100 találat (0,224 másodperc)

Találatok

1. 1932-01-28 / 22. szám
[...] Gramofonhangverseny Í 2 05 Veszprémi Farkas Vince és cigányzenekarának hangversenye 4 [...] időjárás és vízállásjelen­tés hírek 5 Vitéz Párdy Imre A baromfiak hizlalása [...] ivén adakoztak özv Vörös Ferencné Farkas Jó­zsef 10 10 Vrancsics Sándorné özv Sikota Ferencné 3 3 [...]
2. 1932-02-20 / 41. szám
[...] őri felügyelő Léránt János szobafestő Farkas János állpt igazg Lang Nándor építési vállalkozó Papp Sándorné magánzó Vitay Sándor ntézeskalácsos Farkas György kádármester Pais Kálmán mun­kástoborzó [...] Pál kir törvényszéki nyug altiszt vitéz Kaszaházy Antal szobafestő László Dezső [...]
3. 1932-11-03 / 249. szám
[...] Sarolta varrónő 44 éves izr Farkas Jánosné szül Máté Etel 35 [...] 60 éves rk özv Németh Sándorné szül Ifsics Ve­rona 73 éves [...] és a Jamboree tábor parancsnokságát vitéz Farkas Fe­renc vezérkari főnök képviselte A [...] a délutáni tiszti értekezleten pidig vitéz Farkas Ferenc tájé­koztatta a tiszteket a [...]
4. 1932-11-04 / 250. szám
[...] Kása Máriával kötött házasságot Halálozások vitéz Nagy József földműves Tiíajon vitéz Ferenczi Imre posta altiszt Keszthelyen vitéz Dénesi Alajos Zoltán nevű fia Zalaegerszegen vitéz Tábori Károly földműves Szentpéteruron vitéz Somogyi Pálné Zalaegerszegen vitéz Var­sányi József Zoltán nevű fia [...] ma Szakálnét 8 napi fogházra Farkast 40 pen­gőre özv Máténét egy [...]
5. 1933-02-04 / 28. szám
[...] pakodi bú­csú Görcsi János és Farkas Már ton zalabéri muzsikus cigányok [...] a fiát Ott össze különbözött Farkas Mártonnal akit a veszekedés hevében [...] ny keres­kedelmi iskolai igazgató sógornő­jét vitéz Kiss Béla huszárőrnagy vitéz Kiss Lajos erdőfőmérnök és Mayer Kornél né nagynénjüket gyáselják Tomka Sándorné szül Csák Irma 74 éves [...]
6. 1933-02-21 / 42. szám
[...] a bejáratnál Csorba István ezredes vitéz Vida Gyula alezre­des állomásparancsnok vitéz Büky Ernő alezredes zászlóalj­parancsnok Kulhey [...] dr Bozzay Jenőné dr Brand Sándorné Bruck Lajosné dr Bruzsa Gyuláné [...] Sztankovszky Imréné dr Takáts Dezsőné vi­téz dr Tamásy Istvánné dr Tomka [...] Tunci Bruzsa Baba Fangler Bö­zsi Farkas Annus Hilda Fecher Fülöp Hugi [...]
7. 1933-02-23 / 44. szám
[...] törzskapitánya Zala vár­megye Székkapitánya javaslatára vitéz Kiss György vitéz Dús Sán­dor és vitéz Kámán István járási vitézi őrmestereket [...] Nagymama Németh Imre ren­dezésében Szereplők Farkas Manci Tóth János Dervarics Jó­zsef [...] József Bog­nár Mária Radó Terka Farkas Vali Farkas öözsike Ferencz Mancika és Jakab [...]
8. 1933-02-25 / 46. szám
[...] polgármester ma ünnepelte névnapját Reggel vi­téz Tamásy István dr h polgár [...] rendezőségnél Megjele­nés utcai ruhában Cigányvajda Farkas Károly Belépődíj tetszés szerint A [...] vállalták id Ber­ger Józsefné Garai Sándorné Grünbaum Rezsőné Grünhut Fe rencné [...]
9. 1933-05-31 / 122. szám
[...] adományaikkal lehetővé tették Dr Brand Sándorné Boár Janka dr Bruzsa Gyuláné [...] Ekler Józsefné dr Fatér Endréné Farkas Nán dorné Fülöp Mária özv [...] Dezsőné Kosárszky Józsefné JLövészy Györgyné vitéz dr Man dics Lászlóné Markovics [...] Ödönné özv Sikota Ferencné Schlemmer Sándorné Still Nán dorné Schmidt Ignácné [...]
10. 1933-12-13 / 280. szám
[...] nagy gondolatai egy székesfehérvári nrilány Farkas Edith lelkében találtak visszhangra s [...] adta ki magát özv Móric Sándorné veszprémi asszony előtt felfogadta házvezetőnőnek [...] őrnagy a lovas csendőrosztály parancs­noka vitéz Buda alhadnagy li­manovai hős az [...]
