Délmagyarország, 1999. szeptember (89. évfolyam, 203-228. szám)

1999-09-27 / 225. szám

Fakó ezüst Dunaújvárosból röplabda Munkatársunktól A Medikémia Szeged extraligás férfi röplab­dacsapata a hétvégén Dunaújvárosban szere­pelt a Dunaferr-kupán. A szegediek végül - a körbeverések miatt ­ezüstérmesek lettek, de a mutatott játékkal, a teljesítménnyel nem le­hetett elégedett Nagy Péter edző. - Ez egyértelműen csaló­dás! - mondta Nagy Péter, a Medikémia vezetőedzője. ­Igaz, a Csepel ellen az első három szettben, kísérletezés­képpen a két ukrán légiós, Melnicsuk és Nyirka nélkül játszottunk. A negyedikben tnár velük egyenlítettünk, a mindig is lutri ötödik játsz­mát viszont elbuktuk. A Du­naferrel szemben jól kezd­tünk, az első szettet meg­nyertük, utána is nagy küz­delem alakult ki, a győzelem is benne volt a partiban. Az ilyen meccseket a bajnok­ságban hozni kell! A Kecs­kemétet már simán megver­tük. A Csepel és Dunaferr elleni fiaskó azonban érez­hetően megfogta a társas­ágot, bár ezekből az eredmé­nyekből még nem szabad messzemenő következtetése­ket levonni. Az Extraligában nagyon kell figyelnünk, mert az újvárosi torna bebizonyí­totta, hogy egy-két szett, vagy meccs erejéig a gyen­gébb gárdák, mint a Csepel, összekaphatják magukat és alaposan meglephetik a fa­voritokat. A szegedi csapat ered­ményei: Medikémia-Csepel SC 2:3 (-21, 13, -20, 12, -10), -Dunaferr SE 1:3 (23, -21, -16, -25), -Kecskeméti RC 3:0 (24, 19, 15). A Dunaferr-kupa vég­eredménye: 1. Dunaferr SE, 2. Medikémia Szeged, 3. Kecskeméti RC, 4. Csepel SC. Bozéky elnöki befutója Dudapest (MTI) Bozóky Imrét válasz­tották meg a Magyar Labdarúgó-szövetség el­nökének. A voksolás második körében Ko­vács Attila 46, Bozóky Imre pedig 62 szavaza­tot kapott. Az ellenőrző bizottság elnöke Varga terenc lett, Benkő Lász­lót pedig az MLSZ tiszte­letbeli elnökének válasz­totta meg a közgyűlé­sen. Az MLSZ elnökségéért folytatott küzdelem első kö­rében Kovács Attila 40, Bo­tóky Imre 39 szavazatot ka­Pott (tehát egyiküknek sem Volt meg az 50 százalék plusz 1 voks), így a második fordulóban már csak rájuk lehetett szavazni. Az esélye­sek között emlegetett Mezey Györgyre 27-en voksoltak, ő tehát kiesett a versenyből. Még a szavazás előtt vissza­lépett Dlusztus Imre, Kiss József és Molnár László a je­löléstől. Mezey György: - Egyál­1ólán nem vagyok csalódott, hiszen egy becsületes küzde­során maradtam alul Kovács Attilával és Bozóky Imrével szemben. Bármelyi­kük is lesz az MLSZ első em­bere, készséggel állok ren­delkezésére, és a legjobb tu­dásom szerint fogom segíteni a munkáját. A második fordulóban ttár csak két jelöltre - Bo­?