Református főgimnázium, Nagykőrös, 1927

21 * 1 A nagykőrösi ref. Arany János gimn. Diákszövetség adományából 150—150 P jutalmat kaptak: Asztalos Andor VI., Wizer Armand VIII. o. t.; ugyancsak a diákszövetség adományából 25—25 P karácsonyi ajándékban részesültek: Pordán-Horváth László II., Cseri Pál III. B., Szaniszló József III. A., Vinter Zoltán IV., Bazsó Lajos V., Asztalos Andor VI., Somogyi Magda VII., Wizer Armand VIII. o. tanulók. A Bihari-Keresztúri alapítványból 125—125 pengőt kaptak: V. Szűcs Dénes III. B., Irházi Ambrus VIII. o. tanulók. Pláger Gyula és neje alapítványából 80 pengőt kapott Tisztavári Ervin. A Kalocsa Balázs alapítványból 30 P 90 f-t Rácz István IV. o. t. A Nagy­kőrösi Közgazd. Bank adományából 50 P-t Mándi-Nagy István. Dr. Kovács Zoltán emlékalapitványból 12 P 60 fillért Varga Ferenc III. B. o. t. mint rokon. A Horváth Gerzson emlékalapitványból a mennyiségtanban legkiválóbb tanuló jutalmazására 13 P 69 f-t Csapiár Melinda VIII. o. t. Sipos Árpád emlékalapitványból 4 P-t, özv. Kádár Sándorné alapítványából 2 P-t, az összevont alapítványok kamatából 83 fillért, összesen 6 P 83 fillért kapott Kácsa László I. o. t. B) Jutalmakból. Özv. Bazsó Kálmánné adományából egy-egy jutalomkönyvet kaptak: Bi- czó Károly L, Makai Sándor III. A., Tóth Pál V. o. t. és Danóczy József VI. o. t. Nagy Sándor könyvkereskedő adományából szintén jutalomkönyvben ré­szesültek: Szellő Ambrus I. o., Szűcs László II., Pordán-Horvát László II., Nagy Gusztáv II. o. t. C) A jótétemények összesítése. 1. Tandíj elengedés címén ............................... 1 106 P 2. Ösztöndíjak és jutalmak.......................... 3333 P 3. Az ifj. segítő egyesület utján..................... 48 P 4. Tankönyvsegély......................................... 228 3 P 5. Önképzőköri jutalmak............................... 4 8 P 6. Adakozó szülők utján............................... 66 7 P 7. Korrepeticiók utján.................................... 2 640 P 8. Lakás természetben.................................... 400 P Az összes jótétemények értéke : 10525 P V. Kiváló tanulásukért és jó magaviseletükért a tanári kartól dicsérettel kitüntetett tanulók névsora. I. osztályban: Dér László. II. osztályban Nagy Gusztáv, Osváth Klára, Pesthy János, Tisztavári Ervin. III. A) osztályban: Szaniszló József, Szivák Pál, Tóth Jenő. III. B) osztályban: Batár Zoltán, Cseri Pál. IV. osztályban:

Next

/
Oldalképek
Tartalom