132. oldal, 2651 találat (0,233 másodperc)

Találatok

2621. 1937-01-10 / 2. szám
[...] közművelődési egye­sület Kossuth Lajos asztaltársaság vitéz Hortobágyi József Ált Ipartestület 5 [...] Károly 2 P Májer Ferenc Farkas István 1 1 p A [...] leventék részéire rendezett vacsorán adakoztak Farkas Ist­ván Farkas Imre Darula Károly Chrien Gyula [...] 2 kg tepertő özv Prókay Sándorné és Netting Katalin ruhanemüek Tuba [...]
2622. 1937-01-24 / 4. szám
[...] Nagy Géza plébános Bervvanger Fri­gyes vitéz Poleratzky Pál Schreker Ede 15 [...] Wolstadt Raimund dr vámosi Nagy Sándorné Sch il­lek Károly Kabay János [...] fi Edéné dr Krieger György Farkas Sán­dor Hild László Fodor Rezső [...] ház zárt udvarából a házőrző farkas kutya is Különös is­mertető jele [...]
2623. 1937-10-10 / 41. szám
[...] megérkezett a Sashalmi Kaszinó elnöke vitéz Hortobágyi József is feleségével együtt [...] László titkár Csák I ügyész Farkas György pénz­táros Gajzágó Ervin jegyző [...] a községházán Dr vámosi Nagy Sándorné elnök nyitotta meg a gyűlést [...] tartandó jótékonycélu te­ára Dr Fekete Sándorné ügyv alelnök a felajánló lapokat [...]
2624. 1930-12-06 / 49. szám
[...] Lajos dr hittanár özv Mészáros Sándorné nyugd tanár Kovács End­re dr [...] a 11 Béla dr postaigazgató Farkas János fővárosi tanár Gra b [...] o s István adóhivatali főtiszt vitéz lorvát h Béla dr ta­nácsjegyző [...] Stokingor János dr mi­niszteri tanácsos vitéz Kovács Ar­nold ideiglenes hivatalnok Glück [...]
2625. 1934-01-20 / 3. szám
[...] Párkányi Norbert Reischl Réw Sándor vitéz Sándor István Schalter Sándorné Újlaki Gyula Varga István dr [...] V a jna tanácsnok nyugdíjazását Farkas Ákos dr főjegyző az elnöki [...]
2626. 1934-12-01 / 47. szám
[...] közül szóbajönnek még Michál Jenő Farkas Lajos dr Wirn harclt Ágoston [...] Ferencné Miklós Fe rencné Altorjay Sándorné Klausz Gyuláné Novák Andorné Navcinecz De zsőné vitéz Horváth Béláné Bencze Istvánná Foglyos [...]
2627. 1935-09-28 / 38. szám
[...] Károly Sárossy Jánosné Czimmerer Béla vitéz Kelemen Ferenc Castiglione László Szántner Lajos Cicutti Lajos Semptey Károly vitéz Balogh Dezső dr Schalter Sándorné Újlaki Gyula dr Göndör Sándor [...] Béla Béresek Margit Forstinger Alajos Farkas János Csaba Margit Cserny Kató [...]
2628. 1909-04-05 / 7. szám
[...] terjedelmében közölt memo randumot melyet Farkas István bátyánk irt Palády László [...] án hirtelen elhunyt Mint a vitéz a csatatéren múlik el akként [...] Miksáné Brunovszky Józsefné K Bolkis Sándorné Bognár Sándorné Cidlik Józsefné Demetrovits Istvánné Dombauer [...] Huszár Andrásné Hoff­mann Józsefné Hedlicska Sándorné Illés Jánosné König Ferencné Landstoff [...]
2629. 1925-05-05 / 9. szám
[...] Vince az ipar­testület elnöke és vitéz Lányi Sándor tábornok voltak a [...] 25 Slacz Emil s k Farkas Elemér s k r kapitány [...] ütköző kihágás miatt öxv Somody Sándorné zalaegerszegi lakos ellen in dított [...] a következő ítéletet Özv Somody Sándorné terheltet aki 45 éves r [...]
