Református Kollégium, Kolozsvár, 1916

f0+3 ' A KOLOZSVÁRI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM (ÁLLAMILAG SEGÉLYEZETT FŐGIMNÁZIUM, ELEMI ISKOLA, BENNLAKÁS) ÉRTESÍTŐJE AZ 1916—17. ISKOLAI ÉVRŐL. KIADJA : AZ ELÖLJÁRÓSÁG. KOLOZSVÁR, Nyomatott Oomlios Ferenc „Lyceuin‘<>-köny vnyomdAban. iy 17.

Next

/
Oldalképek
Tartalom