7. oldal, 2810 találat (0,055 másodperc)

Találatok

121. 1943-01-04 / 2. szám
[...] Lajos fia követve apja példáját vitézül verekedett a Don melletti hire [...] a tábori lelkész levele hogy vitéz Ágoston í ajós november 27 [...] áss Lajos 13 kg alma Farkas Nándor 16 60 kg csont [...] és negyed kg méz Schlemmer Sándorné 1 liter misebor Cziráki Istvánná [...]
122. 1906-04-03 / 14. szám
[...] sikerült Pénteken ismét Jáno 9 vitéz bánkó­dott telt ház előtt Ilonkája [...] obester t láttuk megzenésítve A legvitézebb huszár címe alatt Az előadáson [...] Roqz Samuné s Gyulámé Benedek Sándorné Lévuy Józsefné Bölönyi Lászlódé Pethö [...] 2 sefné Borús Jó­zsefné Domuliidy Sándorné Üj fal ussy De zsőué Farkas Adtaíné Losonczy Józsefné Nagy Józsefné [...]
123. 1940-02-09 / 12. szám
[...] következő vasárnapokon előadásokat fognak tar­tani vitéz Rózsás József őrnagy a ki­váló [...] névsora Ezt most pótoljuk Nyitópárok Farkas Edit Horváth Antal Dobó Ella [...] József fhgy Asszonyok Jeney Andorné Far­kas Áronné Bánóczki Elvira v Ko­gutovicz [...] Kiskunmajsa Var­ga Jenőné özv Berky Sándorné Zsuljevics Jánosné Kiskőrös Föl desdy [...]
124. 3. rész. Tiszti czímtár • III. Szakasz. A m. kir. ministeriumok és az azok szakköréhez tartozó hatóságok, intézetek és közegek (208. oldal)
[...] Létay Péter Tanítók Ehrlich Béla Farkas János Hanisch Ján Soltész Kálmán [...] Erzsébet Gyürky Béláné özv Aul Sándorné Vincze Bózsa Hitoktatók Saláth Witály Kacziány János Ilyefalvi Vitéz Kálmán Goldberg Mayer VII lie [...] Péter Tanítónők Liptai Zsigmondné Aul Sándorné Kuz­micli Gizella Thury Ilona Farkas Jánosné Badnai Sarolta Smidt Irma [...]
125. 1943-10-09 / 228. szám
[...] értékes műkö­déséért elismerését fejezte ki vitéz dr Jékey Ferencnének dr S 2 sí Szabó Lászlónénak vitéz Márton Gyulánénak Gedeon Ernőmének és [...] Jansen Ferencnének Líszkayné Sexty Judíthnak Farkas Sándornénak Ve­ress Gyulánénak Vasbányay Gusz­távuknak Csömör [...]
126. 1926-08-22 / 33-34. szám
[...] Feltűnést keltő látványossága Petőfi János vitéz költeményét illusztráló 12 falfestmény Mérsékelt [...] Sopronból Hetvényi Lajos 15 Varjú Sándorné 10 Ágoston József Amerika 27 [...] Ittzés Zsigmond Kaposvár 20 dr Farkas Elemér Sárkeresztúr 32 özv Reider [...] 4 Kaluzsa Etel Aszód 4 Farkas János Sátoraljaújhely 15 Főgim­názium Szarvas [...]
127. Helységnévmutató (230. oldal)
230 Dunapatáj Betüsoros címtár Asztalosok Farkas Vince Hadházi István Kiss Sándor Tompái József Varga József Autófuvarozók vitéz Imreh Géza Szi Iasi Sámuel [...] Lengyel József Ma­lomsoki János Sulyok Sándorné Vas Istvánné Zsinka Pál Építési [...] Mihály 36 özv Kontra M Sándorné 43 H Kovács János 35 [...]
128. 1933-04-30 / 18. szám
[...] Irma Szombathely Zakóts István Pápa Far­kas Sándorné Balatonalmádi László Ká­roly Jánosháza özv [...] ENNÓ Kéziratokat nem adunk Yissxa Vitéz Szabó és Uzsaly könyrnyomdavillalata Győr [...]
129. 1936-08-22 / 192. szám
[...] I kormányzó lusztriába utazott Nagybányai vitéz Horthy Miklós kormányzó tegnap délután [...] öt vádlottja volt Kóti Béláné Farkas Ilona Far kas Gáspárné Kudri Sándorné és ifj Kóti Elemérné Az [...] miatt tett feljelentést Kóti Béláné Farkas Gás pámé és Farkas Ilona ellen Kóti Béláné pedig [...]
130. 1932-11-04 / 250. szám
[...] Kása Máriával kötött házasságot Halálozások vitéz Nagy József földműves Tiíajon vitéz Ferenczi Imre posta altiszt Keszthelyen vitéz Dénesi Alajos Zoltán nevű fia Zalaegerszegen vitéz Tábori Károly földműves Szentpéteruron vitéz Somogyi Pálné Zalaegerszegen vitéz Var­sányi József Zoltán nevű fia [...] ma Szakálnét 8 napi fogházra Farkast 40 pen­gőre özv Máténét egy [...]
131. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Vidék • C (634. oldal)
[...] József 70 Erdős Mihály 48 Farkas Albert 47 Farkas Amb­rus 24 Farkas Benő 23 Farkas Eszter 25 Farkas Fe­renc 15 Farkas Ferenc 19 Farkas Ferenc 23 Farkas Fe­renc 38 Farkas Gábor 96 Farkas István 24 Farkas Ist­ván 40 Farkas István 48 Farkas János 25 Farkas János 52 Szj Farkas János [...]
132. 1914-12-17 / 51. szám
[...] Zoltán Syntenisné néhai özv Kossné Farkas Angela hagyatékából sok ruha Stoll [...] Jancsovils Józsefné Mikes Jánosné Novelly Sándorné 2 2 K Kovács Lajosné [...] el nagy hatással Révai Károly Vitézek czimü bensőséges versét Utána Zavilla [...] Egy­szerre nagy lelkendezve egy nuLik vitéz is rohan be kapkod rakja [...]
133. Helységnévmutató (214. oldal)
[...] 59 Páli József 63 Sziics Sándorné 64 Sza­badszállás község 2215 Szekeres [...] lejár 1933 ban Ferenczy József vitéz Már­ton Ernőnétől 267 lejár 1932 [...] Jánostól 320 lejár 1932 ben Farkas Ferenc Péter Ferenctől 130 lejár 1936 ban Far­kas István Nagy Istvántól 64 lejár [...]
134. 1916-07-23 / 30. szám
[...] 301 K 80 f Szeredi Sándorné 20 K Borostyán Gyula New [...] Nagy Józsefné Steiner Miksa Klein Sán­dorné Szalai Ignác Szabó János Szakszer [...] K Takács Jánosné 2 K Farkas Katalin Mo­hacsek Jánosné N N [...] des Jenőné Gremm Péterné Szattler Far­kas Füzéri Ernőné N N Bauer [...]
135. Betegségi biztosító intézetek (255. oldal)
[...] Bácsbokod Bezerédy József dr Csávoj vitéz Turay Már­ton dr Csátalja Laczkó [...] Somogyi Zoltán dr osztályvezető dr Farkas Sándorné szül Ivoródy Mária dr alorvos [...] Imre Gábor dr osztályvezető Gyermekgyógyászai vitéz Szily Tibor dr osztályvezető Vegyi [...] Pocsaj Holdházy Nándor dr Gáborján vitéz Lázár János dr Kismarja Fajzi [...]
136. 1937-10-10 / 80.szám
[...] színvonalra szál­lítja le a gáncsvetéseket vitéz Szabó István kir tanfelügyelő a [...] osztanak ki a győzte­seknek 1 vitéz Szivós Waldvogel József nyug tábornok [...] 3 Hajnali Gyula 239 4 vitéz Farkas 211 pont Gyorslővészetben 1 Formanek [...] Lahucsky Mihály 140 4 Nagy Sándorné 138 pont A szép dijakat [...]
137. Második rész - Ünnepélyek, jelentések (366. oldal)
[...] II Éles István Éry Ilona vitéz Faltay Pál Falvai Ferenc Fangler László Faragó Andor Farkas Alfréd Farkas Elek Farkas Gusztáv Farkas István II Farkas Izabella Farkas József Farkas Károly Farkas László Farkas Lívia I Farkas Mihály Farkas Tibor Farkas Tibor I Farkasfalvy László I Farkasi Anna Farle János Fazekas Béla [...]
138. 1937-04-18 / 16. szám
[...] Eper jessy Ferenc 10 pengőt vitéz Asboth Aladár dr Azary Prihoda [...] Iván Réthy Aladár báró Reichlin Farkas Salamon József dr Spóner Ödön [...] Battha Bálint Battha Pál Benkő Sándorné Boross Lászlóné Bencze Andrásné Bódi [...] Láng Gyula Lescsinszky Ferenc Lehoczky Sán­dorné id Lipcsey Tivadar Lajtai László [...]
139. 1940-08-04 / 176. szám
[...] közben lezuhant A gép pilótája vitéz G a g y ó [...] 000 pengőért Vőneki Istvánné eladta Farkas Eajos és ne­jének a Bndonihalom [...] n öles telekkel 3100 pengőért vitéz Farkas József és neje eladták Czirok [...] kat jövedelemmel 300 pengőért Dékánv Sándorné eladta Dékánv József és ne­jének [...]
140. 1984-11-28 / 279. szám
[...] ten­nék az autóbuszvárót özv Nagy Sándorné Nyíregyháza Vécsey köz 20 B [...] Sándor tunyogmatolcsi Ungodi János nyírka­rászi Vitéz Lászlóné sós­tógyógyfürdői Garai Ist­vánná nyíregyházi [...] után járó öt napot is Farkas Sándorné tiszaberceli olvasónknak előrelátha­tóan rokkantsági nyugdíjat [...]