732 találat (0,054 másodperc)

Találatok

1. 1953-01-13 / 10. szám
[...] tartotta ünnepi megnyitó beszédét Fosrogi István elvtárs a Megyei Tanács elnökhelyettese [...] rendszer Folytatás II o minősítés kérése Csatolni kell a minősítés elnyeréséhez [...] és az I oszt minősítess kérése A sportkör fdadata a szükséges [...] átlépési nyilatkozata az új sportkör kéré­se a régi sportkör kiadása mind­két [...]
2. 1997-07-15 / 163. szám
[...] 3 55 45 3 Fodor István Skála Coop Székesfehérvár 4 00 [...] hirdettek végeredményt a soproni ifjabb Kerese Gábor győzött A végeredmény 80 ccm es géposztály 1 ifjabb Kerese Gábor Soproni MC TM 2 [...] Szilárd Hunor SC TM 3 Kerese Péter Sop­roni MC Kawasaki 125 [...]
3. 2001-01-31 / 26. szám
[...] a klub Bruncvig Róbert Lajtos István Piri Ottó és Püspök Zsolt [...] további igényeket is fogalmazott Két kérése volt és mindkettővel egyetértünk Megítélése [...] és mi nem zárkó­zunk el kérése elöl Úgy foglaltunk állást hogy [...] jobb a meg­lévőknél A másik kérése a külföldi edzőtáborozás Nos elviekben [...]
4. 1953-11-15 / 268. szám
[...] út­törő rovatához küldjétek Előre Jóna István m úttörő oszt vez Kitüntetések [...] végzett kiváló munkájuk elismeréséül Bognár István az állami gazdasá­gok főigazgatósá ga [...] kérést benyújtaná Rajt iJelrtve játékengedély kérése Rajt illetve játékengedélyt csak a [...] ifjúsági és III osztályú minősítés kérése A sportkör feladata Ha ai [...]
5. 1958-07-19 / 169. szám
[...] a városi tanácsnál a donneriak kérése ügyében A városi tanács elnöke [...] hogy az Élelmiszer Kiskereskedelmi Vállalat kérése melyben 51 ezer forintot igényeltek [...] sürgős intézkedést várnak Né h István főépit 5 ze­tő utasítást adott [...] Már oly régen volt Ferenc István a kérdező le­mászik a szekérről [...]
6. 2004-10-04 / 232. szám
[...] segítik a mun­kánkat mondta Kecskés Kerese Tamás a szolgálat vezetője Kőmívesné Harkány Zsuzsa és Kecskés Kerese Ta­más örül az új irodának [...] Minczinger Katalin gyűjte­ménykezelő és Varga István városi könyvtár igazgatója miután ez [...]
7. 2007-02-08 / 33. szám
[...] p MU NKÁLTATÓI ADÓMEGÁLLAPÍTÁS J KÉRÉSE ADÓHATÓSÁGI K ADÓMEGÁLLAPÍTÁS kérése a munkáltatótól A vagy az [...] jelentette be I tegnap Gaskó István a szakmai szakszervezet illetve a [...]
8. 1999-08-19 / 193. szám
[...] tíz órakor megko­szorúzzák a Szent István domborművet Az ünnepsé­gen fellép a [...] jelent fennakadást a 36 tele­pülés kérése Korábban ugyanis bővítették a szenny­víztelepet [...] környezet szennyezés esélye A harminchatok kérése egyébként nem újkeletű ha­sonló megállapodást [...]
9. 1961-10-24 / 251. szám
[...] Dunántúlt Ferincz Vincze meg Hajdú István sze­rint olyan vidékekkel ismer­kedtek meg [...] Gaz­daságok Megyei Igazgatóságának főmérnöke Simon István a Tengődi Állami Gazdaság főmérnöke [...] Tsz tag Van e valami kérése özvegy édesanyám telje­sen munjcaképtelen egyedül [...] szolgálatra Szeret­ne tiszti iskolára mermi Ké­rése vegyék föl Kívánságát teljesítik A [...]
10. 2006-10-16 / 243. szám
[...] tarolt Első lett a Gepárducok Kerese Tibor Kereséné Riez Andrea Kerese Laura csapata második helyen a [...] T 6 Szakmai igazgató Kelemen István Játékosedző Nyári Tamás Debrecen Lehoczky [...]
