3. oldal, 1173 találat

Találatok

41. 1916-04-15 / 89. szám
[...] és indokolt e a mészárosok kérése ias 8 aiibaaanaaabaagbbcabbebsbabsabsisbabzsavceabb i 3 [...] szegedi ok közül pe­dig Tömörkény István a két Taschler Koós Elemér [...]
42. 1916-05-03 / 103. szám
[...] arra hogy ezen derék harcosom kérése teljesültön ezért kérem a közbeeső [...] október 12 én elhunyt Kray István után Vén András lett a [...] a tábla elnöke azután Lobmaycr István királyi főügyész majd a két [...] Buday János Hodossy Lajosa Joanovits István és Grecsák Károly végül dr [...]
43. 1916-09-05 / 207. szám
[...] van és van akinek sem kérése sem panasza nincs A főispán [...] helyet Az előzetes értekezleten Bárczy István indítványozta hogy Budapesten egy szervezeti [...]
44. 1917-09-04 / 205. szám
[...] és Társai 2 725 Tambrik István 2 706 Kátay István 2 577 dr Rés a [...] talán még soha Az egyet­len kérése a két egyesületnek az a [...] kabátok stb 1 isztelettel Zsoinay István divatterem tulajdonos Szeged Széchenyl tér [...]
45. 1917-12-06 / 284. szám
[...] lesz Hódmezővásárhelyen Nyitrá­ról jelentik Frank István volt szegedi ke­gyesrendi áldozópap városi [...] lesz mely alkalommal P Zadravecz István ferencrendi kormánytanácsos és zárdafőnök fog [...] özvegyasszony A szegény szegedi özvegyasszony kérése azon­ban aligha teljesülhet A kultuszminiszter [...]
46. 1918-06-09 / 133. szám
[...] a kun puszták kezelé­sét Orczy Istvánra bízta ki Szeged főbirájához intézett [...] képviseletében 1724 de­cember havában Skerleez István ügyvéd beadta kereset levelét a [...] valamint a jászkun kapitány Orczy István kir táblai ülnök mint a [...] végre teljesítve lett a város kérese amikor is a taola Kiküldte [...]
47. 1918-06-20 / 142. szám
[...] Szeged 1918 junius 20 Tisza István és Fényes László TÍSza Harminc [...] az izgatásokra melyek kel Tisza István részletesen foglalkozott és melyek talán [...] derültség a munkapárton Gróf Tisza István is nevet Én csak annyit [...] a katonaság a tör­vényhatóságok vezetőinek kérése folytán vett részt A jövőben [...]
48. 1918-11-16 / 276. szám
[...] dr Becsey Károly Pongrácz igazgató kérése folytán hamarosan tudott is nekik [...] Nevelőmunkások Szegedi Kamarájának elnöke Nemecskay István alelnök­höz intézett levelében lemondott erről [...]
49. 1919-07-24 / 152. szám
[...] és mindenkorra szóió drágasági segély kérése ügyében hivták össze A tanács­kozást [...] A beszerzési előleg felemelését Kőrössy István postafőnök ugy gondolja hogy a [...]
50. 1920-02-04 / 27. szám
[...] e a következőkhöz 1 Szent István koro­nája a megcsonkított magyar címerre [...] a haza ügyét szolgálják Utolsó kérése hogy köröskényi birtokán temessék el [...]
51. 1920-02-08 / 31. szám
[...] Fodor Károly tanácsnok és Molnár István számvevő pénteken kimentek Majsára s [...] az érveit s az a kérése hogy a most kulturális célokat [...]
52. 1920-11-19 / 80. szám
[...] emeljék fjet fizetéseiket Hasonló természetű ké­rése van Balázs Mihály városgaz­dának továbbá [...] az uj alakulás Nagyatádi Szabó István kijelen­tette hogy mosi már egyetemes [...]
53. 1921-01-05 / 3. szám
[...] az összehívást amihez 40 képviselő kérése szükséges A kormányzópártban tegnap este [...] vád alá helyezik e Friedricb Istvánt BUDAPEST jan 4 Saj tud [...] ügyében ad e vádiratot Friedrich István ellen Dr Szilassy Pál és [...]
54. 1921-04-12 / 83. szám
[...] csak szövetkezetekről beszélt Az a kérése hogy a pénzügyminisz­ter régebbi ígéretéhez [...] a kongresszus egyhangúlag elfogadott Horváth István az OMKE titkára az o [...] án Dr Balkányi Kálmán Kószó István képviselőt Ottovay Károly Sándor Pál [...] Miksa felszóla­lása után dr Kószó István nemzet­gyűlési képviselő emelkedett szó­lásra Nagy [...]
55. 1921-04-14 / 85. szám
[...] senkit igazságtalanság s a tisztviselők ké­rése szerinte teljesithatö Fia van valakinek [...] miniszterelnök teg­nap hosszatan tárgyalt Kószó Istvánnal aki egyelőre még huzodozik a [...] meg Teleki biztosította Kósz ó Istvánt hogy az alkotmányjogi reformok kodifikácios [...]
56. 1921-06-19 / 140. szám
[...] A küldöttségnek az volt a kérése hogy a város adjon a [...] korín my tag­jai gróf Bethlen István miniszterelnök elnöklésével minisztertanácsra ültek össze [...] éjjeli órákig tartott Gróf Bethlen István miniszterelnök a költségvetési vita során [...] érintette A kereszténypárt részéről Haller István Ernst Sándor Huszár Károly és [...]
57. 1921-09-27 / 221. szám
[...] védő kéri még vitéz Rácz István őrmester tanú­kihallgatását akivel bizonyítani kí­vánja [...] Magyarországnak a népszövet­ségbe való felvételi kérése felett mind­addig nem lehet dönteni [...]
58. 1921-09-28 / 222. szám
[...] kiderítette hogy a merénylőt Fedek Istvánnak hivják Egy bankigazgató­nak a fia [...] om polgármester jelöltjét dr Hajnal István ügyvédet Lantos Béla iskolaigazgatót Tóth [...] tanácskoztak ahol Rubinek Kovács J Ist­ván és Dömötör is megjelentek Később [...] Rubinek valamint hivei igyekez­nek Szabó Istvánnal továbbra is együtt maradni az [...]
59. 1922-01-21 / 17. szám
[...] kell Legjobbnak tartaná ha Bethlen István miniszter­elnök belépne a kisgazdapártba mert [...] le­hetne kormányozni Bírálja nagyatádi Szabó István földmivelésügyi minisz­ter magatartását aki a [...] szemmel láthatóan kifárasztotta A bíborosok kérése ellenére is pontosan betartotta napi­rendjét [...]
60. 1922-01-25 / 20. szám
[...] ek mint a tanfelügyelöségnek több­szöri kérése dacára a város nem gondoskodott [...] délelőtt fél 11 órakor Zadravecz István tábori püs­pök Bazilldesz Mária operaénekesnő [...]