Délmagyarország, 2005. március (95. évfolyam, 50-74. szám)

2005-03-01 / 50. szám

KEDD, 2005. MÁRCIUS 1. •HIRDETÉS" 15 Bozóky az elnök LABDARUGAS MUNKATÁRSUNKTÓL A Magyar Labdarúgó-szövetség tegnapi tisztújító közgyűlésén az egyetlen jelöltet, Bozóky Imrét választották ismét elnöknek a küldöttek. A szervezet első szá­mú vezetője 1999. szeptember 25-én került pozíciójába, az ak­kori, kétfordulós választáson 62:46-os aránnyal győzte le Ko­vács Attilát. Ezúttal 87-en sza­vaztak Bozóky mellett, hatan el­lene. Az MLSZ újabb öt évre megvá­lasztott elnöke úgy véli, komoly és nagy volumenű feladatok megoldása előtt áll. - A szervezeti struktúra olcsó és hatékony átalakítására min­denképpen szükség van, és re­mélhetőleg idén sikerrel rendez­zük meg a női U19-es Euró­pa-bajnokságot, valamint jövőre az UEFA-kongresszust. Ezenkí­vül reményeink szerint a horvá­tokkal közösen sikerrel pályá­zunk a 2012-es kontinenstorná­ra - fogalmazta meg főbb teendő­it Bozóky, aki nem számított ar­ra, hogy ilyen nagyarányú támo­gatottsággal (87 igen, 6 nem) vá­lasztják újra a küldöttek. A sportvezető véleménye sze­rint a szervezet anyagi helyzeté­nek sikeres konszolidációja és az elindított utánpótlásprogram mi­att szavaztak neki ismét bizalmat. - A futball példát mutatott, hi­szen az amatőrök és a profik egy­aránt engem támogattak az elnö­ki poszt betöltésére, így végre ál­landóság alakulhat ki, s be lehet fejezni a megkezdett programo­kat - jelentette ki Bozóky Imre. A szervezeti struktúra átalakí­tásával kapcsolatban konkrétu­mokkal nem tudott szolgálni, de a cél az lenne, hogy a csapatok ál­tal megtermelt pénz nagy része a kluboknál maradjon, s ne szerve­zeti költségekre használják fel. A rendkívüli tisztújító közgyű­lésen a 14 tagú elnökség nem lett teljes, az utolsó személyről a má­jusi éves rendes közgyűlésen dön­tenek. Hétfőn négy voksolási kör sem volt elég, bár az elsőben már 12-en bekerültek a testületbe. - Elsődleges célom, hogy végre megvalósítsam az összefogást a magyar futballban. Nekem hi­tem az, hogy a most megválasz­tott elnökség képes előre mozdí­tani a labdarúgásunkat. Aki ebbe nem hisz, attól azt kérem, hagyja dolgozni azokat, akik ezen fára­doznak - mondta zárásként Bo­zóky. Az elnökség tagjai: Balázs And­rás, Fülöp Ferenc, Hamar László, Horváth Cs. Attila, Illés ]ános, Klement Tibor, Kutasi Róbert, Makray Balázs, Mezey György, Nemes Ferenc, Ofella Zoltán, Puhl Sánáor, Orell Zsolt. Grosicsék Szegeden MUNKATÁRSUNKTÓL Szerdán Dobó fános önkormány­zati képviselőjelöltnek rangos és népszerű vendégei lesznek a 18 órakor kezdődő fogadóóráján. A szegedi Kodály Téri Általános Is­kola aulájában az érdeklődők talál­kozhatnak az Aranycsapat két le­gendás labdarúgójával, Buzánszky lenővel és Grosics Gyulával. A résztvevők között - egy felajánlás­nak köszönhetően - két darab ezüst emlékérmet sorsolnak ki, amely a 6:3-as londoni diadalt és az Aranycsapatot ábrázolja. Lékó ötödik remije SAKK