-öky Imrére és Kovács Atti­lára - lehetett szavazni. A voksoláson egy küldött nem vett részt, így összesen 108 szavazat oszlott meg a pá­lyázók között. Bozóky Imre 62:46-os szavazati aránnyal bizonyult jobbnak Kovács Attilánál. Az ellenőrző bi­zottság elnökévé Varga Fe­rencet választották meg a küldöttek. Bozóky Imre: - Boldog vagyok, s külön örömmel tölt el, hogy korrekt küzdelem­ben sikerült győznöm. A ma­gyar labdarúgás jelenleg morális válságban van, amit meg kell szüntetni, és békét kell teremteni a futballtársa­dalomban. Az MLSZ több­milliós hiányát és adósságát szintén ki kell egyenlítenünk. A magyar sportvezetés segít­sége szükséges ahhoz, hogy rendet teremtsünk. Kovács Attila: - Gratu­lálok az új elnöknek! Remé­lem, hogy sikeresen végzi majd a munkáját, és sokkal több segítséget kap majd a labdarúgásban dolgozóktól, mint én. Amennyiben felkér­nek az elnökségi tagságra, akkor azt szívesen elválla­lom, mert ez a pozíció is megtisztelő lenne számomra. Az MLSZ újonan meg­választott elnöksége. Mezey György, Annus Vince, Ba­lázs András, Fekete Miklós, Ferencz Gyula, Frank Ta­más, Kamarás István, Kle­ment Tibor, Kovács Attila, Makray Balázs, Puhl Sán­dor, Szilvási József, Fa Sán­dor, Lázár Lajos. Bozóky Imre, az első vidéki, aki elfoglalhatja Qz MLSZ elnöki székét. (MTI Telefotó: Illyés Tibor) Nyolc percre a csodától... A 27. percben elszabadult a pokol a stadionban: Mikler (15-ös számú mezben) fejese bevágódott az MTK kapujának jobb alsó sarkába! (Fotó: Kamok Csaba) labdarúgó PNB Szeged LC-MTK 1-2(1-1) Szeged, Felső Tisza­parti stadion, 10 ezer né­ző. Vezette: Hanyecz (Tú­rná, Tóth P.). SZEGED: N. MARKO­VICS 6 - POPOVICS 5,5, URBÁN 6, PALÁGYI 6, MIKLER 6 - VÖRÖS 6, OLÁH 6, MAJOR 6, HERCZKU 5, JEREMEJEV 5,5 - FARAGÓ 0. EDZÖ: NAGYLAKI KÁLMÁN. MTK: Babos G. - Kom­lós!, Kuttor, Szamosi, Ko­vács H. - Erős, Halmai ­Illés - Madar, Kenesei K., Egressy. Edző: Henk ten Cate. Csere: Faragó helyett NAGYPÁL (5) a 28., Erős helyett Fehér Cs. a szü­netben, Mikler helyett UDVARI (-) a 65., Kovács H. helyett Preisinger a 75. percben. Gólszerzők: Mikler a 27., Illés a 36., Preisinger a 82. percben. Sárga lap: Erős a 12., Major a 62., Udvari a 69., Szamosi a 92. perc­ben. Szögletarány: 2:5 (0:4). Nem volt egyszerű bejutni szombat délután a Felső Ti­sza-parti stadionba. Már 16 órakor több százan álltak a sorban, de legnagyobb meg­döbbenésükre a jegyeket kéz­ből árulták, s csak azok ve­hettek, akik azonnal beléptek a stadion területére. Többen ugyanis nem voltak különö­sebben kíváncsiak a juniorok mérkőzésére, csak az este 7 órakor kezdődött PNB-s ta­lálkozóra. - Elnézést kérünk a szur­kolóinktól, de a biztonság miatt kénytelenek voltunk ezt a módszert alkalmazni. Tu­domásunkra jutott ugyanis, hogy a korábbi hazai meccse­reakció Jobbulást, Faresz! A 20. percben ritkán látható sportszerűtlenség ját­szódott le az ellenfél tizenhatos vonalának környé­kén: a válogatott kerettag kapus, Babos Gábor nyúj­tott lábbal beleszáUt a labdát támadó szegedi gólzsák­ba, Faragó Istvánba. Bár a csatár néhány perces ápolás után megkísérelte folytatni a játékot, a fájdal­mai ezt nem engedték. Mentők szállították az új klini­kára, ahol a vizsgálat megállapította, hogy Faresz­nak több