565 találat

Találatok

1.
[...] t Kor­mos Vilmos Lovas János Szaniszló György 11 o t Nagy Dániel III o t Szaniszló István Tóth Imre IV o t A Zsindely házba Bartha Sándor Czövek György Hizó Lajos Kalydi [...] Komáromi József Maradi András Pataki Sándor Szombathy Tibor Lugosi Zoltán IV
2. (126. oldal)
126 Villányi Szaniszló fögymn igazgató két kulcs Gangéi [...] Károly nyílhegy sarkantyú patkó Lestyánszky Sándor nyílhegy Villányi Szaniszló sarkantyú Andrássy Játios hímzett disz [...] ujabbkori rézgyűrű Nyomtatványok kéziratok Villányi Szaniszló Rákóczy Zsigmond és György levele [...] Több db zuzmó aj Kabina Sándor VII o t 1 db [...]
3. XVI. A Ciszterci Diákszövetség (146. oldal)
[...] intézetet Déli 12 órakor a Szaniszló pihenőnél jelentek meg ahol újból [...] i számában megjelent Búcsú Mócs Szaniszlótól című emlékiratát amelyet mély csendben [...] intézet közszeretetben álló igazgatója Kűhn Szaniszló is akit az ebéd alatt [...] István dr ügyvéd Pécs Friedrich Sándor gyógyszerész Pécs Gács Ferenc dr [...]
4. (39. oldal)
[...] Hatházi Béla Imreh István Kövesdi Sándor Kun András Márton Márton Ferenc [...] György Rösler Sarolta Simon Béla Szaniszló Zoltán Szent györgvi János Szőke [...] Baló Árpád Békés Károly Benedek Sándor Biásini Sándor Biró Gábor Bodor Béla Boér [...] Schultz István ifj Szabó István Szaniszló János Szele Endre Szentgyörgyi Miklós [...]
5. (197. oldal)
[...] István Gruber M Kosztka Szent Szaniszló élete Kertész Béla Szent Imre [...] B osztályból Darvas Albert Szent Szaniszló élete Székely Rezső Szent Imre [...] András Szent Ala­jos élete Tímár Sándor Szent Imre herceg II A [...] Alajos élete Mednyánszky Lajos Szent Szaniszló élete II B osztályból Ambrus [...]
6.
Fürst Tamás Nagy Mihály Zivieczky Szaniszló Vid László 1640 ben Forró [...] Cobavius András Pocobello Philibert Posarell Sándor Nagy Mihály Klobusiczky János Fissinger [...] 1643 ben Bellecius Péter Posarell Sándor Khun Alajos Hey Lörincz Fissinger [...] Kreiten Kázmér Viszochany Ferencz Gaseczky Szaniszló Galgóczy Ferencz Bankó András Medek [...]
7.
[...] Vutskits üy dr 18 Molnár Szaniszló 17 Lukács István 16 Zimmermann [...] Vutskits üy dr 18 Molnár Szaniszló 17 Lukács István 16 Zimmerman [...] 17 Lukács István 16 Nagy Sándor 16 Klacskó Olivér 0 16 [...] 16 Lukács István 16 Nagy Sándor 17 Szilárd Leó 17 1914
8. (26. oldal)
[...] Vili évf Horváth László Rutich Sándor vitéz Kárpáthy Oli­vér Balkay Gyula [...] 3 IX 29 Frűhweisz völgy Szaniszló pihenő III IV évf Homonnay [...] 4 X 12 Frűhweisz völgy Szaniszló pihenő I II évf Saád [...] Remeterét I Vili évf Mednyánszky Sándor Marosi Lázsló Saád Ferenc Nagy [...]
9.
[...] Marádi András 111 b Tarr Sán­dor ll b o t 25 [...] a Papp Ferenc ll a Szaniszló István 111 a Paszternák László [...] 1 Padiszt Zoltán 1 Péchy Sándor V Szabó László Endre 11 b Sza­niszló György 1 Szombathy Tibor 111 [...]
10. (101. oldal)
[...] Sörényi Mátyás Somsits Imre Szombathelyi Sándor Stipits Szaniszló Szálkái András Staudinger József Szuchits [...] rkv d Gyurkovits János Hertzeg Sándor Hollósy József Horváth Ádám Jankovits [...] Sörényi Mátyás Staudinger János Stipits Szaniszló Strausz Mihály Sveterszky Ignác Szombat­helyi Sándor Szőllősy József Szutsits István Szük [...]
