Kiskunhalas Helyi Értesítője, 1928 (28. évfolyam, 1-104. szám)

1928-12-22 / 102. szám

december 22 Kiskunhalas Helyi Értesítője IS — Nyugtáz&s. Az Urileányok Mária- kongipgációjs ittál rendezett karácsonyi bazárra a kővetkező nemesszivü gyermekbarátok adományoztak: Kőrősy Antal, Fehér Máris, dr. Pethő Jenőné, Beszed es István, Zá- boji László, arvay Károly, dr. Sokét István, Tarján Pompejos, Gadó Lajos, Juhász László, Ball Józsefné, dr. l)o- liesek Lajos 3—8 P, 0 áh Inaréné. Makay Károly 8 50—2 50 P, And- reánszky Zoltán, Szvetnik Lászlóné, Faragó 8ácdorné, Szántó Fereneaé, Tőrök János, Martininé, Zwtér Zol- tánné, Tőrök Józsefné, Hitelszövet­kezet, Túlit Péterné, Huszágh Gé- záné, Máté József, Ternovszky Fe- rencoé, Suba Pálné, Palcsó Károly, Horváth Giborné, Hoftm&nn Féiiznó, Vérségi Józsefné, Bergl Albert, Hor­váth Ztigmondné. Hodossy Gézáné, dr. Nagy Pil Ferenené, őzv. Kiss Jánosné, dr. Nagy Pál Fereue, Kő- rösy Jenóoé, Szliváa János 2—8 P, Kováes IstváDné, dr. Tíiuróezy De zsőnó, Babenyect István 1'50—1 50 P, Grósz Mihályné. özv. Szaiai Ist­vánná, Juhásznó, Juhász Petemé. Bőrösök Imréné, Kinaszt Jánoené, Kováes Istvánná, Sehickta Matild, Kováes Lászlóné, Adler Ignáe, Tóth Ferenc, uíáh Ferenc, Botter Károly, Medgyesi János. Molnárné, Molnár Antal, Pekány Istvánné, Sterlemann Henrik, Dal Istvánné, Bajusz József, Magyar Alajos, Szilágyi János, Tír* mann Konrad, Tepliezky Józsefné, Gzabán Jenőné, Jákus Benő, Bártfay Dezső, Ricz- patina, arvay Lajos, Pataki Imréné. Polgár Lajosáé, Ko- cais pék, őzv. Jakus Benőné, Tan- kovieh György, Sehönbergernó, Ba- benyecs László, CzóSua Mihály, Pap­rika Benő, Keresztes Mária, Varga Károly, Barenyi Gtbor, Kováes Gyula, Szabó Lajosné, Balogh József, Koesis S, Gaiai, Hodossy Géza, Lázi János, Martinyi Józsefné, Gyenisséné, Adler Ignáe, Varga István. Imgrnnd János, Békéssy Gyuláné, Gubásné, Ungvári Gynláné, Torma Albertné, Hangody István, Dalia István, dr. Bódy Lajos, Grosz Adolfnó, Seidner Sándor, őzv. Baben^eez Balássné, dr. Dolicsek La­josné 1—1 P, N N -ek, 1 pengőn aluliak és olvashatatlan aláirásuak összesen 75 pengő 25 fillér. — Dr. Tóth Gézáné, Molnár Juliska, özv Kováes Istvánná, Lájer Józsefné, Sza- nyi Mónié, Tiehy Gusztimé, Han­gody Istvánné, Fiseherná, Kinaszí Jánosné, Várady Kálmánná Nagy Lajosné, Gzabán Jenőaó, Tepliezky Józsefné, Babó Lászlóné, dr. Kuthy Báláné, dr. Morava Károlyné. Kováes Juliska, Kerék Józsefné, Feró Imréné, Mészáros Endrónó, Takács Jánosné, Bárányi Balázsné 1—1 drb torta. Hadi András 2 drb. torta. G-eguss Gynláné, dr. Halász D. Sándorné, rvay Irénke, Bánóeky Matild, Fehér Mária, Vlaezák Jolán, Csiszár Tamás­áé, Ninkó Anna, Stertemann Magda, Kövecs Imréné, Polgárdy Béláné, Sza- lay Béla, Ziboji László, Szvetnik Lászlóné, vitéz Madáesi Józsefné, Csó- cási Maria 1—1 tál sütemény. Jakus Benőné 100 drb péksütemény, Halász Jolán, Biró Benőné gesztenye*piré. Fereneii Itvánné gesztenye, füge, Salamon Józsefné narancs, citrom, Névery Sándorné, Izsák Dénesné, Kövecs Imréné befőtt, Farkas Eleknó l malac, Fridrieh Lajosné 10 kg. has, ifj. Margies Jánosáé 1 tál felvágott, Gazdag Istvánné 1 drb. eeirke, Cserkó Fereneaé 5 drb. tojás, Czagány Ká­roly, Horváth Nővérek, Szandi