Napi Hírek, 1935. december/1

1935-12-09 [0359]

dr . Kel smen Ede, v. Hóléczi Ödönné, Donth Ferenc, Fischer Bernátné, Nagy Sándor, Schnaider Maria, Zakariás Endre és Társai, Temesi Istvánná 4-4 pengő. Major István, Biermarm Pál, dr. Valér Zsigmond, Gundslfe ingen Józsefné, Krentzer egostoo, Gál Arnold, Táuber Vümosné, M. Jenő, dr . György Ernőné, Molnár Lajos, vitéz Horváthnó, Frommer Elemér, Hemrich és Pnnoe, Hirsch Ottóné, Berhuges József, özvegy Loeojda Mihálynó, Badó Géza, Buoapest Srzsebe .városi Keresztény Kaszinó, ..Bunovits Anna, Hajós József, Kollár Jakabné, Ör. Karntler Kálmán, dr. • ürmös sy Gyula, Ertl Anna és Ka bon N., Hauer Ferenc, Seemann Imre, Schwartz Soma, Horváth Gyuláné, Varga Ferenc, Vajda Zsigmond, Sárkány Jenőné, Ginama Film, Guth Pálné, vitéz Seriey Viktorne, Englart Bezső, dr. Lénárt Vilmos, dr . Áíaisz Rezső , Székely Arnold, Farkas László, Baer Soma, Márton Pál, dr. Marko­vits Ferenc Pajor József, Hodor Andáás 3-3 pengő. Győri Mór, M. kir. .^rdő­felügyalőség Szombathely 2.50-2.50 pengő* Vigh József, Farkas Miklósne, Benesch Bélané, Andrényi Zsigmond, Tóth Antal, Percei Miklós, Groszmann Jenő, dr. Machniewitz Dezső, Föglein Miklósné, Nagy ¥irgilne, Simko János, Bandii Pálné, Kucsma Józsefné, Glück Béla, Plitzer Miksa, Abend es Szitt­ner. Edinger A. és Tsa., Bamotth,Bóla Antal, Dávio es Kertész, Sohlanger arain. Szalégvi Egyed, dr. Weisz Mihály, Várkonyi László, dr . Kiss je­renoné, Schwab Ferenc, Friedmann Naftali, Kavetzki Zoltán, Leniceí Andor, dr. Uppmann Antal, Manich Gusztáv, Knébe István, György ksigmonc, Stein Lipót, Koréin Vince, Martai Lajos. Szinai Lajos, Zajátz István, Forstmayr Albert. Winand József. Popovics László, Hegedűs Simon, Sárkány Bela, Czig­ler Béla, Kiss M». Büilmer Károly, Kalmár Mrolyno, Kollár IfiEsa. dr. La­banc Béla, Fehér Péter, Moór Istvá n, Teltsch Edené, Vető es Pallos, Hermann Ödön, Pálfi Mihály, Kurlándar Győző, dr. Nagy Sándor, Boros Pal, Varga Alajos, Kiss Judit, Kollá r Feren cné, vitéz 1 Gaáli Edene, dr. Lauten­burg Istvá n, Paláth Vilmos, Hampel Oszkár, Sibalszki Alaoarne, Bolar Ist­ván, Süllő írpiá, Pellech Kálmánná, Cseres József, dr. Somody János, Szaiay Gábor, dr. He 11 Ferenc ffopcsá nyi Aédl, Matti István, Schwartz Iflfcáo. Eisennut Kálmán, Erőssi Aladár, Vihari Soma, Mikes János, Szégner Józsefné, Majorszky Lajos. Szemerédi Kálmán, Granditz Gyula, Márton Pálné, Ürtika nővérek, Sznőts Andor. Bagi Istvá n, Birkl Károly, Császás Andar, Kovács László, Elfér Andor, Méhn Foly, dr. Halász Sándorné, Bleha Fe­rencné, dr. Unger Béla, Bercsényi Antalné, Jókai Bezs3| Bótn Ala j<_sné, dr. Elek Lajos, Parczel József, Marék Károly, Gerstl Józsefné, Kelemen Károly, Katona Mihály, if j. Kemény íliklós, ElmerAntal, Antal Kornél, Deutsch Géza, dr . Péteri Jené, Kintzlar Karoly, Schelffer Lajos, Haas Vilmos, KircnenK., Miklósi Géza, Kunzt Ferenc, Létai C., dr. Tavasz:, Ödön, Bodnár Pál, Csiki Irma, Gigar Vilmos, Parlag Bezső, Zsíros Kálmán, Grünner T.yné, özvegy Pápay árpád ne, Somfalvy Károly, Kiss Ernő.M. Géza, Lóránt István, Bonyhádi Kálmán, Grünfeld Ida, Blum Eyula, Bor Sándor. Schlesinger Lajos, Hugonnai Béláné, dr. Gábory Ignác, Saguly Károly, Tóth Smilia,/Török Jen­rik, dr. Szarvas László. Dobos Gábor, Farkas Ferenc, Sándor Ignác, Dezső Béla, Kovács Nándor, Bothbach, Biró Imrénél. Osztó Zoltá n, Schwartz Jó­zsef és Társa, dr. Bajna Dezső , Moge Lipót és neje együtt, Bernhardt Péter. Somogyi József, Gresznáryh Istvánne, Bródi Tamás, Huszka Ferencné, Székely György, .Péter János* 2-2 pengő, katona Endre, Sohafeersr Károiyné, Brutovszky Károly, özvegy Tőichel Antalné 1.50-150 pengő, Vá/Vá 4. /Folyt, köv./

Next

/
Oldalképek
Tartalom