132. oldal, 2810 találat (0,262 másodperc)

Találatok

2621. 1941-11-03 / 248. szám
[...] és ellenséges földön hő­siesen harcoló vitéz katonáinknak megörven deztetésére kiosztandó szeretetcsomagok [...] zalaegerszegi Vörös Kereszt fiókegylet elnöke vitéz Farkas Sándorné s k a zalaegerszegi Vörös [...]
2622. 1941-11-05 / 250. szám
[...] és ellenséges földön hő­siesen harcoló vitéz katonáinknak megörven deztetésére kiosztandó szeretetcsomagok [...] zalaegerszegi Vörös Kereszt fiókegylet elnöke vitéz Farkas Sándorné s k a zalaegerszegi Vörös [...] nem jogerő­sen kéithónapi fogházra ítélték vitéz Vermes Tibor községi főjegyző megrágaímazása [...] Kereszttel legújab­ban kitüntetettek között van vitéz Horváth Bertalan dr zalaegerszgei kir [...]
2623. 1941-11-08 / 252. szám
[...] Érdemérmét adomá­nyozta Kinevezések a vármegyén Vitéz Teleki Béla gróf főispán Gerencsér [...] Bocska Orbán József hentes Lesenceistvánd vitéz Pintér Sándor dr fővárosi tanár [...] rk Kerecseny özv Kőműves Jánosné Farkas Er­zsébet 90 éves rk Rózsás [...] rk A katonák érmelegítő kötéséhez vitéz Farkas Sándorné a Baross Női Tábor elnökasz [...]
2624. 1942-01-08 / 5. szám
[...] hónapban az alábbi ado­mányok érkeztek Farkas Nándor 28 kg csont Oláh [...] kg füstölthús 10 liter bor vitéz Horváth Ber­talan dr 1 csirke [...] Ruziís Sáu dorné 5 Gyenge Sándorné 5 dr Samassa Já­nosné 5 [...] nevében 20 özv dr Vida Sándorné 2 Csupor Gizella 5 Vármegyei [...]
2625. 1942-02-07 / 30. szám
[...] elnök Szirmai Miksáné jegyző dr Farkas Béláné h jegyző Orbán Júlia [...] Rutich Sándomé Földháti Gizella Schlemmer Sándorné Simon Jánosné Nagy Györgync özv [...] az első helyen álló olajlent Vitéz gróf Teleki Béla Zala yármegj [...]
2626. 1942-02-09 / 31. szám
[...] A szombathelyi tankerületi kir főigazgató Farkas Lenke kilimáni Ormos Mihály borsfái [...] A megje­lentek soraiban helyet foglalt vitéz Tamásy Ist­ván dr polgármester levente [...] sorsolás tánc A nagyszerű eredmény vitéz Farkas Sándorné elnök és Wejsiczky Jánosné fáradhatatlan [...]
2627. 1942-04-09 / 78. szám
[...] rendjében nemcsak a fegyvert forgatták vitézül a vár bástyáin Iranern mint [...] nevében 1 90 kg bab Farkas Nándor 21 70 kg csont [...] Zoltánná gyertyamegváltás 5 özv Rutich Sándorné gyertyamegváltás 2 pengő női férfi [...]
2628. 1942-06-30 / 144. szám
[...] keszthelyi gazdasági aka­démián tartott közgyűlést vitéz Teleki Béla gróf főispán elnöklete [...] kir herceg elnök távolmaradását kimentette Vitéz Teleki Béla gróf főispán elnöki [...] Kolompár József Bózsi 84 Horváth Sándorné Kolompár Ilona 29 éves pozvai születésű Farkas János Jani 45 Ko­lompár Gyula Tuca 20 Farkas Antal Pöngő 20 Horváth Julianna [...]
2629. 1942-07-06 / 149. szám
[...] vezetésével Á gyűlésen részt vett vitéz Farkas Sándorné ezredesné a Női Tábor volt [...] üdvözölte az elnöki szék­ből elődjét vitéz Farkas Sándorné ezredes nét s ígérte hogy [...]
2630. 1942-07-18 / 160. szám
[...] István 22 50 kg csont Farkas Nán­dor 26 70 kg csont [...] kg bab 15 kg burgonya vitéz Bánfalvi 5 kg egységesliszt dr Vida Sándorné fél liter lek­vár Plébánia 7 [...] Isten nevében 4 dr Vida Sándorné 1 Boár Janka T pengő [...]
