Dunáninneni Evangélikus Egyházkerület jegyzőkönyvei 1941

1941. október

4 IV. Hivataluk alapján, mint egyházmegyei és iskolai képviselők: 1. Az egyházmegyék elnökei: a) A fejér-komáromi egyházmegyéből dr. Händel Béla felügyelő, Podhradszky János esperes. b) A moson-pozsonyi ideiglenesen egyesített egyházmegyéből: Csatáry Elek felügyelő, Schrődl Mátyás alesperes. c) A nógrád-hont-barsi ideiglenesen egyesített egyházmegyéből: Horváth Sándor másodfelügyelő, Kardos Gyula esperes és Csengődy Lajos alesperes. 2. Az egyházkerületi tanítóegyesület elnöke: Bérces Lajos. V. Mint behívott előadó: dr. Wiczián Dezső egyetemi tanár. VI. Választás alapján, mint az egyházkerülethez tartozó egyház­megyék küldöttei és a szabályrendelet értelmében választott elemi nép­iskolai tanítók: 1. A fejér-komáromi egyházmegyéből: a) megbízólevéllel: Jakobi Viktor Róbert, Saskó Gyula és Zoltay Róbert dr. b) jegyzőkönyvi kivonattal: Fadgyas Aladár, Fúria Zoltán, Görög Ernő, Kalavszky Kálmán, Magyar Géza, Molnár Gyula, Nagy Lajos, Németh Géza, Piri Károly, Weinberger Gusztáv, Gaál Elemér, Nagyjókai Farkas Jenő, Bérezi Endre, Illés Sándor, dr. Reimann Ernő, Pető István, dr. vitéz Száky Jenő, dr. Horváth Kornél, Nagy Lajosné, dr. Halassy Tibor, Jánossy Károly, Pámert Sándor, Ormosi Lajos. 2. A moson-pozsonyi ideiglenesen egyesített egyházmegyéből: a) megbízólevéllel: Fizély Ödön és Schuster György; b) jegyzőkönyvi kivonattal: Stadtrucker Gyula. 3. A nógrád-hont-barsi ideiglenesen egyesített egyházmegyéből: a) megbízólevéllel: Ottmár Béla, dr. Gregersen Nils; b) jegyzőkönyvi kivonattal: Szekej András, dr. Sztranyavszky­Madách Sándor, ifj. dr. Heinrich Antal. 4. Az egyházkerületi népiskolai tanítók képviseletében: Endrődi Alfréd pusztavám! és Szügyi Géza egyházasdengelegi tanító. VII. Mint vendégek: D. Kovács Sándorné, Podhradszky Jánosné. Jakobi Viktor Róbertné, Böhm János, Jartay István, Tolnai Károly, Torda Gyula, Pfandler Nándor, Balikó Zoltán. Távolmaradásukat kimentették: Törs Tibor, Zorkóczy Ede, dr. Székács István, Frenyó István, Frenyó Győző, dr. Bolemann János, dr. Lehotzky Brúnó, Korn Oszkár, vitéz Purgly Lajos, Bohus Géza, Wiesinger Károly, Laszkáry Gyula, Draskóczy Béla, Prónay József, Nedeczky Griebsch Viktor, dr. Pataky Ernő, Schreiner Jenő, dr. Förster Kálmán, Leidenfrost Pál, Osztroluczky Pál, dr. Nagy Vilmos és Kuszy Emil losonci lelkész, aki a bizottsági ülések egy részén jelen volt, de a köz­gyűlést megelőző napon távirati hívásra haza kellett utaznia, hogy egyik hívét eltemesse. A közgyűlés tagjai a közgyűlést megelőző nap estéjén gyámintézeti istentiszteletre gyűltek egybe. Igét Mátis István felsőszelii lelkész hir­detett s az Űr házát betöltő s áhítatosan figyelő hallgatóit a jócselekede­tekben megnyilatkozó hit ápolására serkentette.

Next

/
Oldalképek
Tartalom