MUNKATÁRSUNKTÓL A linaresi nemzetközi szuper sakktorna hatodik fordulójában a leggyorsabb partit Topalov és a házigazdák kedvence, Vallejo vív­ta. A bolgár klasszis a 32. lépés­ben késztette megadásra a spa­nyolt. A nap rangadóján az indiai Ananá és az orosz Kaszparov a 44. lépésben döntetlenben egye­zett meg. A szegedi sakkzseni, Lé­kó Péter a világos bábukat vezetve közel hatórás, 76 lépéses marato­ni csatában nem bírt a FIDE-vi­lágbajnok Kaszimázsanowal. Eredmények: Topalov (bolgár)­Vallejo (spanyol) 1:0, Anand (in­diai (-Kaszparov (orosz) döntet­len, Lékó-Kaszimdzsanov (üzbég) döntetlen. Az állás: Kaszparov (5) 3,5 pont, Anand (5), Topalov (5), Kaszimdzsanov (6) 3-3, Lékó (5) 2,5, Adams (5) 2, Vallejo (5) 1. A mai szünnep után szerdán Vallajo ellen ül asztalhoz Lékó. Sárközi győzelme KUZDOSPORT MUNKATÁRSUNKTÓL Az évek óta megszokott egyesült államokbeli meccsén szerepelt Sárközi Róbert. A szegedi küzdő­sportos negyedik profi ketreces harcán indult Kalifornia állam­ban, a sacramentói Collusa ka­szinóban tartott Gladiator Chal­lenge-en. A tizenhárom mérkő­zést magában foglaló est tizen­kettedik párjában Sárközi az amerikai top fighterrel, a jelen­tős birkózómúlttal rendelkező Kyacey Uscola ellen küzdött. Az első menetben a hazai versenyző kisebb fölénybe került, ám a sze­gedi ügyesen védekezett. Aztán a második menetben már rákény­szerítette akaratát ellenfelére, és egy-két rúgással a földre vitte. A játékrész második percében az­tán Sárközi szinte kivégezte rivá­lisát: Uscola az állóharcban ka­pott ütésektől, azok nagyságától hosszú percekig nem tudott láb­ra állni. A szegedi sportoló több ígére­tes meghívás birtokában van, lépked felfelé a ranglistán. Felké­szítői: Birkás László, Nagymi­hály Zoltán, Lehoczky Csaba. Totónyeremények BUDAPEST (MTI) A Szerencsejáték Rt. tájékoztatá­sa szerint a 8. fogadási heti nye­remények a jövedelemadó levo­nása után a következők. A 13 plusz egy találatos szelvény 36 volt, nyereményük egyenként 177 ezer 651 forint. 13 találatos szelvény 112 volt, nyereményük egyenként 28 ezer 939 forint. 12 találatos szelvény 2520 volt, nyereményük egyenként 1275 forint. 11 találatos szelvény 17 ezer 397 volt, nyereményük egyenként 185 forint. 10 talála­tos szelvény 71 ezer 5 volt, nye­reményük egyenként 75 forint. A góltotóban 6 találatos szel­vény nem volt. 5 találatos szel­vény mindössze egy volt, nyere­ménye 42 ezer 296 forint. 4 talá­latos szelvény 13 volt, nyeremé­nyük egyenként 4880 forint. A helyes tipposzlop: 1, 1, 1; 2, 1,X;X,X, 1;2,X, 1, 1; 2. Russai Petra a kispadról szurkol majd a társaknak Nagy dobásra készülnek KOSARLABDA A Szeviép-Szeged női kosárlab­dacsapata csütörtökön este hat órakor az izreli Anda Ramat Hasharon gárdáját fogadja FIBA Európa-kupa mérkőzésen az új­szegedi sportcsarnokban. A sze­gediek még nem adták fel az esetleges továbbjutást. Kettő­zött erővel készülnek a visz­szavágóra. Csodák márpedig nincsenek. Sokszor