2630. 1927-12-05 / 23. szám
[...] László József elnök és Csokonai Vitéz Mihály főtitkár aláírásával bőséges indokolást [...] írják Egy debreceni úriasszonynak Stiasny Sándorné szül bánffyhunyadi Hunyadi Erzsébetnek a [...] sarok kereskedői rezsi elejtésével árusítom FARKAS ALADÁR bortermelő 1
2631. Orvoskari intézetek (105. oldal)
[...] László dr Dietzl László dr vitéz Egerváry Tibor dr vitéz Herczeg Árpád mt dr Thoroczkay [...] tanársegédek dr Fa Imre dr Farkas István dr Hencz László dr [...] János Boros Ilona dr Szőke Sándorné I o altiszt Mihályi Barnáné [...]
2632.
[...] 302 53 60 P 5 vitéz Bessenyei főhadnagy alap 1000 P [...] 87 25 P 15 Karai Sándorné alap 20 000 P földben [...] bankigazgató 100 P t adományozott Farkas József I a o tanuló [...]
2633. (37. oldal)
[...] hálás iparosszülő 10 P Iparbank Farkas Elek koszorúja megváltása címén 20 [...] János Oltósy Rezső özv Hege­dűs Sándorné Nádler István Kétnapi élelmet adnak [...] P Etter Ödön 10 P vitéz Szivós­Waldvogel József 10 P Marosi [...]
2634.
44 Szathmáry Sandorné 50 50 P t Bátory [...] 4 Dr Antal Zoltán Dr Farkas László Makay Károly Dr Mészöly [...] Kiss Árpád Komlós István Dr vitéz Kun Bertalan Moldvány László Mészöly [...] Miklós 16 P t Dr Farkas Sándor 14 P t Dr [...]
2635. (35. oldal)
[...] Zoltán I Abonyi Árpád Három vi­téz magyar baka Sziics János III [...] VI 1280 kor 5 Benő Sándorné Siikösd Rozália alap Sólyom Sán­dor [...] VII 10 kor 9 Csiszár Farkas alap Nagy Károly VII 40 [...]
2636. (35. oldal)
[...] Gróf Széchenyi István emlékköny Csokonai Vitéz Mi­hály Válogatott költeményei Arany János [...] Kármán és Faludi élet­rajza Deák Farkas i Deák Ferenc Névy László [...] Zsimond Dr Zólyomi Lajos Csokonay Vitéz Mihály Gaál Mózes Deák Ferenc [...] Takács Éva Válogatott munkái Vachott Sándorné Rajzok a múltból Bakó László [...]
2637. (45. oldal)
45 A vitéz Dr Győré Pál emlékalapitvány kiegészített [...] 000 P 2 özv I Far­kas Lászlóné Papp Jolán néhai I Farkas Elek emlékére 3000 K 3 [...] alapítványa 2000 K II Pintér Sándorné alapítványa Szeles Ferenc emlékére 2000 [...]
2638. (46. oldal)
[...] tanár Gödé Lajos ref lelkész vitéz Pintér Pál bank igazgató Birkás [...] Kenyeres Gyula orvos özv Gaál Sándorné Dósa Pálné Tanárky Hilda Öméltósága [...] 4 50 P dr Gy Farkas Elek 4 P vitéz dr Kiss Albert 3 50 [...] dr Kerekes István Kovács Ferenc vi­téz Lenky János Székely Karola dr [...]
2639. (49. oldal)
[...] Tóth Márta III o t Vitéz Lenky János tábornok alapítványából 2 [...] Némedi József ll o t vitéz Dr Kiss Albert városi jegyző [...] 000 K 2 özv I Farkas Lászlóné Papp Jolán néhai I Farkas Elek emlékére 3000 K 3 [...] alapítványa 2000 K II Pintér Sándorné alapítványa Szeles Ferenc emlékére 2000 [...]
2640. (67. oldal)
[...] 1 o t Gaál Balassa vitéz Kapta Lengyel Horváth Ilona I [...] 000 K 2 özv I Farkas Lászióné Papp Jolán néhai I Farkas Elek emlékére 3 000 K [...] 2 000 K 11 Pintér Sándorné alapítványa Szeless Ferenc emlékére 2 [...] testvérei 600 K 23 Steiner Farkas és Hay Róza házastársak 600 [...]

