Kegyes tanítórendi katolikus gimnázium, Nagykároly, 1895

— 92 — ritka a 18, 19, sőt több éves ifjú sem, a kik mellett szépen megférnek a 14, 15 éves ifjak. A parván, hogy a két ellen­tétes osztályt állítsam szembe egymással, eltekintve a mini- mistáktól, kiket tulajdonképen a gymnasiumra készített elő a türelmes professor, 8, 9 éves gyermekek mellett 15, 16, 17, sőt 20 éves ifjak szerepelnek. Általánosságban szólva azt észleltem, hogy a ruthének és oláhok gondolták rá magukat a tanulásra ily előhaladott korban; bár nem ritka az eset a katolikusoknál is, hogy 15 éves korában iratkozott be az ifjú parvistának. Helyesen nevezte e korszakot dr. Takács Sándor a pesti piaristák Értesítőjében a szabad nevelés kor­szakának, mert csakugyan nem állott útjában a praefectusnak semmiféle paragraphus, semmiféle rendelet, a mely megkö­tötte volna kezét. A minimisták között, kiket én az előkészítő iskola növendékeinek tartok, 5, 6 éves gyermekekkel igen gyak­ran találkoztam. Bemutatom végezetül e korszak tanárait évek egymás­utánjában úgy, amint a Liber iuventutisban találtam. I‘raefectusok : Tanárok : 1727/28. Gábor.1) István. Dénes. 1728/29. Albert. Dénes. Julián. 1729/30. Albert. Lénárd. Lázár. 1730/31. Albert. Kon rád. Lázár. 1731/32. Adolf. Bonaventura. Boldizsár. 1732/33. Vincze. Albert. Boldizsár. 1733/34. Vincze. Boldizsár. Viktorin. 1734/35. Rochus. Bernárd. János. 1735/36. Szaniszló. Szeverin. Mátyás. 1736/37. Máté. Zsigmond. Damascén. 1737/38. Samu. Damascén. Domokos. 1738/39. Sándor. Damascén. Antal. 1739/40. Paulin. Adorján. 1743/44. Keresztély.2) Boldizsár. Jenő. 1744/45. Ágoston. Lihán Paulin. Rudolf. 1745/46. Ágoston. Kajetán. Gellért. 1746/47. János. Adorján. Szaniszló. 1747/48. Mihály. Flórián. Jenő. 1748/49. Justinián. Ferdinánd. Ferencz. 1749/50. Ödön. Marcell. György. 1) Kezdetben csak a szerzetes név van feljegyezve. 2) 1741., 1742., 1743-ban a pestis miatt nem jelentkeztek tanulók. <

Next

/
Oldalképek
Tartalom