halljuk ezt a megállapí­tást, bár a sport már sokszor megcáfolta. Születtek már meg­lepetések. Ebben bíznak a Szevi­ép-Szeged női kosárlabdacsapa­tának szurkolói is. Csodában és bravúrban. Igen, abban, hiszen az izraeli Anda Ramat Hasha­ron ellen nem semmi teljesít­ménnyel kellene előrukkolnia a Tisza-parti alakulatnak. A múlt héten idegenben, 86-62-es, az­az huszonnégy pontos vereséget szenvedett a magyar gárda. Pe­dig... Három perccel a meccs vége előtt még csak kilenc volt „köz­te". A hajrában azonban történt valami, az izraeli bajnok egy pa­rádés végjátékot produkált, így tudott nyerni ilyen különbséggel. A visszavágón mindegy minden alapon küzdhetnek a szeviépe­sek, és ezt ígérik is. A Diósgyőr ellen elveszített Magyar Kupa összecsapás után éppen ez volt a fő téma a játékosok körében. Tudják, tartoznak a drukkerek­nek, és ígérik: felszántják majd a pályát. Az biztos, hogy Russai Petra nélkül. A szegediek centere a DKSK ellen szenvedett sérü­lést. Az is biztos, hogy a csinos játékos egyelőre nem megy férj­hez, mert a gyúrúsujján egy nagy kötés éktelenkedik. A csont jó néhány millimétert el­mozdult, úgy kellett az orvo­soknak visszarakniuk. Russai legalább négy hétig nem játsz­hat. A Hasharon gárdája szerdán délután érkezik Szegedre, este hét órakor pedig a meccs helyszí­nén gyakorol. A szegedi vezetők jó hírrel tudtak szolgálni: a diá­kok és a nyugdíjasok ingyen te­kinthetik meg a mérkőzést. S. R. Az Első Beton kapusa meglátogatta a Crystal Palace edzését Bodrogi a Király-imádó Bodrogi példaképe Király Gábor Fotó: Karnok Csaba Bodrogi Kornél fél évet töltött Angliában, Londonban. Az Első Beton Szeged NB l-es futsal­csapatának kapusa ez idő alatt meglátogatta Király Gábort, a Crystal Palace magyar váloga­tott kapusát. Boárogi Kornél az Első Beton Szeged NB l-es futsalcsapatának kapusa. A fiatal hálóőr fél évig Angliában, Londonban élt. A nyelvtanulás mellett dolgozott és focizott. A remek adottságokkal rendelkező kapussal az élmé­nyekről beszélgettünk. - Először úgy volt, az USA-ba utazom, és a tengerentúli terem­bajnokságban védek majd. Ez az utolsó pillanatban meghiúsult. A kalandvágy továbbra is dolgozott bennem, ezért barátnőmmel Londonba utaztunk. A brit fővá­rosban sok-sok munkába bele­kóstoltam. Dolgoztam az Ang­lia-Kanada rögbiválogatott meccsen, ami hatalmas élmény volt. Harmincezren szurkoltak. Belepillanthattam az Arse­nal-Bolton Premier Ligás meccs­be is, igaz, keveset láttam belőle, mert a stadionban büfés fiú vol­tam. Bodrogi Kornél hatalmas Ki­rály Gábor imádó. Evek óta ked­vence a Crystal Palace magyar válogatott hálóőre. Mi sem bizo­nyítja jobban, hogy mennyire kedveli a hálóőrt, mint az: a Be­ton kapusa is hasonlóan szürke­mackóban véd, mint Király. - Unokatestvérem férje révén sikerült eljutnom a Palace egyik edzésére. Király a csapat egyik hangulatfelelőse, rengeteget bo­hóckodott, a társak sokszor fe­küdtek a nevetéstől. Egy laza tré­ninget láttam, a