bordája is eltört, s az egyik ilyen kilyukasz­totta a tüdejét, ami sajnos légmellet eredményezett... Mint megtudtuk, ez hidegen hagyta Babost, aki mély­ségesen szégyeüheti magát, hisz' még arra sem vette a fáradtságot, hogy felhívja a harcképtelenné tett Fa­ragót, elnézést kérjen tőle, s jobbulást kívánjon ne­ki... Mi most helyette is megtesszük: Jobbulást, s mi­előbbi gyógyulást Faresz! inkre olyanok is szép szám­mal kilátogattak, akik a ha­mis, fénymásolóval sokszo­rosított jegyekhez feketén fél áron jutottak hozzá - adott magyarázatott az intézkedés­re Kurai László, a Szeged LC technikai vezetője. Az MLSZ-közgyülésről két órával a kezdés előtt „fu­tott be" Nagylaki Kálmán, aki meglepő kijelentésre ra­gadtatta magát: „Két esetben eszem meg nyilvánosság előtt a kalapomat: egyrészt, ha ma pontot szerzünk a bajnoktól, másrészt pedig, ha a követke­ző meccsünkön, Dunaújvá­rosban is én ülök le az edzői kispadra..." Ezzel kapcsolat­ban elmondta a elnök-tréner, amennyiben tulajdonos társa, Mile Jerkovics felvállalja a klub finanszírozását, akkor ő jelöli ki a vezetőedzőt, ha vi­szont nem, akkor Nagylaki kezében lesz a döntés. Ebben az esetben Linka József lehet a befutó. 27. perc: Majorral sza­bálytalankodtak a 16-os ma­gasságában, közel az oldal­vonalhoz. A szabadrúgást Je­remejev csavarta a kapu elé, Babos a gólvonalon ragadt, az őrizetlenül hagyott Mikler pedig öt méterről a jobb sa­rokba csúsztatta fejjel a lab­dát, 1-0. 36. perc: Madar jobbról adott középre, Egressy feje­sét még sikerült hárítania N. Markovicsnak, azonban Illés ismétlésénél már ő is tehetet­lennek bizonyult, l-l. 61. perc: Meccslabdát puskázott el Vörös! Egy hosszú átadást követően a fél pályáról ugrott ki a jobb ol­dalon a hazai játékos, Babos kifutott elé, ő pedig 30 m-ről átemelte felette a labdát, amely balszerencséjére átpat­tant az üresen maradt ka­pun... 82. perc: Egressy balról élesen küldte laposan a kapu elé a labdát, s az a pár perc­cel korábban pályára lépő Preisinger lábáról 5 méterről pattant be a bal alsó sarokba, 1-2. 89. perc: Illés ugrott ki a védők között, már csak N. Markovics volt az útjában, alányúlt a labdának, de az a kapu fölött hagyta el a játék­teret. 90. perc: Urbán lábában volt az egyenlítő találat, de sajnos ott is maradt... A há­zigazdák csékája Kuttor és Komlósi között betört a 16-oson belülre, megcélozta a kapu bal sarkát, de Babos óriási reflexszel elcsípte a labdát. Nem érdemelt vereséget a kiesés ellen harcoló Szeged LC a címvédő MTK-val szemben! Az kétségtelen, hogy a fővárosiak birtokolták többet a mezőnyben a labdát, de a hősiesen védekező haza­iak remekül védték a kapuju­kat, a ritka ellenakcióik pedig egytől-egyig veszélyt jelen­tettek Babos kapujára. Meg­kockáztatjuk: a nagyobb helyzeteket tekintve, akár for­dított eredmény is születhe­tett volna. Nem hiába mondta az egyik szurkoló a lefújást követően: „Nem a legigazsá­gosabb sportág a labdarú­gás!" Hát, van