2. oldal, 39 találat (0,242 másodperc)

Találatok

21. 1920-07-24 / 46. szám
[...] bérletet továbbra is A tiszt­viselők kérése méltányos ennek teljesítése főúri cselekedet [...] 11 órakor nyitotta meg Rakovszky István elnök Felolvassa Debrecen város fel­iratát [...] területi integritását és hatalmat Szent István korondja biztosítja amig nem lehet [...]
22. 1942-12-13 / 50. szám
[...] Elnökség lemondása és a felmentvények kérése 5 Jelölő bizott­ság jelentése 6 [...] gyfa ebédlő olcsón eladó Szent István út 26 fatelep Hálanyilatkozat Mindazoknak [...] fia Sán ttor izr Ember István m kir ejtő­ernyős őrmester és [...]
23. 1911-05-14 / 20. szám
[...] a halott hozzátartozóinak minden jó kérése nemes ellenkezése a vörös dalárda [...] alelnök Csapó Gyula pénztáros Schlosszer István jegyző Pethő András ellenőrök Pilzl [...] oszlik meg Gróf Elemér Vincze István e t Báró Kényesi Németh [...]
24. 1944-03-05 / 10. szám
[...] iskola igazgatója kép­viselte Az Állomásfőnökség kérése Városunk közönsége a többszöri fi­gyelmeztetés [...] ifjúság hon­védelmi vezetője dr Antal István nemzet­védelmi propaganda miniszter és Szinyei­Merse [...] Ágnes mindenes leánya hal­vaszületett Horváth István fonógyári munkás és Böröczky Lidia fia István ref Hoffer János szabó és [...]
25. 1936-05-03 / 18. szám
[...] fizető gazdákra A zöldségtermelő gazdák kérése gondolkodóba kell ejtse a fogyasz­tók [...] lelkesedés közepette vitéz deli­nai Draskóczy István altábornagyot a Kör diszelnökévé választották [...] választmány tagjai Goldstein Imre Soós István Hein­rich Simon és ifj Horváth [...]
26. 1935-10-06 / 41. szám
[...] fel ezek között elsősorban kormánysegély kérése Nándor megyésfőpásztor vezetése alatt Németh [...] és berendezte Majd Dr govics István ker esperes Te Deum ot [...]
27. 1921-09-18 / 211. szám
[...] 17 Az albizottsághoz megérkezett Magyarország kérése hogy a szövetségbe való felvételének [...] egy hete annak hogy Gadó István dr törvényszéki elnök öt hónapi [...]
28. 1910-12-11 / 50. szám
[...] elzárkózni a ref egyházkerü­let méltányos kérése elől hiszen a ref egyháznak [...] dr Körös Endre és Barthalos István szólaltak fel pártolólag Az utóbbi [...]
29. 1941-03-30 / 13. szám
[...] pártunk országos elnöke mondta Antal István dr legutóbbi beszédeikben határozottan bejelentették [...] évezredes hivata­los imája a zsolozsmánknak kérése Deus in adiutorium menm intende [...] sarkánál fordulunk be a Márton István utcába A bejáratnál diákcsoport áll [...] otthonában I közlemény írta MOLNÁR ISTVÁN
30. 1924-06-29 / 26. szám
[...] a munkásság jogos és méltányos ké­rése meghallgatásra nem talált a gyár [...] Zimmermann utcai elemi népiskolá­ban Horváth István tanítóképző inté­zeti tanár
31. 1933-07-30 / 31. szám
[...] POLITIKAI HETILAP Felelős szerkesztő Németh István dr Pápa 1933 Julius 30 [...] mor­dul a koldusok zajának monoton kérése adjatok alamizsnát Tele van­nak sokszor [...]
32. 1943-12-26 / 52. szám
[...] is A Ló emlékek Múzeumának kérése a közönséghez Bánffy Dániel báró [...] leánya Zsuzsánna Katalin rk Kerepes István műtrágya­gyári munkás és Kpács Mária [...] és Horváth Ann fia Ferenc István rk K Németh Jn in [...] rk 74 éves szívhüdés Laki István ács rk 83 éves tüdőlob [...]
33. 1932-06-26 / 26. szám
[...] elmüket 15 napon beiül Csermely István író Kaposvár Kul­tura könyvnyomda címre [...] megen­gedi a munkaidő csökkentendő a kerese épségben tartása mellett 3 Kollektiv [...]
34. 1927-10-30 / 44. szám
[...] dr népjóléti miniszteré úgyszintén Hal­tér István v miniszter szavai voltak akik [...] a munkások jogos és méltányos kérése teljes elismerésre fog találni Munkaadók [...] 161 cm 2 Lam barth István VI Brg 156 cm 3 [...]
35. 1942-03-01 / 9. szám
[...] A szójabab fermeisSése Irta KOPERNICZKY ISTVÁN mezőgazdasági szakiskolai igazgató O la [...] szórakoznivalója A sporthatóságoknak az a kérése hogy a közönség mind a [...] Sáros Mi­hály Moravecz Imre Horváth István 2 Ref kereskedielmi Nag y [...]
36. 1942-09-27 / 39. szám
[...] utunkat mutató csillagok ragyognak Szent István ki katolikus hittel épített hazát [...] Világrend illetve az A C kérése felett a felsőbb fórumok döntöttek [...]
37. 1932-08-07 / 32. szám
[...] pedig Körösi Albin és Auer István irt az új számba A [...] a segédi kar méltánylást érdemlő kérése kiegyenlítést nyer Ezután Tobler János [...]
38. 1943-03-14 / 11. szám
[...] szentélye a hazafias érzésnek MpLNÁR ISTVÁN A Lég oltalmi Liga kérése A napi hírek akár újságókban [...]
39. 1943-10-24 / 43. szám
[...] elsőosztályú tűzke­reszttel tüntette ki Anlal István a magyar kötelessé­gekről Városunk országgyűlési [...] s ezek közölt a legfontosabb kérése a munkásságnak hogy a központi [...]

 

  • 1
  • 2