11. 1934-01-27 / 21. szám
[...] Ödön Czobor Mátyás 10 P vitéz Békésy Rudolf Kiss Dénes D [...] Frigyes Zala­egerszeg városa 20 P vitéz Márk Ferencné 10 P Isoó [...] Miklósné dr Thassy Kristófné őzv Farkas Imréné dr Brand Sándorné Kászonyi Mihályné dr Németh Jánosné [...] kalács alma dió dr Vida Sán­dorné sütemény Kiss Lajosné sütemény dr [...]
12. 1934-08-05 / 177. szám
[...] Józsefné fél kg hús Schlemmer Sándorné 25 kg alma Szalay Gyula [...] naponta 1 1 liter tej Farkas Jánosné Arany János u 1 [...] P Varga Mihály 3 P vitéz Szántó Jenő 2 P 50 [...]
13. 1935-06-01 / 125. szám
[...] Szigfridné dr Székely Emilné dr vitéz Mandics Lászlóné Fél 12 órai [...] Né­meth jánosné dr Bozzay Jenőné vitéz Farkas Sándorné Ferences templomnál Fél 8 órai [...] Pásztor Imre volt Move elnököt Vitéz dr Horváth Bertalannak aki bejelentette [...] A főispán és alispán Keszthelyen Vitéz Tabódy Ti­bor főispán és Bődy [...]
14. 1936-02-26 / 47. szám
[...] hölgyek névsora Asszonyok gróf Festetics Sándorné Söjtör vitéz Árvátfalvy Nagy Istvánné özv Barthelmes Valterné Péterfy Béláné Bruzsa Gyuláné vitéz Far­kas Sándorné Székely Jenőné Ba­log Béláné özv [...] Desseő Árpádné Desseő Béláné Desseő Sándorné Sárközy Vik torné Fülöp Jenőné [...] szabó Katkics János Laáb Lajos Farkas Lajos Farkas Zoltán Redler Dezső Berke György [...]
15. 1936-04-09 / 83. szám
[...] Simon Mária halvaszületett fia ref Farkas Károly banktiszt­viselő és Simonits Andrianne [...] rk Fábián Sándor földműves és Far­kas Mária Róza leánya rk Halá­lozás [...] s az akciót hathatósan támo­gatta vitéz Tabódy Tibor főispán Mint a [...] virágtartó és 1 drb könyv vitéz Farkas Sándorné 2 csomag Va kg os [...]
16. 1936-09-22 / 216. szám
[...] gazdasága Dörgicse Badacsony vidéH Pinceszövetkezet vitéz Igmándy Hegyessy Géza Csopak Magyar [...] Lovas Festetics György herceg Keszthely Farkas Jenő Csopak Kiss Plusz Csopak [...] nyert Varjas Géza Lovas bronzérmet vitéz Tabajdy Kálmán Hahói a Balatoni [...] Sánta Ilona Bfüred P Nagy Sándorné Bfüred A szövetség ezüst okle­velét [...]
17. 1937-01-06 / 4. szám
[...] Marthon LáSHlóné l kosár alma vitéz Farkas Sándorné baba és játék dr Csendes [...] cigányok Laka­tos Károly petőhenyei és Farkas Károly tüskevári cigányok újév napján [...]
18. 1937-02-05 / 28. szám
[...] éves leány és özv Fehér Sándorné tűrjet lakós d csuztak és [...] a Páterdom bon lábát törte vitéz Bárka Já­nos malomellenőr leánykája pe­dig [...] karrrucsi lakó sokat akik agyonverték Farkas Jó sef hévízi hentessegédet Far­kas hentessegéd Karmoson egy darab fát [...] és ennek so­rán verték agyon Farkast Az Ítélet után a törvényszék [...]
19. 1937-06-24 / 140. szám
[...] köz­pontot Csath Béla dr és vitéz Csorba Sándorné képviselték Priorrá közfelkiáltással Szabady Lőrinc [...] voltak Tenke Lajos alezredes és Farkas Gábor csendőrfőhadnagy Az esketési szertartást [...] vármegyeháza közgyűlési termében A hangversenyen vitéz Teleki Béla gróf főispánnal és [...]
20. 1937-08-25 / 191. szám
[...] jutalomban részesültek Kozma Istvánné Gaál Sándorné Mojzer Sülé Ambruené tapolcai Bakonyi [...] Lajosné szigligeti és Polá nyi Sándorné gyulakeszi lakósok Éremjutalmai kaptak Lengyel Jó zsefné Toih Károlyné tapolcai vitéz Szabó Gyuiáné badacsony­tomaji Kajdt Gyuiáné [...] leegyszerüsi tésének kérdéséhez szól hozzá Farkas Istvánnak a népszerű publicistának exotikus [...]