11. XII. A Ciszterci Diákszövetség (82. oldal)
[...] szentmisét A szentmise után Kűhn Szaniszló gimn igazgató előtt tisztelegtek hol [...] elmondott kegyeletes szavakban áldoztak Nyírő Sándor és Sipos Mihály hősiesen elhunyt [...] ebédre gyűltek össze ahol Kűhn Szaniszló igazgató Barna Jácint és Börötzffy [...] az iskolatársakat akinek szavaira Kűhn Szaniszló igazgató kedves közvetlenséggel válaszolt és [...]
12.
[...] 15 Kukoró Ferenc 30 Péchy Sándor 15 P VI osztályosok Bakos [...] P Pus­kás Lajos 10 P Szaniszló István 10 P Szombathy Tibor [...] László 10 Örvendi Zoltán 10 Szaniszló György 10 P osztályosok Bartha Sándor Czövek Gvörgv Csiszár Miklós 20 [...] Bornemisza András Gönczi Tibor Pataki Sándor Petrássy Tibor IV osztályosok Gáli [...]
13.
[...] évek száma 4 12 Vinterkorn Sándor Propaedeutika 8 és görög nyelvtanár [...] Ambrustól VI osztály Átalános hittan Szaniszló szerint VII osztály A hittan különös része Szaniszló szerint VIII osztály A hittan [...] folytatása és a ker erkölcstan Szaniszló szerint Mind e­nik osztályban hetenkint [...]
14.
[...] nevezte e korszakot dr Takács Sándor a pesti piaristák Értesítőjében a [...] Rochus Bernárd János 1735 36 Szaniszló Szeverin Mátyás 1736 37 Máté [...] Samu Damascén Domokos 1738 39 Sándor Damascén Antal 1739 40 Paulin [...] Gellért 1746 47 János Adorján Szaniszló 1747 48 Mihály Flórián Jenő [...]
15. XV. A Ciszterci Diákszövetség (81. oldal)
[...] oki jegyző Egerág vitéz Dénes Sándor dr számvevőségi tisztv Pécs Draskóczy [...] Zoltán kgi iroda­főtiszt Felsősegesd Kurucz Sándor postatiszt Budapest Martos Mauthner Jenő [...] osztálytársak Szentmise után tisztelegtek Kühn Szaniszló igazgató és a megjelent tanárok [...] lendületes szívből fakadó szavakkal Kühn Szaniszló igazgató válaszában hangsúlyozta hogy a [...]
16. (21. oldal)
[...] II Cseri Pál III B Szaniszló József III A Vinter Zoltán [...] Bi czó Károly L Makai Sándor III A Tóth Pál V [...] József VI o t Nagy Sándor könyvkereskedő adományából szintén jutalomkönyvben ré­szesültek [...] Tisztavári Ervin III A osztályban Szaniszló József Szivák Pál Tóth Jenő [...]
17. IX. Adatok a lefolyt tanév történetéhez (92. oldal)
9 Ösztöndíjas tanulók Makoldy Sándor VIII o t élvezte az [...] kamatjából 100 koronát kapott Makoldy Sándor VIII 50 koronát Debreczeni István [...] esperes 10 Dr Láng György Szaniszló 10 Singer Lipót 10 Dr [...] Poór János 8 Kovács Ferdinánd Szaniszló 6 Kacsó Károly 6 Nonn [...]
18. (25. oldal)
[...] dr Erdélyi László dr Feichtinger Sándor Fieber Henrik báró Forster Gyula [...] Gusztáv Róder Alajos dr Rejtő Sándor dr Sághy Gyula Sörös Pongrác [...] Ácsay Ferenc Vojnits Döme Villányi Szaniszló Récsey Viktor Prikkel Marián Borossay [...] Fehér Ipoly 1874 82 Villányi Szaniszló 1882 94 Vojnits Döme 1884 [...]
19. (13. oldal)
[...] dr Erdélyi László dr Feichtinger Sándor Fieber Henrik báró Forster Gyula [...] Gusztáv Rödler Ala­jos dr Rejtő Sándor Sághy Gyula Sörös Pongrác Szentimrei [...] Acsay Ferenc Vojnits Döme Villányi Szaniszló Récsey Viktor Prikkel Marián Borosay [...] Fehér Ipoly 1874 82 Villányi Szaniszló 1882 94 Vojnics Döme 1984 [...]
20. VII. A Ciszterci Diákszövetség. A Szövetség működése. Öregdiák visszanéz (72. oldal)
[...] Nendtvich Andor Ügyvezető alelnök Kűhn Szaniszló Titkár dr Böröcz Marcell Jogtanácsos [...] László dr Jobbágy Valér Kűhn Szaniszló Losonczy György Sikora Gyula tagok [...] Budapest dr Dőry Dénes Fridrich Sándor dr Furtényi Géza dr Garay [...] dr Jakab Béla dr Jantsits Sándor Siklós dr Jellachich Lajos Komócsy [...]