Szent Benedek-rendi katolikus gimnázium, Győr, 1852

14 Rendes tanári személyzet 185%-ban. 1. Simon Zsigmond, igazgató, és hittanár 5. 6. 7. 8. osztályban. A tanári hivatalban töltött éveinek száma 15. 2. Körmendy Piacid, latin nyelv- 4. 5., történelem- és földrajz- 3. 4. és magyar nyelv-tanár 4. osz­tályban. A tanári hivatalban töltött évek száma 29. 3. Barthely Gelö, osztályfő 4. osztályban; mennyiségtan- természettudományok- és német nyelv-tanár 3. 4. osztályban. A tan. hiv. töltött évek száma 27. 4. Kovátsits Marcell, osztályfő 2-ik osztályban; latin nyelv- 2. — mennyiségtan- és természetrajz­tanár 1. 2. osztályban. A tan. hiv. tölt. évek száma 24. 5. Orsonics Iván, bölcs, tudor; osztályfő 8. osztályban; természettan- és rajztanár 5. 6. 7. 8. osz­tályban. A tan. hivat, töltött évek száma 26. 6. Mikus Kilény, osztályfő 1. osztályban; magyar és latin nyelv- 1. — földrajz- és történelem-tanár 1. 2. osztályban. A tan. hivat, töltött évek száma 21. 7. Fojtényi Kassziáu, osztályfő 6-ik osztályban; magyar nyelv- 6. — és latin nyelv-tanár 6. 7. 8, osztályban. A tan. hivat, töltött évek száma 15. 8. Pfeffel Cal. Jósef, hit- és bölcs, tudor; osztályfő 5-ik osztályban; történelem- és földrajz- 5. 6. 7. 8. és német nyelvtanár 5. 6. osztályban. A tan. hivat. tölt. évek száma 13. 9. Tavasy Móricz, osztályfő 3-ik osztályban; latin 3. — görög 3. 4. — és magyar nyelvtanár 2. 3, osztályban. A tan. hivat, töltött évek száma 14. 10. Prux Xav. Ferenci, hittanár 1. 2. 3. 4. és német nyelvtanár 1. 2. 7. 8. osztályban. A tan. hivat. töltött évek száma 12. 11. Szabó Othmár, osztályfő 7-ik osztályban; mennyiségtan- 5. 6. 7. és magyar nyelvtanár 5. 7. 8. osztályban. A tan. hivat, töltött évek száma 4. 12. Vinterkorn Sándor, Propaedeutika- 8. és görög nyelvtanár 5. 6. 7. 8. osztályban. A tan. hivat. töltött évek száma 3. Előadott tantárgyak. I. Hittan. I. osztály. Hit, remény, szeretet. Kézi könyv: Öreg katekizmus. — Ó szövetség története Palaestina föld­iratával. Kézi könyv: Hóder Alajos, pótolva a tanár által. II. osztály. Az apostoli hitvallás értelmezése. Kézi könyv: Egri nagy katekizmus. — Uj szövetség törté­nete, hozzá alkalmazott földirati figyelmeztetésekkel. K. k.: Róder Alajos, pótolva a tanár által. III. osztály. Az Isten tiz, az anyaszentegyház öt parancsolata, és a ker. igazság. K. k.: Egri nagy katechizmus. IV. osztály. A hét szentség; szentelmények, és az anyaszentegyház szertartásai. K. k.: ugyanaz. V. osztály. A hit- és erkölcsi igazságok alkalmi ismétlése mellett a ker. religio- és egyháztörténelem főpontjai. K. k.: A kath. egyház története a középtanodai ifjúság számára Fábián Ambrustól. VI. osztály. Átalános hittan. Szaniszló szerint. VII. osztály. A hittan különös része. Szaniszló szerint. VIII. osztály. A hittan különös részének folytatása, és a ker. erkölcstan. Szaniszló szerint. — Mind e­nik osztályban hetenkint 2 óra. Latin nyelv. I. osztály; hetenkint 8 óra. Betű-tan, elöisme az igékről, fő- és melléknevek, névmások, igehatározók, számnevek, elöljárók; szabályok a nevek nemeiről. Olvasás, fordítás, Stobaeus jeles mondatai, és Phaedrus meséinek elemzése. Kézi könyv: Szepesi Imre 1. r.

Next

/
Oldalképek
Tartalom