 

Találatok szűkítése Forrás
mind
Bakonyi Természettudományi Múzeum 1Balassi Bálint Könyvtár (Salgótarján) 54Berzsenyi Dániel Megyei és Városi Könyvtár (Szombathely) 1Békés Megyei Könyvtár 113Bródy Sándor Könyvtár (Eger) 123Budapest Főváros Levéltára 19Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Levéltára 7Csorba Győző Könyvtár 61Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár (Zalaegerszeg) 134A Dunamelléki Református Egyházkerület Ráday Könyvtára 13Eötvös Károly Megyei Könyvtár (Veszprém) 2Erzsébetváros Önkormányzata 9Evangélikus Országos Könyvtár 102Evangélikus Országos Levéltár 4Ferenczy Múzeum 1Fórum Kisebbségkutató Intézet (Somorja, Szlovákia) 14Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 386Hajdúsági Múzeum 1Helischer József Városi Könyvtár (Esztergom) 98II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár 41Jókai Mór Városi Könyvtár (Pápa) 98József Attila Megyei és Városi Könyvtár (Tatabánya) 29Katona József Könyvtár (Kecskemét) 158Katona Lajos Városi Könyvtár (Vác) 14Kecskeméti Katona József Múzeum 1Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem Levéltára 1Kiskunhalasi Thorma János Múzeum 207Laczkó Dezső Múzeum 3Magyar Nemzeti Levéltár Bács-Kiskun Megyei Levéltára 1Magyar Nemzeti Levéltár Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltára 10Magyar Nemzeti Levéltár Hajdú-Bihar Megyei Levéltára 2Magyar Nemzeti Levéltár Heves Megyei Levéltára 1Magyar Nemzeti Levéltár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltára 1Magyar Nemzeti Levéltár Komárom-Esztergom Megyei Levéltára 1Magyar Nemzeti Levéltár Magyar Országos Levéltára 58Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltára 1Magyar Természettudományi Múzeum 1Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár (Nyíregyháza) 206Országgyűlési Könyvtár 42Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum 20Országos Széchényi Könyvtár 1Pápai Református Gyűjtemények 3Pest Megyei Könyvtár (Szentendre) 80Petőfi Irodalmi Múzeum 12Semmelweis Egyetem Központi Könyvtár 1Semmelweis Orvostörténeti Múzeum 1Semmelweis Orvostudományi Egyetem Levéltára 1Szegedi Tudományegyetem Klebelsberg Könyvtár 369Szent István Király Múzeum 1Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár (Kaposvár) 39Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár (Szekszárd) 71Újpest Önkormányzata 2Vác Város Levéltára 1Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény (Jász-Nagykun-Szolnok megye) 28XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata 2
Találatok szűkítése Sorozat
mind
Archivum - A Heves Megyei Levéltár Közleményei 1A Bakonyi Természettudományi Múzeum Közleményei 1982-2013 1Balatonvidék 1900–1917 5Békés 1869-1937 48Békés Megyei Hírlap 1971-2010 22Békésmegyei Közlöny 1877–1938 27Békésvármegye Hivatalos Lapja 1898-1949 4Buda és vidéke 1893-1904 8Budai Napló 1914-1938 12Budapest főváros közgyűlési jegyzőkönyvei 1873–1949 15Budapest történetének bibliográfiája 1Budapesti Czim- és Lakásjegyzék 81Budapesti hivatali útmutató 1934-1947 7A Budapesti Műszaki Egyetem jegyzőkönyvei 7Budapesti telefonkönyvek 1906-1950 117Címjegyzékek 1867-1942 44Cumania 1972-2010 1A Debreceni Déri Múzeum Évkönyve 1907-2010 1Déli Hírlap 6Délmagyarország 1910-2010 369Dombóvári Hírlap 2Dunántúli Napló 1944-2004 61Dunántúli Protestáns Lap 1890–1945 10Eger - hetilap 1863-1914 8Eger - napilap 1915-1944 84Ellenzék 40Erdélyi Református Egyháztörténeti Adatok 3Esztergom 1895–1932 17Esztergom