terhelően val­lott Hebők Istvánra Lakatos Antalnéra akik a szóban [...]
57. 2006-01-04 / 3. szám
[...] időben a szövet­ség elnöke azaz Bozóky Imre is elvesztette elnöki mandátumát [...] Bereg megyei szövetség el­nöke szerint Bozóky Imre min­den jogosultságát elvesztette ma [...] biztosan nem lesz szakvezetője Kisteleki István az MLL elnöke szerint az [...] a magyar futball ellen mondta Bozóky Imre Tegnap véget ért a [...]
58. 1992-09-26 / 227. szám
[...] Sze­ged volt a következő állomás Bo­zóky István hívására Itt ismerkedett meg feleségével [...] Lorca mai ma­gyar opera Baka István Ko­rinthoszi menyasszonya nem kifejezetten közönség­darabok [...]
59. 2001-02-19 / 42. szám
[...] F 2 Tóth Gergő 3 Bozóky Benjá­min B 3 Tutrai Tamás [...] Egyesület Tranger M Tran­ger Zs Bozóky Tóth A B­C 2 Szegedi [...] Kovács Z Fejes Edző Himer István CSFC Nagy Zs Má­rics Kocsis [...] Babó Hleba Szakmai igazgató Sándor István Gólszerzők Borbás P Bartyik 1 [...]
60. 1968-06-02 / 128. szám
[...] kö­zöttük Vaszy Viktor karmes­tert és Bozóky István ren­dezőt E prózai és zenei [...] az ugyancsak hazafelé tartó Le­le István Tápé Üjosztás 12 szám alatti [...] megszólította először Tamásit majd Lele Istvánt hogy Szegeden hol lehet még [...] magatartásáért Ta­mási Andrást és Lele Ist­vánt ök azok akik áttörték a [...]

 

Találatok szűkítése Gyűjtemény
mind
Találatok szűkítése Sorozat
mind