17 találat (0,393 másodperc)

Találatok

1. 1910-01-08 / 2. szám
[...] ezenkívül napirendre kerülnek 1 Schlosszer István kérelme hogy a bolt­bérleti szerződése [...] és közok­tatási miniszter megbízást adott Bozóky Endré­nek az orsz közoktatási tanács [...] Antal cipész segédnek ki Schlosszer István cipésznél 28 éve dolgozik Milyen [...]
2. 1910-04-23 / 17. szám
[...] Gábor püspökkel és gróf Tisza István főgond­nokkal élükön a kerület alkotó [...] is állítottak Tanintézeteink felszerelése Dr Bo­zóky Endre az országos közoktatási tanács [...]
3. 1931-01-24 / 4. szám
[...] a nagyvilágból Szombattól szombatig Bethlen István gróf miniszterelnökünk a következő vasárnap [...] Béla Bostrenhardt János Kállay Tamás Bozóky Ádám és Petzrik Jenő A [...] majd belügymi­niszter lett Mint Rakovszky István bizalmi emberének jelentékeny része volt [...]
4. 1931-06-27 / 26. szám
[...] Hogyan lesz valakiből tudós John Bozoky a magyar származású amerikai tudós [...] Andor államtitkárok Szobrot emelnek Tisza István grófnak és nagyatádi Szabó Istvánnak Tisza István szobrát a parlament és a [...] Zala György készíti Nagyatádi Szabó István szobrának elké­szítésére Sikló Ferenc kapott [...]
5. 1937-11-20 / 47. szám
[...] igazgató szakfelügyelő és dr Ba­logh István tanügyi titkár társaságában is­kolalátogatást teljesített [...] S J Jézustársasága atya pilismaróti Bozóky Gyula ny vezérkari ezredes és [...] Rákosy Endre főhadnagy 4 Dókus István főhadnagy 5 Bardio százados 6 [...]
6. 1941-03-22 / 12. szám
LÖWY BUTORHAZ GYŐR GR TISZA ISTVÁN TÉR 5 IDE MENJEN HA [...] területnek a rendezése is Szalai Istvánnak megengedték hogy a Szent István uti házának emeletre vétele alkalmából [...] a minden­kori honvéd állomásparancsnok jelenleg Bo­zóky Tasziló m kir ezredes Elnök [...] Varga László Atlétikai szakoszt Mayer Ist­ván Sport szakoszt Tölgyes László Kultúr­szakoszt [...]
7. 1941-08-30 / 35. szám
[...] zsarátnok Fölébreszthetné az égi lángot Bozóky Éva ÚJDONSÁGOK Ügyeletes gyógyszertári szolgálat [...] és műszaki vállalatnál Pápa Márfon István utca 3 szám Telefon 12 [...]
8. 1941-10-18 / 42. szám
LÖWY BUTORHÁZ GYŐR GR TISZA ISTVÁN TÉR 5 Y IDE MENJEN [...] hab 1 ringatja a napot Bozóky Éva ÚJDONSÁGOK Ügyeletes gyógyszertári szolgálat [...] szerint a Kormányzó úr Magdics István helybeli m kir állampénz­tári tanácsosnak [...]
9. 1942-02-28 / 9. szám
[...] Mihály Sándor 10 10 P Bozóky Tasziló 8 P Jankó Mihály [...] Máv elnökévé amely állás Horthy István kormányzóhelyettessé történt kinevezésé­vel üresedett meg [...]
10. 1942-03-07 / 10. szám
[...] a kormányzó­helyettes vitéz nagybányai Horthy István Öfőméltóságát Ezután Antal képviselőnk tar­totta [...] pápai Levente Egyesület előadásában Horváth István szakavatott rendezésében került színre Farkas [...] gárdista fölvonulta­tása A főrendező Horváth István Simák pe­dellus és Briglevics Gyula [...] diákok akik ezúttal diáklányok voltak Bozóky Éva Csépány Kató Szügyi Viktória [...]
11. 1942-08-15 / 33. szám
[...] Endre tanító Kamondi József Domonkos István Gergyessy László pápai lakosok Utóbbi [...] képviselte Megjelentek Hamuth János polgármester Bozóky Tasziló ezredes honvéd állomásparancsnok továbbá [...] József theol akad és Rab István gimnáziumi igazgatók szerkesztésében A hatalmas [...] Mihály Ólé Sándor és Rab István tartottak Majd dr Pongrácz József [...]
12. 1942-09-26 / 39. szám
[...] meg 3 DONSÁGOK Dr Antal István nemzetvédelmi propaganda miniszter városunk képviselője [...] mint a megye vöröskeresztes főápolója Bozóky Ta­sziló városparancsnok Hamuth János polgár­mester [...]
13. 1942-12-12 / 50. szám
[...] A zászlóaljparancsnok lelkesítő szavai után Bo­zóky Tasziló ezredes Szecsődi Ferenc g szá­zadosnak és Balázs István tiszthelyettesnek át­nyújtotta a Kormányzó kitüntetését [...]
14. 1942-12-26 / 52. szám
[...] közön­ség s Hamuth János és Bozóky Tasziló város­parancsnok is megjelent A [...] ő miséz a szentbeszédet Hörcsöki István hittanár tartja A református templomban [...]
15. 1943-05-15 / 20. szám
[...] előre nézek Üzent az Élet Bozóky Éva PRO PATRIA Dr JERFY [...] Bácsi Sándor helyett dr Huszár István jartott E megnyitó beszéd is [...] és hangulatosabbá vitéz nagybányai Horthy István hősi halált halt kormányzóhelyettes urunk [...] nyújtott Jeney Irén és Papp István is Kedden 11 én a [...]
16. 1943-06-19 / 25. szám
[...] Lux Adrienne jelesen Bakó Ilona Bozóky Éva Karikó Er­zsébet Karner Ilona [...] Radnay Irén üakítása továbbá Papp István Zvikli mókázása és Jeney Irén [...]
17. 1943-07-03 / 27. szám
[...] Szabó Honor Szabó Mária Száki István Takács Irma Tischler Mária Tóth [...] Horváth Elvira Hubert Gizella Kocz István Könye Margit Mészáros Rozália Mohácsy [...] Szabó János Szabó László Száki István Takács Irma Tischler Mária Tóth [...] o Billitz Gizella II o Bozóky Éva Fers Lenke Horváth Elvira [...]