Katolikus Főgimnázium, Csíksomlyó, 1905

197 kely huszárcsaládból származott tanulók segélyben része­sültek : Balázs Lajos VIII. oszt. tanuló 45 K. Balogh Ignácz » yy 45 11 Gegő Dávid VII. 11 70 11 Szántó Árpád 11 yy V 70 n György Elek 11 >? 70 n Csiszér Vilmos W 11 » 35 Bartalis Márton VI. » » 60 » Becze Elek V. n 60 n Kovács Dezső 11 W 11 60 V Györffi Ignácz n V 11 60 11 Karda Ákos n n » 60 ii Botár Dávid yy » » 60 » Fodor Gergely IV. n 11 30 n Erőss Péter n V 11 60 „ Ambrus András yy 11 W 60 n Péterffi László 11 *1 11 30 ii ífj. Mihály Gergely „ n 11 60 ii Ferencz József 11 w 11 60 » Kovács Lajos yy » 11 60 11 Sárosi Béla 11 V 11 60 » Jutalmazások, a) Az érd. róm. kath. tanulmányi alapból évenként járó 80 K. jutalmi átalányból vásárolt könyveket és Blénessy Alajos m. kir. államvasuti ellenőr úr „Hatszáz magyar nemzeti dal“ c. jutalmi célra küldött két könyvét következő jó viseletű s kiváló előmenetelt fel­mutatott tanulók kapták: I. A) osztályból: Ferenczy Béla: Rosti K.: Gonzaga Szent Alajos élete, Gegő István : Gruber M. : Kosztka Szent Szaniszló élete, Kertész Béla: Szent Imre herceg, Simon György : Szent Alajos élete. I. B) osztályból: Darvas Albert: Szent Szaniszló élete, Székely Rezső : Szent Imre herceg, Szőcs András : Szent Ala­jos élete, Tímár Sándor: Szent Imre herceg. II. A) osztályból: Nagy Dénes’: Szent Imre herceg, Tankó Károly : Szent Alajos élete, Mednyánszky Lajos : Szent Szaniszló élete. II. B) osztályból: Ambrus János : Szent Imre herceg,

Next

/
Oldalképek
Tartalom