Dunáninneni Evangélikus Egyházkerület jegyzőkönyvei 1942

1942. október

63 b) a világiak közül: 1. Draskóczy Bélát, 2. dr. Borostyánkőy Lászlót, 3. dr. Farkass Bélát, 4. Törs Tibort, 5. Prónay Józsefet, 6. dr. Baross Józsefet, 7. dr. Kardos Károlyt, 8. dr. Sztranyavszky-Madách Sándort, 9. ifj. dr. Heinrich Antalt, 10. Nagyjókai Farkas Jenőt, 11. Schreiner Jenőt, 12. dr. Pataky Lászlót, 13. dr. Bancsó Ferencet, 14. Csanády Lászlót, 15. ifj. Prőhle Henriket, 16. Gaál Elemért, 17. Selmeczy Miklóst, 18. dr. vitéz Hunyady Lászlót, 19. Sas Gábort, 20. dr. Horváth Kornélt, 21. dr. vitéz Száky Jenőt, 22. dr. Zoltay Róbertet, 23. Saskó Gyulát, 24. dr. Rei­mann Ernőt, 25. Illés Sándort, 26. Pataky Lászlót és 27. dr. Kéler Bertalant. III. Bérces Lajost a tanítói kar képviseletében. 11. (Dr. Z.) Az 1848 : XX. tc. végrheajtása tárgyában a közgyűlés a követ­kező határozatot hozza: a) Az 1848 : XX. tc. végrehajtásának kérdését az egyházkerületi közgyűlés napirenden tartja. b) Ismételten felterjesztést intéz az egyetemes közgyűléshez az egyházkerületi államsegélyek legalább 50°/o-os felemelésének és a lelkészi korpótlék 100°/o-ban való folyósításának a m. kir. kor­mánynál való szorgalmazása végett. 12. (K. R.) Előadó beterjeszti a dunáninneni egyházkerület nyug­díjasainak kimutatását az 1942. október 1-ei állapotnak megfelelően: A) A régi nyugdíjintézel ellátottjai: I. Lelkészek: Ruttkay Sándor, Szarvas 187.77 P II. Lelkészözvegyek: Baltik Pálné, Balassagyarmat, Rákóczi-u. 84 93.44 P Belicza Andrásné, Budapest, I., Hegyalja-út 5 83.73 ,, Bodnár Samuné, Kispest (Városi gyámpénztár) 57.29 ,, Gaál Mihályné, Balassagyarmat, István-u 93.43 Hering Lajosné, Körmend 98.81 Horváth Sándorné, Tokaj 93.42 Kossaczky Mihályné, Rákospalota, Iskola-u. 58 93.42 ,, Kótsch Mihályné, Rákospalota, Andrássy-u. 23 85.99 ,, Maróthy Emiiné, Ungvár 93.42 „ Škrabák Gézáné, Veszprém, Ányos-út 78.62 „ Petényi Györgyné, Bánk 91.41 „ III.Lelkészárvák. Belicza András 15.29 P Alexv Ilona, Diósgyőr, Görgey Artúr-u 36.15 ,, Belák Emma, Csót" ' 18.08 „ >> >> B) Az újonnan szervezett nyugdíjintézet ellátottjai: I. Lelkészek: Balogh István, Tata 300.— P Szimonidesz Lajos, Budapest, Mészáros-u. 66 223.33 „ Wenk Károly, Győr, Zrínyi-u. 14 300.— „ Zimmermann János, Rajka 291.48 „ Droppa Samu, Tata 298.50 „

Next

/
Oldalképek
Tartalom