István, György Lajosné. Paor 8. Móriené, Babeuyeez Gs. Dezső, őzv. Kiss Já* nosné, Ninkó Anns, Baranyi Gáborné bor, Árny Károly, Lájer Józsefné, Molnár Juliska, Benedek Etelka, Bu day Lajosné likőr, Balogh Bózsika, Salamon Józsefné, Simon Klára ram, Bártfay Dezsőnó, Sehneutigel Jánosáé, Lippai Matild, dr, Tóth Gézáné, Sebeiflar Edené, Nagy Tériké, Király Bőzsike, őzv Bakovi Ferenené, Csó­káéi Mária, Soós Frigyes, Hadi And­rás cukorkát. Nagymennyiségű játék­szert készítettek: Imre Mária és Imre Vilma óvónők. Hozzájárultak még a következők: Soós Etelka, Kintzler Boziaka, Nagy Szeder Gi­zella, Ván Esztike, Janó Fereneaé, Juhász Nővérek, Szivgárda, Simon Klári. Kováes Ilonka, Trapl Dezsőnó, Lajér Irénke. Bsbenyee Elvira. (Játék) Jószivü adakozóknak hálás böaiönetet mondánk — Adományok, A Protestáns Nő- szövetség karácsonyi vásárjára a kővetkező adományok érkeztek : Ma* kay Károly likőr, Brezsnyánszky An nus virág, Suba Imréné keksz, Gás« pár Józsefné tojás, Rózsa Kálmánné tojás, liszt, Nagy Pál Imréné liszt, özv. Balogh Lászlóné sütemény, Hováncsek Józsefné torta, Kovács Sándorné 1 üveg bor, dr. Szabó Lajosné torta, Bálint Mihály 1 üveg bor, Sándor Józsefné pogácsa, bor, Güttlerné Kiss Erzsébet 1 olajfest* mény, Szalay Károlyné gyümölcs, befőtt, karácsonyfa disz, Gargya Lászlóné sütemény, Fdlőp Sándorné torta, Szabóné Kocsis Juliánná 1 diványpárna, Pásztor Tercsi 1 asztal terítő, Pál Istvánné sütemény, Hurth A. Ferenené sütemény, Balázs Jó- zsefné cukor, bor, alma, Kerekes Sándorné sült, gesztenye píré, Szöl- lősy Elemórnó 2 kg. kockacukor, Keresztes Józsefné 1 üveg bor, Ko­lozsvári Lajosné torta, Babó Ká­rolyné torta, Füziknó, Kémeriné bor, Józra Gergelyné sütemény, Kathona Báláné torta, Ráczkevi Gyuláné 1 üveg bor, Szekér Pálné 2 üveg bor, kalács, sütemény, Tö­rök Józsefné torta, Kónya Józsefné 3 üveg bor, özv. Buda Istvánné torta, feketekávé, szappan, Bátory Gáborné 2 sserép virág, tojás, tejszín, Nagy Kálozi Pálné sütemény, Brezs* nyánszky Ferenené torta, Babó Elek bor, Tóth Imréné hús, Györfy Ma­tild alma, sütemény, Babó Lajosáé torta, Thuróczy Dezsőnó szendvics, tejszín, Kovács Lajosné fekete kávé, özv. Bacsó Benőné bor, Keresztúri Lajosné kalács, özv. Kolozsváry Kiss Sándorné torta, Pázsith Antalné torta Pataky Dezsöné torta, bor, szend­vics, ifj. Monda Lajos bor, süteméuy, özv. Szatmári Sándorné kalács, al* ma, bor, sütemény, özv. Végh Ist­vánné hús, krémes rétes, Tóth Kál­mánné 3 cserép virág, Pataky Im- róné torta, Gyevy Imréné sült, bor, Jámbrik Bertalanné gesztenyepiré, tejszín, Gyenizse Erzsi alma, dr. Bori Benőné torta, Bártfay Dezső torta, Gyenizse Juliska sütemény, Kovács Gyuláné hús, tej, Stepanek Ernőné sütemény, ifj. Murgács Já­nos felvágott, Gáspár Józsefné sült csirke, Maján Györgynó bor, ifj. Fi­gura Lajosné sült, Hencze Imréné 5 P, Farkas Jánosné 1 P, Gulyás Sándorné 3 P, Markovié* Istvánné 1 P, Musa Pálné 3 P, Papp Gábor- né 1 P, Szalay Zsigmondnó 1 P, Szekér Sándorné 2 P, Baky Somló Józsefné 2 P, dr. Babó Mihályné 5 I 5 P, özv. Bornemisza Benőné 2 P, Babó Irma 2 P, Buday Gyuláné 1 P, Figura Istvánné 1 P, Gyenizse Antalné 1 P, Gaál Imréné 2 P, Ger­tigné Keresztes Marisba 2 P, Krus- pier Pálné 1 P, Kiss Jenőné 2 P, Makai