11. 1986-12-03 / 284. szám
[...] ez számunkra kötelező előírás szakvélemény kérése végett a Kaposvári Erdőfelügyelőséghez fordul­tunk [...] megeshet hogy a két kiló kérése után levág­nak nekem belőle egy [...] volna mindjárt elha­jítani Ráth Végh István Egy pillanatra sem szűnt meg [...]
12. 2013-05-04 / 103. szám
[...] Újsághirdetés hívta Somogyba sors Egyetlen kérése van a jó Istenhez hogy [...] unokájában és tizenkét dédunokájában Egyetlen kéré­se van a Jó Istenhez hogy [...] minket próbált életben tartani KALÁNYOS ISTVÁN BABŐCSA Édesanyám azt mondta ne [...]
13. 2001-09-07 / 209. szám
[...] egyik napjának vendége volt Mikola István egészségügyi miniszter aki a magyar [...] MDF szóvivője szerint pártjának minden ké­rése teljesült a Fidesz MPP vel [...] lett volna Az MDF minden kérése teljesült Ön az utóbbi időben [...]
14. 1998-08-08 / 185. szám
[...] SE krosszozói léphettek fel ifjabb Kerese Gábor győzött Lipták Tamás pe­dig [...] osztályúak 8 in­duló 1 ifjabb Kerese Gá­bor Valvoline SE Kawa­saki 2 [...] WRC 3 Érdi Tibor Varga István Toyota Celica GT FOUR Hírek [...]
15. 1971-11-02 / 258. szám
[...] Imre Érdekes statisztikát készített Csontos István gyógyszertár­vezető Igazság néven 122 évvel [...] ese­tében Az idős beteg asszony ké­rése látszólag olyan egyszerű hogy az [...] még hány száz gazdá­nak a kérése arra kérem segítsen hozzá hogy [...] A gond nem csupán Belső Istvánná gondja és mindjárt hozzá kell [...]
16. 1959-02-11 / 35. szám
[...] erjedés a faluban mondja Papp István tanácselnök A zárszámadás közelebb hozta [...] gazda volt a kezdeménye­ző Kovács István púrttitkár a Szabadság Tsz tagja [...] Ta­nács keddi ülésén meghallgat­ta Dobi Istvánnak az Elnöki Tanács elnökének a [...] A tabiak és a siófokiak kérése megvalósítható Kívánságuk a hosszú sió­foki [...]
17. 1971-02-19 / 42. szám
[...] nyulat sze­retnénk felvásárolni mond­ta Ostoros István igazgató marha és baromfifelvásárjás némiképp [...] zalai László A somogyi nők kérése A ruhagyár gondoljon a megye [...] be­vásárló asszonyokat A somo­gyi nődolgozók kérése a Ka­posvári Ruhagyár többet gon­doljon [...]
18. 1953-01-11 / 9. szám
[...] SZTK ban történt kifizetés Szelstzky István sztahanovista az Útfenntartó Vállalatnál másfél [...] rendszer Folytatás Rajt illetve játékengedély kérése Asztalitenisz Ma délelőtt 10 órai [...] tatai edzőtáborba súlyemelő tanfolyamra Szabó István sporttársat hogy ez­zel lehetőségei biztosítson [...] Ifjúsági és III o minősítés ké­rése A sportkör négy példányban kitölti [...]
19. 1962-01-28 / 23. szám
[...] jogos váro­sunk lakóinak az a kérése hogy a kínálkozó áldásokat el­sősorban [...] a város a megye vezetőinek kérése is félre a válogatással aki [...] éve ismerem Ja­nit mondja Bódi István gép­kocsivezető Ha éjjel a leg­jobb [...]
20. 1956-06-17 / 142. szám
[...] a szakszer­vezet között akkor Vonyó Istvánná is biztosan mert volna szólni [...] gyermekének jobb körülményeket biztosíthasson Szemesné kérése jo­gos volt A Munkatörvénykönyv is [...] szabadságra mennie mert akkorra ütemezték kérése el­lenére Ha a szív legyőzné [...]