Kegyes tanítórendi katolikus gimnázium, Nagykároly, 1899

IX. Adatok a lefolyt tanév történetéhez

9. Ösztöndíjas tanulók: Makoldy Sándor VIII. o. t. élvezte az Ágoston-féle 360 koronás ösztöndijat; Fok Ferencz VII. o. t. az Ágoston­féle 360 koronás, Papp Mihály VII. o. t. a Galiana-féle 120 koronás, Tóth Kálmán VI. o. t. az Alapy-féle 300 koronás, Thanhoffer István III. o. t. a Wölcsey-féle 312 és Thanhoffer-féle 260 koronás, Patay Béla III. o. t. az Ágoston-féle 360 koronás ösztöndijat. A Winterhalter­féle alapítvány 100 korona kamatját elnyerte Szolomájer Antal II. o. t. A Jelinek Ignácz-féle alapítvány 100 korona kamatjából 50 koronát kapott Debreczeni István VIII. o. t. mint a ki legszebben tette le az érettségi vizsgálatot, 50 koronát pedig Kovács József VI. o. t. Nagy­Károly város milleniumi alapítványának 200 korona kamatjából, 100 koronát kapott Makoldy Sándor VIII., 50 koronát Debreczeni István VIII., 50 koronát Betuker Tivadar III. o. tanulók, kik a magyar történelem tanulásában legszebb eredményt mutattak fel. A Serly Károly-féle alapítvány 50 korona kamatját elnyerte Vodicska Sándor VIII. o. t. 10. Segélydijások: Az izr. önképző-egyesület 36 koronáját kapta Kaimovics Lajos V. o. t. A Nagykárolyi Takarékpénztár Gönyei-féle 60 koronájából 20—20 koronát kaptak: Gottlieb Ferencz VIII., Fetzer József IV., Friedmann József III. o. tanulók. 11. Jutalmazottak: A Jordán-féle alapból, mint jeles rajzolók 1-1 darab 10 frankos aranyat kaptak: Márkus László I., Lehmann Kálmán IL, Komáromy István III., Szabó Lajos IV. o. tanulók. Az Erős Gyula­féle alapítvány 20 korona kamatját kapta Kuuk János VI. o. t. Id. Zanathv Mihály 20 koronáját kapta Kovács István VI. o. t. Jeney István 10 koro­náját kapta Pap József 111. o. t. A Fekésházy-féle alapból könyvjutalmat nyertek : Antal Miksa VIII., Papp György V., Ludeseher György III. o. tanulók. 12. Jótékonyság: A Nagykárolyi Takarékpénztár a physikum gyara­pítására 20 koronát adományozott; a Központi Takarékpénztár a tanári könyvtár gyarapítására 10 koronát, a Kereskedelmi és Iparbank 20 koronát ugyanazon czélra. Más adományokról a kijelölt czélról szóló feje­zetekben van említés téve. A „Vakokat gyámolító-egylet" javára az ifjúság 32 korona 28 fillért adományozott. Kedves kötelességemnek tartom, hogy közöljem azon mélyen t. hölgyek és urak s egyesületek nevét az adomány megjelölésével, kik rövid hat hónap alatt lehetővé tették, hogy az intézet egy 760 korona áru zongora birtokába jusson. A szíves adományozók a következők : Dr. Serly Gusztáv 20 kor.. Győző Andor Budapestről 18 kor.; Nagykárolyi Takarékpénztár 12 kor. ; Önsegélyző-Népbank 12 kor.; Róth Károly 14 kor. és két zongoraszék; Kereskedelmi és Iparbank 12 kor. 50 fillér; Palczer Ernő 10, Szolomájer Ferencz 10, Fitos Ferencz 10, Csilléry Dávid 10, Schik Emil 10, Csóti Márk 10, Vanke József 10, Hollósy Béla 10 kor. 20 fdlér, Nádor Béla 10, Tímár Péter 10, Kosztra Ignácz esperes 10, Dr. Láng György Szaniszló 10, Singer Lipót 10, Dr. Czukor Lajos 10, Dr. Adler Adolf 10, Kaufmann Adolf 10, Poór János 8, Kovács Ferdinánd Szaniszló 6, Kacsó Károly 6, Nonn Gyula 5, Kaufmann Izidor 4, Dr. Jékel László 4, Kun Miksa 4, Szabó Ignácz 4, Nonn Ferenczné 4, Lőrincz Gábor 4, Berger Ármin 4, Nonn Endre 3, Makai Józsefné 2, Makai József 2, Maniettené 2, Kovácsné Zanathy Emma 2, Központi Takarékpénztár 2,

Next

/
Oldalképek
Tartalom