Antalné 2 P, dr. Mészöly Istvánné 1 P, Novák Jánosné 3 P, Orbán Ferencnó 1 P, özv. Papp An- talné 2 P, Polgár Jánosné 3 P, Szakái Tándorné 3 P, Szentpóteri Istvánné 5 P, Szabó Ferenené 1 P, Tegzes Károlyné 1 P, Vadász Pálné 2 P, Gyenizse Istvánné 2 P, Gusztos Antalné 8 P, Ráckevi Gyula 8 P, Silling Edáné 3 P, Sza'ay Kálmánné 2 P, Zseni Benőné 1 P, N N. 1 P 20 fii, Dr. Zilah Benő 5 P, Babó Janka 3 P, Dr. Csapó Ernönó 2 P, Gyenizse Kulmánnó 2 P, Babó Dezsőnó 3 P, Gaál Mihályné 5 P, Szabadi Eleonóra 3 P, Ványi Teréz és Róza 3 P, Dr. Babó Imre 10 P, Dr. Farkas Sándor 15 P, Nagy Kalozi Józsefné 1 tál sült, Monda Lajosné 7 liter tej, Tyukody Jenőné 1 tál sült, Szanyi Fsrenczné torta, 3 üveg befőit, özv. Pázsith Jőzsefnó torta, Ssabó Zsigmondié torta, Hubaffy Mihályné sütemény, Monda Sándorné 1 kanna tej, Gzenizse Balázs 5 P, Kiss Erzsi egy festmény, özv. Bíró Sándorné 1 nagy kendő. Tombola tárgyakat adományoztak: Zábolyi László, Dr. Pázsith Pálné, Tyukody Jenőné, Keresztes Lajosné, Hurt A Ferenené, Keresztes Mariska, Hangya, Stepanek Ernőné, Kun Benő, Árvái Lajos, Decker Józsefné, Kovács Gyuláné, Pressburger Ferencnó, Szente Istvánná, Kiás Dezsőnó, Köz- tisztviselő* Szövetkezete, Bech József, Füle Sándor, Frőlich Lajos, Dúl Istvánné és Gazdasági szakiskola. A nemes szivü adakozóknak ezúttal is hálás köszönetét mond a Protestáns NŐ8zövetság Elnöksége. Sertés­tenyésztéshez fás vagy vizenyős helyen 50-100 holdig járást keresek bérbe, esetleg társas viszonyba is belépek. Krömy János gazdatiszt. Fájsz (Pestmegye) A legjobbat adom a legolcsóbb áron: Játékszerek Ifjúsági könyvek Bőrárúk Imakönyvek Diszműárúk Iskola táska kiárusítás! Közalkalmazottaknak 10 százalék engedmény ! tiurth A. Ferenené Városház épület és Fő ucca 17 Hirdessen a „Helyi Értesítődben! Olvassa végig a „Hattyú-drogéria A B Cm sok olyan cikket talál, aminek eddig nem tudta a legolcsóbb beszerzési forrását A B svány*, gyógy* és keserüvizek. étegápolási cikkek, gummiharisnya, kötszerek, gummiáruk. Csecsemő ápoló szerek, gummi pelenka, cucli, szopóka, tápszerek. Disz fésűk, hajkefék, csattok, netz, hajfésük, brillantin. Elemek, zseblámpák, öngyújtó, tűzkő, benzin, alkatrészek. Pényképező gépek, az összes fotócikkek. Gyümölcsvédelmi szerek, Nosprasen, Enda, Schweinfurt' zöld, Almola stb. attyu krém, púder, szappan egyedüli elárusító helye. H Illatszerek, parfümök, toilett készletek, pipere cikkek. Kész olaj, zománc festékek, firniss, terpentin, lakkok, ecsetek. Eikőr és rum essenciák, teák, gyógyfüvek, gyógycukorkák. osóporok, lugkőpótló, mosdószappanok, Lux, Póló, Mosó Rádión. Növényvédelmi szerek, gabona pácok, Porzol stb. Drvosi műszerek, irrigátorok, fecskendők, hőmérők. Pipere cikkek, borotválkozó szerek, borotvák, ollók, fésűk. —luhafesték, tisztítók, rovarirtók, szintelenitő. S ósav, kénsav, vegyszerek, szalmiáksó, ecetsav, szivacsok, szarvasbőr, kefe, ecset, poroló, lábtörlő, toilette papír. U isztitók, padló beeresztő festék, parkett kefe. ri és női fodrász cikkek, háztartási cikkek, ^egyszerek az összes iparosok részére. «■sebfésük, fogkefék, fogkrém, száj* és fogápolók és amit nem talál a hirdetésben, biztosan megtalál a HATTYU-drogériában !

Next

/
Oldalképek
Tartalom