két kapus külön dolgozott, de semmi különleges dolgot nem csináltak. A foglalko­zás végén sikerült beszélgetnem Királlyal, aki nagyon barátságo­san fogadott. Egy nagy álmom valósult meg azzal, hogy talál­koztam vele. A kis angliai kitérő után január óta ismét az Első Beton Szeged gárdájával készül Bodrogi Kor­nél. Sőt Tihanyi Csaba kiállítása miatt a Kanárik ellen újból pá­lyára lépett bajnoki mérkőzésen. - Londonban is rendszeresen védtem. Egy 4+l-es III. ligás bajnokságban szerepeltem, egy nemzetközi csapatban. Brazil, portugál és lengyel társaim vol­tak. Jól ment a játék. Annak külön megörültem, hogy kará­csonykor Roszkos Zoltán elnök újból a Beton edzésére invitált. Teljes erőbedobással kezdtem el edzeni. Jelenleg a JGYTF testnevelés-rekreáció szakán tanulok. Éppen az iskola miatt jöttünk vissza Angliából. Fur­csa volt a Kanárik ellen beszáll­nom, izgultam is, hiszen hirte­len padról kellett a kapuba áll­nom. Szerencsére nem volt gond, így annak nagyon örül­tem, hogy győztes meccsen mutatkozhattam be az idei baj­nokságban. SÜLI RÓBERT Teljes a pénteki DK-csapat Péntektől Vásárhelyen csatázik a magyar tenisz Davis Kupa-vá­logatott. A honi együttes az Eu­ró-afrikai zóna II. csoportjában Monacóval mérkőzik. MUNKATÁRSUNKTÓL Péntek, délután egy óra. Ebben az időpontban kezdődik a Ma­gyarország-Monaco férfi tenisz Davis Kupa-mérkőzés Hódme­zővásárhelyen. A két együttes az Euró-afrikai zóna II. csoportjá­ban csatázik. Aki nyer, az a felju­tásért menetelhet, míg amelyik gárda vereséget szenved, az a ki­esés elől menekülhet. A mieink közül már péntek óta a meccs helyszínén gyakorol, a mellizomsérúléssel bajlódó Bar­áóczky Kornél, Kiss Sánáor szö­vetségi kapitány, és /ancsó Mik­lós, a Hód TC játékosa, a váloga­tott egyik edzőpartnere. Vasár­nap délután befutott Kisgyörgy Gergely és Kiss Sebő is. Mindket­ten külföldről, Németországból és Horvátországból érkeztek a Csongrád megyei városba. Sze­rencsére egészségesen. Tegnap a délelőtti tréning előtt beszélget­tünk a szövetségi kapitánnyal, Kiss Sánáorral. - Most már teljes csapattal ké­szülünk. Délelőtt és délután gya­korlunk. Kornél egyre jobb álla­potban van, igaz, egyelőre még nem szervált, ma dől el, hogy ott lesz-e a monacóiak elleni össze­csapáson. A vendégek elég furcsa körülmények között érkeztek meg, lekésték a párizsi csatlako­zást, így csak vasárnap késő este futottak be. Nagyon jó a hangulat a csapaton belül, igaz, ez már az elmúlt esztendőben is jellemző volt, egységes válogatottat alkot­tunk. Most fontos lesz, hogy a srácok minél gyorsabban alkal­mazkodjanak a gyors pályához, és sikerrel vívjuk meg a szá­munkra fontos DK-összecsapást. A mérkőzés sorsolására csütör­tökön kerül sor, ekkor derül ki, hogy kik játsszák az első napon az egyeseket. REFLEKTOR CSÚSZIK A FOCIRAJT Az eredetileg tervezetthez képest egy héttel csúszik a labdarúgó Arany Ászok Liga tavaszi rajtja: az erre a hét végére kiírt 16. fordulót március 