benne vala­mi... Nagylaki Kálmán: - Elé­gedett vagyok a fiúk hozzáál­lásával, kis szerencsével pon­tot, esetleg pontokat is sze­rezhettünk volna a nálunknál jobb MTK ellen. A labdarú­gás azonban a törvényszerű­ségek játéka: ahogy mi hetek óta készülünk, az még véletle­nül sem nevezhető mindenna­pinak... Henk ten Cate: - A reme­kül védekező és határtalan lelkesedéssel küzdő Szeged a vártnál jóval nehezebb fel­adat elé állított bennünket. Sxőlpól László • A juniorok mérkőzésén: Szeged LC-MTK 2-2 (1-2) Szeged: Dobó - Gyányi, Németh, Tuiján, Lóczi - Bó­ka, Csűri, Miklós (Horváth), Kerekes - Szekeres, Fábián. Edző: Lóczi István. Gólszerzők: Fábián, Sze­keres. Jók: Dobó, Szekeres, Lóczi, Csűri, Fábián. A ha­zaiak remekül játszottak, megérdemelten szereztek pontot a pár héttel ezelőtt az FTC-t 1 l-0-ra(!) legyőző fő­városiak ellen. licnt y0 08 fisé Meszes Márk személyszállító andromeda albérletközvetítő CONTEXT szőnyeg­es lakástextilbolt ^IRPlus Vendéghétvége labdarúgó PNB Munkatársunktól A labdarúgó PNB 7. for­dulójában inkább a vendé­geknek termett babér. Ide­genben nyert az Újpest (Ta­tabányán), az MTK (Szege­den), a Diósgyőr (Siófokon), a Vác (Szombathelyen) és még pénteken a listavezető Gázszer (a Rába-partján). Az agárdi gárda ezzel a di­adalával továbbra is őrzi veretlenségét és fokozato­san növeli előnyét üldözői­vel szemben. A sikerek mellett még két döntetlent is jegyezhettek a látogatók. A hazai együttesek közül csak a Vasas és az FTC győzött, igaz, ezeken a mérkőzéseken az ellenfelek (a ZTE és a Nyíregyháza) még gólt sem rúgtak. Eredmények: Nagykanizsa­Debrecen 1-1 (1-0) Nagykanizsa, 4000 néző. Vezette: Kassai. Gólszerzők: Kerekes, ill. Siklósi. Kispest-Dunaferr 2-2(0-1) Budapest, Bozsik-stadion, 2500 néző. Vezette: Buko­vics. Gólszerzők: Medgyesi (2), ill. Medgyesi (öngól), Tököli. Győr-Gázszer 0-1 (0-0) Győr, 7000 néző. Vezette: Juhos. Gólszerző: Árki. Vasas­Zalaegerszeg 1-0(1-0) Budapest, Fáy utca, 4400 néző. Vezette: Arany. Gólszerző: Szili. Tatabánya­Újpest FC 0-2(0-1) Tatabánya, 8000 néző. Ve­zette: Ábrahám. Gólszerző: Kovács Z. (2). Ferencváros­Nyíregyháza 4-0 (2-0) Budapest, Üllői út, 5900 néző. Vezette: Sápi. Gólszerzők: Tóth M„ Horváth P. (2), Mátyus (11­esből). Siófok-Diósgyőr 0-2 (0-2) Siófok, 1000 néző. Vezet­te: Sóthy. Gólszerzők: Kunzo, Rai­can. Kiállítva: Sallai (Siófok). Haladás-Vác 2-3(1-1) Szombathely, 2000 néző. Vezette: Szabó J. Gólszerzők: Marginean, Somfalvi (1 l-esből) ill. Füle, Vén, Kasza. A bajnokság állása 1. Gazszer 1 Vasas 3. MTK 4. Dunaferr 5.Gydr 6. Debrecen 7. Tatabánya 8. Ferencváros 9. Nagykanizsa 10. Zalaegerszeg 11. Újpest 12. Diósgydr 13. Kispest 14. Nyfregykáza 15. Haladás Iá. Szeged IX 17. Vác 18. Siófok 15- é 19 ii- t is 0 2 1 12- 4 13 14- 9 12 12- 5 II 10- 9 II 10-11 11 ii - 7 10 9- « 10 7-4 8 10-11 8 10-12 8 9-11 8 8-13 8 7-15 t á-12 5 8-16 4 3-13 1 A Siófoktól 3 büntetőpont levonva.

Next

/
Oldalképek
Tartalom