Napi Hírek, 1936. december/2

1936-12-16 [0384]

London, december 16. A Reuter-Iroda sanghaji jelentése szerint az cnsztráliai Do­nald, akit a nankingi kormány Szianfuba küldött, hogy kíséreljen meg közvetitest Csangkaisek és Csangszüliang között, Lojang azt táviratozta a^Reuter-ügynökségnek, hogy a latadók kijelentése szerint senmi bántó­dása sem lesz a kínai miniszterelnöknek, k lázadók hangoztatták, hogy szívesen alávetnék magukat továbbra is Csangkaisek tábornagynak, ha"a tábornagy Japán ellen fog fegyvert és nem a kommunisták ellen harcol. Donald kijelentette, hogy vélemény e szerint a válság néhány napon belül megoldódik. /MTI/ Y Ve/Dn Prága , december 16. /Magyar Távirati Iroda/ A költségvetés szenátusi vitájában Ilokky magyar ellenzéki szenátor rámutatott arra. hogy a Felvidék és Ruszinszko színmagyar köz­ségeiben csak cseh tanítok vsnnak. Hokky kijelentette, hogy meg volna^ elégedve, ha a Kárpátalján annyi magyar óvoda, elemi iskola, polgári és középiskola, valamint tanítóképző volna, mint amennyi cseh iskola van a # Kárpataiján. k Ruszinszkóban élő 40.000 főnyi csehet annyi iskola illeti meg, ami a 120.000 főnyi ottani magyarságnak nincs meg. /-/ Ku/Dn Lisszabon, december 16. k portugál konaány a sajtó rendelkezésére bocsátotta a fran­cia-angol együttes közvetítési javaslatra adott pnrtugál válasz szöve­gét*- k válasz jegyzék hangsúlyozza a portugál kormánynak a spanyol ügyek­ben már eddig is tanúsított kifogástalan magatartását, Portugália szí­vesen hozzájárul olyan rendszabályok megteremtésé' ez, amelyek a spanyol nép helyzeten könnyítene!:, de nem járul hozzá a javaslatban felvetett közvetítéshez és népszavazáshoz, amely véleménye szerint úgysem járna sikerrel. /MTI/ § Felkérik azokat a napilapokat és hirszolgála i irodákat, amelyek Julianna hollandi trónörökösnő és Lippe-Biesterfeld Bernnardt herceg január 7.-én tartandó esküvői ünnepségeire tudósítót szándékoz­nak küldeni, ezt s szándékukat még december .20-e előtt írásban jelent­sék be a holland kormány sajtóosztályánál, , Külügyi hivatal .Plein 23, Hága cimen /Regierungspressedienet. Auswártiges amt, Plein ZÓ Haag./ Ebben az írásbeli kérelemben közölni kell £ kiküldendő tudósító nevet, szüle'ési évét, lakóhelyét és más adatait. A holland kormány sajtóiro­dái a kérelmezőkkel mielőbb közölni fogja, hogy milyen könnyítéseket juttathatnak a kiküldött tudósítóknak. 0- Tó/Dn Sanghaj , december 16. , , k kormányosapa tok teljesen körülzártak Szianfu varosat és most bankingből várják az általános támadást elrendelő parancsot, /mii

Next

/
Oldalképek
Tartalom