106 találat (0,154 másodperc)

Találatok

1. 1941. október
[...] Weinberger Gusztáv Gaál Elemér Nagyjókai Farkas Jenő Bérezi Endre Illés Sándor [...] Reimann Ernő Pető István dr vitéz Száky Jenő dr Horváth Kornél [...] VII Mint vendégek D Kovács Sándorné Podhradszky Jánosné Jakobi Viktor Róbertné [...] dr Lehotzky Brúnó Korn Oszkár vitéz Purgly Lajos Bohus Géza Wiesinger [...]
2. 1942. október
[...] dr Heinrich Antalt 10 Nagyjókai Farkas Jenőt 11 Schreiner Jenőt 12 [...] 17 Selmeczy Miklóst 18 dr vitéz Hunyady Lászlót 19 Sas Gábort [...] dr Horváth Kornélt 21 dr vitéz Száky Jenőt 22 dr Zoltay [...] Lajosné Körmend 98 81 Horváth Sándorné Tokaj 93 42 Kossaczky Mihályné [...]
3. 1944. április
[...] a fejérkomáromi egyház­megye nevében is Farkas Sándor felelős szerkesztő lic Fizély [...] Kovács Andor esperes D Kovács Sándorné püspöközvegy dr Kupcsay Felicián ny [...] Pass László egyetemes számvevőszéki elnök vitéz Pataky Sándor igazgató tanító a [...] nyugdíjintézeti ügyvivő báró Sólymosy Zsigmond vitéz Sréter Ferenc lel­kész dr Steiger [...]
4. 1936. május
[...] lzo Fébé diakonissza főnöknő Dr Farkas Mária diakonissza h főnöknő Dr [...] nyíregyházi ortodox izr hitközség képviseletében vitéz Nemerei Márton ezredes a nemzeti [...] Szók és Frontharcos Szövetség képv vitéz Hunfalvy Artúr vitézi székkapltány Nyiregyházs [...] nyíregyházi jótékony egyesületek képviseletében Makler Sándorné a nyíregyházi e v ang [...]
5. Jubileumi áldozat (71. oldal)
[...] özv Schöpf Károlyné özv Szűcs Sándorné Szalay Sándor Sziklai Jenő Szász [...] Bertalanné Trattner Hugó Újvárosi hívő vitéz Urdombi István Ungerhoffer Tamás Újvárosi [...] Finta Mihály ifj Fias István Farkas Sz András Galambos Irénke hagyatéka [...] ból Németh Gyula özv Péter Sándorné Pintér Sándorné özv Presits Istvánné Pető István [...]
6. Jubileumi áldozat (72. oldal)
[...] P Ács József özv Baracskay Sándorné özv Csiszár Lajosné Egy beteg testvérünk Egy szegényasszony Farkas Te­réz Gondán János Horváth György [...] Tóth József és Szabó Erzsébet vitéz Urdombi Iván Tria­nontelepi gyűjtés Varga [...] ki Konventudvar feltöltéséhez kavicsot fuvaroztak Vitéz Bolla István Éger Károly Farkas Antal Farkas Szabó Jenő Gyarmathy Kálmán Gyarmathy [...]
7. 1936-05-10 / 19. szám
[...] kellékek beszerzését határozta el Dr Farkas Gyuláné a kegyszerek részére egy [...] Gyuláné 2 drb kehelytartót Balogh Sándorné 2 drb asz­talkendőt Bakos Gyula [...] Gretzár Margit Nagy Lidia és vitéz L Székely Annából álló énektrió [...] Damjanich u 28 b F Farkas L Fébé Evangélikus Diakonissza Anyaházi [...]
8. 1936-11-22 / 46. szám
[...] vegyeskar által előadott kompoziciója Hőgye Sándorné és Tóth István ref lelkész [...] Imaheti tárgysoro­zatot az érdeklődőknek dr vitéz Csia Sándor a Magyar Evangéliumi [...] Damjanich u 28 b F Farkas L
9. 1951-02-11 / 6. szám
[...] egyéb mint elpuhult gyávaság A farkas és a róka A farkas irigyelette az oroszlán vi­téz hírét s alkalomra leseit megví [...] Jobban mint véltem felel a farkas bizony derék legény csak alig [...] 8 forin ért kapható Lovass Sándorné Dévavónya Szederkerti Is­kola ISFiV Bundáját [...]
10. 1985-12-08 / 49. szám
[...] egy színpadon előadták a János vitézt az Iglói diákokat s még [...] szolgálatával Az elmúlt évben Pozsgai Sándorné igen értékes hímzett teritögarnitúrát készített [...] is volt Fiát a kolozsvári Farkas utcai református gimnáziumban taníttat­ta aki [...]