és Vidéke 1886–1941; 1987–2007 73Evangélikus egyházkerületi jegyzőkönyvek 4Evangélikus Élet 5Evangélikus gyülekezettörténetek 2Evangélikusok lapja 1Észak-Magyarország 1956-2009 35Északkeleti Újság 1909-1919 2Felsőbányai Hírlap 1896-1918 6Felsőházi naplók (1927–1944) 1Félegyházi Közlöny 1Fővárosi Hírlap 1912-1938 4A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár évkönyve 4Független Budapest 1906- 1938 9Gazdasági címtárak 1842-1932 67Hajdú-Bihar Megyei Levéltár közleményei 2Harangszó 1918–1939 93Hegyen épített város 1Heti Szemle 1899-1914 3Heves Megyei Hírlap 1953-2018 31Hídlap 2003-2011 2Hírhozó 1991-2010 2Iskolai Értesitők - Kolozsvár 2Iskolai Értesitők - Sepsiszentgyörgy 1Iskolai értesítők - Debrecen 1Iskolai értesítők - Esztergom 1Iskolai értesítők - Kiskunhalas 1Iskolai értesítők - Nagykőrös 8Iskolai értesítők - Nagyszombat 1Iskolai értesítők - Nyíregyháza 1Iskolai értesítők - Orosháza 1Iskolai értesítők - Sárospatak 1Iskolai értesítők - Szarvas 1Iskolai értesítők - Székesfehérvár 1Képviselőházi naplók (1927–1944) 1Kiskunhalasi helyi lapok 201Kiskunhalasi helytörténeti monográfiák 6Klasszikus orvosi könyvek 1Komárom-Esztergom Megyei 24 óra 29A Komárom-Esztergom Megyei Levéltár Évkönyvei 1Könyvek Esztergomról 6Körösvidék 1920–1927 12Közérdek 1908-1916 1Kővárvidék 1904-1918 3Levéltári Füzetek, Szolnok 1Magyar Paizs 1900–1917 4Mátészalka 1909-1915 1MDP Budapesti testületi üléseinek jegyzőkönyvei, 1948-1956 2A MOL segédletei 1-28 1MSZMP Budapesti Végrehajtó Bizottságának ülései, 1957-1989 1MTI - Magyar Országos Tudósító 19MTI - Napi hírek 34MTI - Tematikus sorozatok 1Nagybánya 1903-1931 6Nagybánya és Vidéke 1899-1918 14Nagybányai Hírlap 1908-1919 6Nagykároly 1906-1912 1Nagykároly és Vidéke 1899-1919 4Nemere 1871-1884 1Nógrád Megyei Hírlap 1947-2016 54Nyírvidék 1882–1942 111Orvostörténeti Közlemények 1Pápa és Vidéke 1923–1944 35Pápai Hirlap 33Pápai Közlöny 1892–1921 6Pápai Lapok 1874–1919 5Pápai Újságok 3Pest Megyei Hírlap 1957-1995 80Pest Megyei Múzeumi Füzetek 1-9 1Petőfi Irodalmi Múzeum - Petőfi gyűjtemény 1A Petőfi Irodalmi Múzeum Bibliográfiai Füzeteti A-G 10A Petőfi Irodalmi Múzeum Évkönyve 1959-1987 1Petőfi Népe 1950-2011 158Prágai Magyar Hírlap 1922-1938 6Protestáns Egyházi és Iskolai Lapok 1842–1919 6Rákos Vidéke 1901-1937 34Református egyházkerületi jegyzőkönyvek 9Református egyházmegyei jegyzőkönyvek 2Református konventi jegyzőkönyvek 2Somogy Megyei Hírlap 1951-2018 39Sorozaton kívüli 6Szabolcs-Szatmár-Beregi Levéltári Évkönyv 1Szamos 1899-1919 19Szatmár-Németi 1899-1912 5Szatmár 1899-1911 1Szatmár és Bereg 1923-1931 5Szatmár és Vidéke 1899-1919 9Szatmári Hírlap 1902-1919 2Szatmármegyei Közlöny 1899-1920 2Szekszárdi Vasárnap 1991-2016 1Szent István Király Múzeum közleményei A-D sorozat 1Szocialista Nevelés 1956-1989 2Szolnok Megyei Néplap 1960-2000 28Tanügyi Értesítő 1902-1919 1Tolna Megyei Népújsag 1953-2000 24Tolnamegyei Közlöny 11Tolnamegyei Ujság 29Tolnavármegye, Tolnavármegye és a Közérdek 4Uj Budapest 1921-1938 4Új Kelet 1994-1998 4Új Szó 1948–2017 6Újpest, Újpesti Napló 1993-2017 2Vadász- és Versenylap 1857-1919 1Vasvármegye Hivatalos Lapja 1903-1950 1Váci Hirlap 1887-1942 14Váci Történelmi Tár 1Vendéglősök Lapja 1896-1940 3A Veszprém Megyei Múzeumok Közleményei 1-27 3Veszprémi Független Hirlap 2Zalai Közlöny 1925 2Zalai Magyar Élet 1940-1944 18Zalai Összetartás 1944-1945 1Zalamegye 1882–1910 4Zalamegyei Ujság 1920-1944 100Zemplén 9Zempléni Népujság 1