12-én és 13-án rendezik meg - így döntött az MLSZ elnöksége. A 17. fordulóra március 16-án, a 18. körre pedig március 19-én és 20-án kerül sor. A március 16-ára tervezett Magyar Kupa-negyeddöntőket április 6-án játsszák le. A halasztásra azért került sor, mert a téli időjárás miatt jelenleg csak az Újpest pályája alkalmas játékra. A tegnapi döntésre reagálva a Magyar Labdarúgó Liga elállt attól, hogy idén tavasszal megrendezze a Ligakupát. HORGOSI SIKER Felkészülési kézilabdatornát rendeztek Röszkén, melyen a következő eredmények születtek: Röszkei SK-Horgos 19-27, Horgos-Marostői SE 22-17, Röszkei SK-Marostői SE 20-27. Végeredmény: 1. Horgos, 2. Marostői SE, 3. Röszkei SK. MEGYEI DIÁKOLIMPIA A közelmúltban rendezték meg Szegeden a városi műjégpályán a gyorskorcsolyások megyei diákolimpiai döntőjét. Győztesek, 0. korcsoport (óvodások): Konkoly Virág (Toldi) és Németh Lóránd (Gyertyános), I. korcsoport: Sántha Bianka (IGYTF Gyakorló) és Farkas Tamás (Madách), II. korcsoport: Kónya Zsófia (Alsóvárosi) és Kovács Dániel (Fekete), III. korcsoport: Gonda Lujza (Pallavicini) és Oláh Bence (Táltos), IV. korcsoport: Szalóky Daniella (Táltos) és Dobay Péter (Dózsa), V. korcsoport: Szalóky Jenni (Deák) és Neszvecskó László (Déri), VI. korcsoport: Baksa Zoltán (Déri). SZENTESI TEKEGYŐZELMEK A férfi teke NB II-ben szereplő Szentesi TE, valamint az NB III-as Szentesi VTE is győzelemmel zárta az elmúlt fordulót. Eredmények, NB II: Szentesi TE-Szank 6:2 (2872-2813). A szentesi pontszerzők: Garai Tibor 521, Farkas László 495, Kormányos István 477, Molnár Péter 466 fával. NB III: Szentesi VTE-Földeák5:3 (3018-2985). Pontszerzők: Tóth Attila 516, Vígh Ferenc 502, Szabics Krisztián 489, ill. Hajdú Attila 535, Farkas Mihály 526, Lóczi János 497 fával. EREDMÉNYES SZENIOROK A Szentesi Delfin ESC sportolói Nyíregyházán a nemzetközi szenior úszóversenyen szerepeltek. Eredményeik, Berezvainé Virágos Éva első lett 50 és 100 m háton, 50 és 100 m gyorson, valamint 200 m vegyesen; Debreczeni Beáta első lett 50 és 100 m mellen, harmadik lett 50 és 100 m háton, valamint 200 m vegyesen; Cseuz László első lett 200 m vegyesen, második lett 50 és 100 m mellen, 50 és 100 m háton, 50 és 100 m pillén; Melkuhn Dezső első lett 100 m pillén, második lett 200 m vegyesen, harmadik lett 50 és 100 m pillén, valamint 100 m háton; Bocskay Zsófia második lett 50 m pillén, harmadik lett 200 m vegyesen és 100 m gyorson; Kasza József második lett 100 m pillén, dr. Kanyó Ádám harmadik lett 50 és 100 m háton. A 4x50 méteres férfi gyorsváltó a dr. Kanyó, Melkuhn, Cseuz, Kasza összeállításban a harmadik, a 4x50 méteres vegyes váltó pedig ugyanebben az összeállításban a második helyen végzett. ERDÉLYI GYŐZÖTT Az ausztriai Bad Aussee-ben Renault-kupa néven síversenyt rendeztek. A szegedi Tömörkény gimnázium tanulója, Erdélyi András Ede az ifjúságiaknál (testnevelő: Kiss András) első helyen végzett.

Next

/
Oldalképek
Tartalom