11. 2004-03-07 / 10. szám
[...] lelkésszel valamint édesanyámmal id Magassy Sándornéval együtt Beszélgetésünk itt félbeszakadt mert [...] Megyei Önkormányzat Tüdőgyógyintézetének új szárnyát Farkas gyepün A liturgiában Márfi Gyula [...] harmadik vörös sip kás ezred vitézeinek volt köszönhető Damjanich János és [...]
12. 1929-06-30 / 26. szám
[...] Móra vésik Gyuláné Gályarab prédikátor Farkas Zoltán Praeludium II A költeménypályázaton [...] bíráló bizott­ság Dicséretet nyertek Miklós Vitéz Fenyőfák legendája Járni tanul a [...] A tündér ajándéka dicséretet nyert vitéz Magassy Sándorné Kapj Vilma Kis pásztor Beliczáné [...]
13. 1915-12-06 / 8. szám
[...] sokat szen­vedett nemzetünket győzelemre vezeti vitéz hadseregünket Magyarkeresztur község asszonyai és [...] Mihályné Kok Istvánné Schus­ter Lajosné Farkas István Varga János Magyar János [...] Mihály Varga Ferenc Szűcs Mihály Farkas Pál Horváth Péter Németh Péterné [...] Bécsi Már­ton Polgár Mihályné Imre Sándorné Takács Mihály 60 60 fillér [...]
14. 1915-01-10 / 13. szám
[...] szavalata A vén Ambrus fia Farkas Imrétől Áldás Közének Katonák hálája [...] a lelki örömöt mely szegény vitézeink lelkét eltöl tötte midón az [...] Németh Jánosné Szabó Károlyné Lengyel Sándorné 2 2 drb 6 6 [...] Hajas Ida Sebestyén Károlyné Szűcs Sándorné Csizmazia Róza Szabó Mariska Csizmazia [...]
15. 1915-04-25 / 24. szám
[...] alá és az ottani harcokban vitéz vasi ezreddel együtt küzdött a népszabad­ság eltiprói ellen Hogy igazán vitézül küz­dött annak bizonysága az hogy [...] Bodics G Mária Németh Ida Far­kas Szidónia Gubics Ida Szabó Eszter [...] Mórocz Sámuel h tanító Boros Sándorné Varga Dénesné Tompos József Mórocz [...]
16. 1915-05-16 / 27. szám
[...] ev nőegylet Nagyköcsk özv Balog Sándorné id Györgyi Sái dorné és [...] Pap Fe­rencné 60 60 f Farkas Sándor 50 f Bus Ferencné [...] Ferencné özv Szuch Józsefné Kiss Sán­dorné Szabó Pálné Danncz Gergelyné Danncz [...] maga dicsőségét és fennen hirdette vitéz katonáink soha el nem múló [...]
17. 1915-10-17 / 14. szám
[...] János 40 40 f Kovács Sándorné Varga Lajos 30 30 f [...] zsánna Rosta Sándor özv Mátis Sándorné Mátis János özv Kiss Ferencné [...] ismerjük Magunk előtt látjuk jóravaló vitéz népét amint hősi küzdelemmel harcol [...] min­dig mint a báránybőrbe bujtatott farkas Ő éhezett leginkább a szegény [...]
18. 1915-11-21 / 19. szám
[...] Bertalan Istvánná Kovács János Kovács Sándorné Ambrus János özv Probsztné j [...] Jó zsefné Méz Józsafné Szakonyi Sándorné Kun Jánosné Ágoston Sándorné Dóczi Já­nosné Bertalan Mihályné Bertalan [...] Dr Takáts Józsefné 20 K Farkas Elemér Ha­jas Kálmán ny tan [...] Kocsis János Németh János Bosnyák Sán­dorné Mogyoróssy István id Németh Fe­rencné [...]
19. 1915-12-12 / 22. szám
[...] névtelen asszony Sajógömör 2 Mészáros Sándorné Pápa 2 Két sárvári iskolás [...] a Letenyei Pál Koch István Farkas István Varga Péter K Varga [...] Sándor 2 K ifj Lukácsy Sándorné Guóth Lajos id Lukácsy Sándorné Németh Béláné ifj Sárosy Józsefné [...] vala A magyar nemzetnek elszánt vitéz fia Dúló harcok után nyugosznak [...]
20. 1915-12-12 / 22. szám
[...] Molnár Ist­vánné Mórocz Józsefné Tóth Sándorné Zse lezen Józsefné 20 20 [...] Kelemen Zsuzska és Vilma Tóth Sándorné és Lina Giczi Kál­mánná Giczi [...] fonál beszerzésére fordította hogy aljból vitéz katonáink számára fehérneműt és meleg [...] Sopron megye 1915 dec 7 Farkas Elemér 1 2 lelkész Nyomatott [...]