2631. 1942-08-21 / 187. szám
[...] küldöttség vitte Zalaegerszegről A küldöttségben vitéz Horváth Bertalan dr tör­vényszéki tanácíe [...] mellett resztvettek a Move a vitézek tűzharcosok a volt 33 as [...] Székely Cinci Szir­mai Kató és Farkas Ria v itték az orszáezász [...] a Mán iakongi cgáció Skalics Sándorné az evan­gélikus Nőegylct Himmelsz Gyula [...]
2632. 1942-08-22 / 188. szám
[...] aki vérével váltja meg népét vitéz gróf Teleki Béla Zala vármegye [...] Szalay Lászlóné 20 02 Horváth Sándorné 7 Czo l or Mátyásné [...] nevében 3 Martin Er­nőivé 3 Farkas ózsef földbirtokos 3 pengő
2633. 1942-09-09 / 202. szám
[...] Szili Józsefné Zsuppányi Jánosné Kovács Sándorné özv Csuíi Antalaé Bende Józsefné [...] Berta Istvánné A kiosztás után vitéz Tamásy István dr polgármester szólott [...] Török Ili Perlaki II Maort Farkas II Cindrics Né­meth Takács Héjjá Reményi Talpay Lyka Farkas I Kajlái Váradi 3 3 [...]
2634. 1942-09-23 / 214. szám
[...] Uj kitüntetések a tiszti állományban Vitéz Farkas Ödön nagykanizsai zászlóal j pa­rancsnok [...] kapta az ellenség előtt tanúsított vitéz magatartása elismeréséül Sokgyermekes anyák kitüntetése [...] rendeki Horváth Jánosné nemeshanyi Gál Sándorné kisgörbői Mékli Istvánná kisvásár helyi [...] részesült Talabár De zsoné ukki vitéz Horváth Józsefné mihály fai Freili [...]
2635. 1942-12-01 / 271. szám
[...] kiállítás és le nyészállalvásár rendezőbizottsága vitéz Teleki Béla gróf zalai főispán [...] legutóbb az alábbi adományok érkeztek Farkas Nándor 21 80 kg csont [...] 70 kg kerékrépa özv Horváth Sándorné 5 Hág Jánosné 5 Farkas József 3 Isten nevében 2 [...]
2636. 1943-01-04 / 2. szám
[...] Lajos fia követve apja példáját vitézül verekedett a Don melletti hire [...] a tábori lelkész levele hogy vitéz Ágoston í ajós november 27 [...] áss Lajos 13 kg alma Farkas Nándor 16 60 kg csont [...] és negyed kg méz Schlemmer Sándorné 1 liter misebor Cziráki Istvánná [...]
2637. 1943-01-30 / 24. szám
[...] Ivánfi Jánosné 11 2 ig vitéz Futaky Jánosaié 2 5 ig [...] február 5 8 11 ig vitéz Farkas Sándorné 11 2 ig vitéz dr Tamásy Istvánne 2 5 [...] e 11 2 ig Zsidó Sándorné 2 5 ig Hómoródy Józsefné [...] 11 8 11 ig dr Farkas Béláné 11 2 ig Czeglédy [...]
2638. 1943-02-09 / 31. szám
[...] fiirefi A Hazáért Megírtuk hogy vitéz Ágoston Lajos őr­vezető csztergályi lakos [...] levél Szomorúan értesítem hogy fia vitéz Ágoston Lajos őrvezető 1942 november [...] István 17 10 kg csont Farkas Nándor 15 10 kg csont [...] 1 Isten nevében 2 Horváth Sándorné 2 Isten nevében 2 Lé­ránt [...]
2639. 1943-02-13 / 34. szám, (35. szám)
[...] lakosokat az ellenség előtt anusított vitéz és bátor magatartásukért Bronz itézségi [...] Gefferth Paláé 11 2 ig vitéz Farkas Sándorné 2 5 ig Weisitzky Jánosné [...] Jenőné 2 5 ig Tellmami Sándorné 1943 február 25 én 8 11 ig Dr Farkas Béláné 11 2 ig dr [...]
2640. 1943-03-08 / 54. szám
[...] 2 üv eg savanyúságot itéz Sándorné két üveg savanyúságot és 2 [...] Dohos Józsefné Susiczky György dr vitéz Duzár József dr Pécs Neumayer [...] Futakv János alezredes Szűcs Lászlóné Farkas József Brand Sándor dr Havas [...] 2 2 pengőt Ge­rencsér Mária vitéz Farkas Sándorné özv Grunner Károlyné Paál Pálné [...]